1918. évi I. néptörvény

a nemzetgyűlési, törvényhatósági és községi választójogokról * 

1. § Nemzetgyűlési választójoga van minden férfinak, aki életének huszonegyedik évét betöltötte és legalább hat év óta magyar állampolgár.

Nemzetgyűlési választójoga van minden nőnek, aki életének huszonnegyedik évét betöltötte, legalább hat év óta magyar állampolgár és bármely hazai élőnyelven írni-olvasni tud.

2. § A nemzetgyűlés tagjává választható az, akinek a választás időpotjában választójoga van, ha életének huszonnegyedik évét betöltötte.

3. § A választójogból ki van zárva:

1. aki politikai jogának gyakorlásától fel van függesztve;

2. aki közsegélyből él;

3. aki gondnokság vagy csőd alatt áll, vagy akinek kiskorúsága meg van hosszabbítva;

4. aki üzleténél vagy foglalkozásánál fogva erkölcsrendészeti ellenőrzés alatt áll.

4. § Nem választható a nemzetgyűlés tagjává, aki a választójogból ki van zárva.

5. § Választójogot csak az gyakorolhat, aki a választók névjegyzékébe fel van véve.

A választójogot csak személyesen lehet gyakorolni.

Minden választónak egy szavazata van.

6. § A választás községenkint (szavazókörönkint) közvetlen, titkos szavazással történik.

7. § Törvényhatósági és községi választójoga van minden férfinak, aki életének huszonegyedik évét betöltötte, legalább hat év óta magyar állampolgár és legalább féléve ugyanazon községben lakik, vagy ott lakása van.

Törvényhatósági és községi választójoga van minden nőnek, aki életének huszonnegyedik évét betöltötte, legalább hat év óta magyar állampolgár, bármely hazai élőnyelven írni olvasni tud és legalább félév óta ugyanabban a községben él, vagy ott lakása van.

A 2., 6. és 8. §-ban foglalt rendelkezések kiterjednek a törvényhatósági és községi választójogra is.

8. § A népkormány köteles a jelen törvény végrehajtása végett szükséges mindennemű szabályt (választói névjegyzékek elkészítése, választási eljárás, választás módja stb.) sürgősen megállapítani.

Ez a szabályozás, amely rendelettel is történhetik, nem érintheti a jelen törvényben foglalt rendelkezéseket.


  Vissza az oldal tetejére