1921. évi XXIII. törvénycikk

az 1920/21. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1920/21. évre a magyar szent korona országainak rendes kiadásai:

Nyolc milliárd négyszázharmincnégy millió ötszáznyolcvannyolcezer ötszáztizenhat koronában;

átmeneti kiadásai:

Tiz milliárd hétszázhetvenhárom millió negyvennyolcezer kilencvenkilenc koronában;

beruházási kiadásai:

Egy milliárd három millió egyszáztizenkétezer koronában

állapíttatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ezek az összegek a következő fejezetek, címek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

korona
I. FEJEZET. A kormányzó tiszteletdíja az 1920. évi II. tc. 2. §-a alapján 3.000,000
II. FEJEZET. Kormányzói hivatal és a magyar királyi főudvarnagyi bíróság:
1. Kabinetiroda:
Személyi járandóságok 565,645
Dologi kiadások 238,000
2. Katonai iroda és testőrség:
Személyi járandóságok 12.441,321
Dologi kiadások 6.292,119
3. Gazdasági iroda:
Személyi járandóságok 3.931,154
Dologi kiadások 4.639,170
Közteherhek 20,000
4. M. kir. főudvarnagyi bíróság:
Személyi járandóságok 151,980
Dologi kiadások 63,000
III. FEJEZET. Nemzetgyűlés:
1. A főrendházi kiadásai:
Személyi járandóságok 355,748
Dologi kiadások 37,000
2. A nemzetgyűlés kiadásai:
Személyi járandóságok 11.349,209
Dologi kiadások 2.783,500
3. A nemzetgyűlési őrség kiadásai:
Személyi járandóságok 1.175,588
Dologi kiadások 10,000
IV. FEJEZET. Nyugdíjak:
1. Nemzetgyűlés 433,250
2. Legfőbb állami számvevőszék 266,600
3. Közigazgatási biróság 459,070
4. Miniszterelnökség 747,086
5. Külügyminisztérium 163,000
6. Belügyminisztérium 9.171,000
7. Pénzügyminisztérium 10.610,000
8. Kereskedelemügyi minisztérium 14.930,700
9. Földmívelésügyi minisztérium 5.161,600
10. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium 7.958,200
11. Igazságügyi minisztérium 15.817,735
12. Honvédelmi minisztérium 28.312,000
13. Népjóléti és munkaügyi minisztérium 93,244
V. FEJEZET. Megszünt kormányzati ágak nyugdíjai:
1. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdíjai 3.035
2. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli minisztérium 156.540
3. Ő cs. apost. kir. Felsége kabineti irodája 130,341
4. Horvát-szlavon-dalmát minisztérium 111,470
VI. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az 1867. évi XV. törvénycikkben elvállalt és az 1908. évi XVI. törvénycikkbe becikkelyezett pótegyezménnyel módosított államadóssági járulék:
Évi járulék az államadósságok kamataihoz 23.335,736
2. Az Osztrák-magyar bankot cselekvőleg illető, eredetileg 80 millió forintot tevő államadósságra a cs. kir. kormány által lefizetett részösszegből, az 1899. évi XXXVIII. tc. 1. §-ának II. Cikke alapján Magyarországra eső 9 millió forint törlesztése:
Tőketörlesztés 144,000
3. Földtehermentesítés és örökváltságok:
Tőketörlesztés és kárpótlások 1.467,760
Kamatok és járadékok 5.342,246
Kezelési költségek 98,000
4. Szőlődézsmaváltság:
Kárpótlások 4,000
Kamatok 4,800
Kezelési költségek 120
5. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kárpótlások 20,000
Kamatok 1,080
Kezelési költségek 640
6. Majorsági zsellérföldek megváltása az 1897. évi XXV. tc. alapján:
Kárpótlások 8,000
Kamatok 800
Kezelési költségek 160
7. Az 1902. évi V. tc. 7. §-a alapján a magyarországi városoknak és községeknek kiadott 4 1/2%-kal kamatozó kötvények kamatai
1.600,288
8. Az 1870. évi X. tc. alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 1.186,400
Kezelési költségek 4,800
9. Az 1880. évi VIII., 1881. évi XI. és XXXII., 1887. évi XXXII., 1888. évi VI. és 1892. évi XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 24.365,890
Kezelési költségek 129,690
10. Az 1892. évi XXI., az 1900. évi VIII., az 1902. évi V., az 1904. évi XIV., az 1907. évi XXIX. tc., az 1908. évi XXIX. tc. 4. §-a, az 1908. évi XXXI. és az 1909. évi XV. tc. alapján kibocsátott, továbbá az 1902. évi V. tc. 8. §-a alapján kibocsátható 4%-os magyar koronajáradékkölcsön, valamint az 1910. évi IV. tc., az 1912. évi V. tc. 11. §-a és az 1912. évi LXVI. tc. 11. §-a alapján átmenetileg kibocsátott 5%-kal és 5 1/2%-kal kamatozó állami pénztárjegyek:
Kamatok 52.127,747
Kezelési költségek 1.091,200
11. Az 1880. évi XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi nyereménykölcsön:
Tőketörlesztés 1.064,000
Kamatok és nyeremények 820,928
Kezelési költségek 81,600
12. Az 1897. évi XXX. tc. alapján kibocsátott 3 1/2%-os magyar koronajáradék-kölcsön:
Kamatok 840,000
Kezelési költségek 2,520
13. Az 1910. évi IV. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar járadékkölcsön:
Kamatok 4.000,000
Kezelési költségek 16,400
14. Az 1911. évi XIV. tc. 15. §-a, az 1912. évi V. tc. 11. §-a és az 1912. évi LXVI. t.-c. 11. §-a alapján kibocsátott 4 1/2%-os magyar járadékkölcsön:
Kamatok 2.700,000
Kezelési költségek 10,680
15. Az 1910. évi IV. tc. 2. §-a, továbbá az 1911. évi XIV. tc. 15. §-a, az 1912. évi V. tc. 11. §-a, az 1912. évi LXVI. tc. 11. §-a és az 1914. évi I. tc. 10. §-a alapján kibocsátott 4 1/2%-os törlesztéses magyar járadékkölcsön:
Tőketörlesztés 902,400
Kamatok 8.951,270
Kezelési költségek 43,600
16. Az 1912. évi LXIII. tc. 17. §-a alapján kibocsátott 6%-os magyar járadékkölcsön:
Tőketörlesztés 14.284,800
Kamatok 923.606,305
Kezelési költségek 609,120
17. Az 1912. évi LXIII. tc. 17. §-a alapján kibocsátott 5 1/2%-os magyar járadékkölcsön:
Kamatok 145.359,515
Kezelésiköltségek 237,588
18. Az 1912. évi LXIII. tc. 17. §-a alapján kibocsátott 5%-os állami pénztárjegykölcsön:
Kamatok 37.050,000
Kezelési költségek 84,000
19. Az 1912. évi LXIII. tc. 17. §-a alapján kibocsátott 5 1/2%-os állami pénztárjegykölcsön:
Kamatok 106.126,548
Kezelési költségek 210,000
20. Az 1912. évi LXIII. tc. 17. §-a alapján kibocsátott 5 1/2%-os állami törlesztéses kölcsön:
Kamatok 28.597,734
Kezelési költségek 39,484
21. Függő adósság:
Kamatok 682,000
Kezelési költségek 21,600
22. Az 1880. évi XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasút megváltása folytán elvállalt 15.750,000 frtnyi sorsjegykölcsön:
Tőketörlesztés 516,240
Kamatok 13,960
Kezelési költségek 8120
23. Az 1889. évi XV. tc. alapján budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt elsőbbségi kölcsön adósság:
Tőketörlesztés 69,600
Kamatok 252,608
Kezelési költségek 1,120
24. Az 1891. évi XXV. tc. alapján a szabadalmazott osztrák-magyar államvasút-társaság magyarországi vasútvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok:
Évi megváltási járadék 4.494,313
6.5 millió aranyforintnyi részösszeg után eső felülfizetés 260,219
VII. FEJEZET. Egyes tárcákat terhelő kölcsönök:
1. Belügyminisztérium:
Tőketörlesztés 45,760
Kamatok 38,666
2. Pénzügyminisztérium:
Tőketörlesztés 79,990
Kamatok 66,738
3. Kereskedelemügyi minisztérium:
Tőketörlesztés 424,762
Kamatok 1.134,030
Kezelési költségek 1,622
4. Földmívelésügyi minisztérium:
Tőketörlesztés 404,118
Kamatok 239,019
Kezelési és egyéb költségek 1,028
5. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium:
Tőketörlesztés 1.586,846
Kamatok 783,804
Igazságügyi minisztérium:
Tőketörlesztés 261,278
Kamatok 628,418
7. Honvédelmi minisztérium:
Tőketörlesztés 399,469
Kamatok 435,929
Kezelési és egyéb költségek 14,536
8. Népjóléti és munkásügyi minisztérium:
Tőketörlesztés 18,611
Kamatok 1,389
VIII. FEJEZET. Előlegezések a vasúti kamatbiztosítás alapján: 740,766
IX. FEJEZET: Legfőbb állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 1.264,400
Dologi kiadások 121,000
X. FEJEZET. Közigazgatási bíróság:
Személyi járandóságok 1.554,058
Dologi kiadások 474,000
XI. FEJEZET. Miniszterelnökség:
1. A miniszterelnökség költségei:
Személyi járandóságok 1.871,624
Dologi kiadások 2.747,000
Informativ szolgálat és a sajtóosztály költségeire átalányként 2.500,000
Menekültek és hontalanok gondozása 6.000,000
2. Erkölcsrendészeti központi hatóság költségei 20,000
3. Rendelkezési alap 2.400,000
4. Koronaőrség:
Személyi járandóságok 745,515
Elhelyezés 134,900
Élelmezés 845,231
Ruházat, felszerelés, ágyak és ágynemüek 85,580
Dologi kiadások 91,139
Fegyverzet és lőszer 6,000
XII. FEJEZET. Külügyminisztérium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 5.586,686
Dologi kiadások 13.625,000
2. Diplomáciai költségek:
