1915. évi X. törvénycikk

Krassó-Szörény vármegyének 5%-ot meghaladó vármegyei pótadó kivetésére adandó felhatalmazásról * 

1. § Krassó-Szörény vármegye felhatalmaztatik, hogy az 1883:XV. tc. értelmében 5% vármegyei pótadón felül a vármegye területén létesítendő helyi érdekű vasutak segélyezése céljából felvenni szándékolt hosszú lejáratú kölcsön törlesztésére, úgyszintén a vármegyei építkezési alap céljaira megszavazott 2%-os további vármegyei pótadót, legfeljebb 50 éven át kivesse.

2. § E törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a belügyminiszter bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére