1917. évi XI. törvénycikk

a magyar felelős miniszterek számának ideiglenes felemeléséről * 

1. § A magyar felelős minisztériumnak az 1848:III. tc. 10., 13. és 14. §-ában, továbbá az 1868:XXX. tc. 44. §-ában és az 1889:XVIII. tc. 1. §-ában meghatározott tagjain felül a háborúnak és a békére való átmenetnek tartamára a minisztérium tagjává kinevezhető tárca nélkül még négy miniszter.

A minisztérium a jelen törvény értelmében tárca nélkül kinevezett miniszterekre a háborúval és a békére való átmenettel kapcsolatos feladatokat, továbbá az állami igazgatás rendes keretein kívül eső egyéb teendőket bízhat.

2. § A jelen törvény folytán előálló költségtöbblet fedezésére, amíg erről az állami költségvetési törvény nem gondoskodik, évi négyszázezer korona átalányösszeg bocsáttatik a minisztérium rendelkezésére, amely összeg terhére foganatosított kiadások az állami zárszámadásban külön fejezet alatt számolandók el.

Ez átalányösszeg terhére számolandók el a jelen törvény folytán felmerülő összes személyi és dologi kiadások. A miniszteri állásokon és két államtitkári álláson kívül más rendszeresített állások e törvény alapján nem szervezhetők és nem tölthetők be.

3. § Ez a törvény kihirdetésének napján lép életbe és azt a minisztérium hajtja végre.


  Vissza az oldal tetejére