1918. évi VII. törvénycikk indokolása

a koronaérték megállapításáról szóló 1892. évi XVII. törvénycikk, továbbá az ennek kiegészítéséről szóló 1899. évi XXXII. és 1907. évi XLVII. törvénycikk, valamint az egyes pénzforgalmi eszközök szaporításáról szóló 1912. évi XX. törvénycikk némely intézkedésének módosításáról * 

Általános indokolás

IV. Károly Ő császári és apostoli királyi Felsége trónralépte szükségessé teszi a magyar szent korona országaiban vert arany- és ezüstérmék veretének megváltoztatását. Bátor vagyok e tekintetben a következő módosításokat hozni javaslatba és pedig, hogy a) a 10, 20 és 100 koronás arany értékérmék képlapjára Károly király Ő Felségének egész alakja jöjjön koronázási öltönyben körirattal; b) az 1, 2 és 5 koronás ezüstérmék képlapjára Károly király Ő Felségének mellképe jöjjön ugyanazzal a körirattal; c) a 20 és 100 koronás arany, valamint az 1, 2 és 5 koronás ezüstérmék karimájára mélyített betűkkel Károly király Ő Felsége által választott jelmondta alkalmaztassék. Az arany- és ezüstérmék verésére vonatkozó egyéb törvényes rendelkezések változatlanul maradnak. A nikkel- és bronzérmék verete tekintetében módosítás szüksége nem forog fenn. Az Ausztriával az érme- és pénzrendszerre vonatkozólag kötött, az 1892. évi XVIII. törvénycikkel az ország törvényei közé iktatott és az 1911. évi XVIII. törvénycikk 8. §-a által megújított szerződésnek, valamint az ezt követő kiegészítő és az 1899. évi XXXIII. törvénycikkbe, az 1907. évi XLVIII. törvénycikkbe és az 1912. évi XXI. törvénycikkbe iktatott pótszerződéseknek határozatait a jelen törvényjavaslat nem érinti.


  Vissza az oldal tetejére