1915. évi XI. törvénycikk

Ung vármegyének 5%-ot meghaladó vármegyei pótadó kivetésére adandó felhatalmazásról * 

1. § Ung vármegye közönsége felhatalmaztatik, hogy központi székházának kibővítése érdekében foganatosítandó építkezés céljaira az 1883. évi XV. tc. értelmében 5% erejéig kivethető vármegyei pótadón felül további 2%-os vármegyei pótadót legfeljebb 27 éven át kivethessen.

2. § E törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a belügyminiszter bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére