1919. évi XXII. néptörvény

a független magyar felelős ministerium alakításáról szóló 1848:III. tc. módosításáról * 

1. § A független magyar felelős ministerium alakításáról szóló 1848:III. tc. 32. §-ának b) pontja és 36. §-a akként módosul, hogy a ministereket a kezeikre bízott pénz vagy egyéb értékek elsikkasztásáért a törvény rendes útján kell felelősségre vonni.

2. § Ez a néptörvény kihirdetésének napján azonnal életbelép s minden oly büntetendő cselekményre alkalmazandó, amely a jelen néptörvény éltbelépésekor jogerősen elbírálva nincsen.

E néptörvényt az igazságügyminister hajtja végre.


  Vissza az oldal tetejére