Személyi járandóságok 4.960,565
Dologi kiadások 7.583,550
3. Konzulátusi költségek:
Személyi járandóságok 6.480,792
Dologi kiadások 3.600,000
4. Rendelkezési alap 3.600,000
5. Sajtó alap 2.880,000
XII. FEJEZET. Belügyminisztérium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 7.823,193
Dologi kiadások 2.615,000
2. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 455,580
Dologi kiadások 130,000
3. Törvényhatóságok és községek:
Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 33.150,000
Városok segélyezése 109.371,500
Községi-, kör- és segédjegyzők illetményeire 33.009,540
Nevelőintézeti alapítványi kiadások 77,500
4. Általános közigazgatás:
Főispánok (kormánybiztosok) és a budapesti főpolgármester járandóságai 779,003
Állami anyakönyvek 768,686
Községi közigazgatási tanfolyamok 1.300,000
Táviratok és távbeszélő 150,000
A belügyminisztériumban működő kezelő-vizsgabizottság költségei 600
Különféle kiadások 5,000
5. Közbiztonsági és közrendészeti szolgálat:
Közbiztonsági alap 500,000
Tolonckiadások 50,000
Karhatalmi költségek 30,000
Nyomozási költségek 150,000
Közrendészeti kiadások 160,000
Országos bünügyi nyilvántartási hivatal 35,000
Rendőri büntető eljárás végrehajtásából folyó költségek 30,000
Leánykereskedés elleni védekezés 21,000
6. M. kir, csendőrség:
Személyi járandóságok 271.802,341
Dologi kiadások 34.140,000
7. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség:
Személyi járandóságok 93.426,678
Dologi kiadások 20.537,000
Bizalmas természetű rendőri megfigyelések költségei 240,000
8. M. kir. államrendőrség:
Személyi járandóságok 200.919,240
Dologi kiadások 9.250,000
Bizalmas természetű rendőri megfigyelések költségei 200,000
XIV. FEJEZET. Pénzügyminisztérium:
Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 10.880,700
Dologi kiadások 8.010,000
2. Pénzügyi igazgatóságok, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi díj- és illetékszabási hivatal:
Személyi járandóságok 20.076,300
Dologi kiadások 4.235,000
3. Földadónyilvántartás:
Személyi járandóságok 2.459,900
Dologi kiadások 635,400
4. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 1.658,900
Dologi kiadások 221,800
5. Vidéki állampénztárak:
Személyi járandóságok 16.922,700
Dologi kiadások 1.510,000
6. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 21.659,300
Dologi kiadások 3.913,000
7. Jogügyi igazgatóságok és kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 1.031,500
Dologi kiadások 19,300
8. Állami földmérés:
Személyi járandóságok 4.869,500
Dologi kiadások 5.152,200
9. Összes egyenes adók:
Kezelési költségek 5.036,000
Kamattérítések az 1916. évi XXIX. tc. 24. §-a alapján 20,000
10. Fogyasztási és italadók:
Személyi járandóságok 1.558,110
Dologi kiadások 729,300
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak az 1899. évi XX. tc. 5. §-a alapján 640,000
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 4,000
A zárt városokat, valamint a nyilt községeket az 1899. évi VI. tc. 1. §-a, illetőleg az 1906. évi II. tc. 6. §-a alapján megillető részesedési jutalék
1.850,000
A magyarországi városok és községek fogyasztási adó természetű jövedelmeinek ideiglenes rendezése folytán nyújtandó segélyezés, illetve kártalanítás az 1899. évi VI. tc. 4. és 5. §-a, illetőleg az 1906. évi II. tc. 6. §-a alapján

2.100,000
Mezőgazdasági szeszfőzdék jutalma az 1899. évi XXIV. tc. 1. §-a, illetve az 1912. évi V. tc. 9. §-a alapján
80,000
A Budapest fő- és székvárosnak a söradópótlék megtérítése címén kifizetendő összeg az 1899. évi VI. tc. 5. §-a, illetőleg az 1906. évi II. tc. 6. §-a alapján
700,600
Budapest fő- és székvárosnak az 1908. évi XLVIII. t.-czikk 10. §-a alapján az italmérési illeték megtérítése címén kifizetendő összeg
750,000
Az új mezőgazdasági szeszfőzdék részeltetésére fordítandó szeszkontigens megváltására 338,000
Szeszdenaturálási pótszer előállításának összes költségeire 50,000
11. Illetékek, díjak és forgalmi adó:
Személyi járandóságok 181,562
Dologi kiadások 1.187,900
12. Határvámjövedék:
Személyi járandóságok 4.555,000
Dologi kiadások 4.815,000
Állatcsempészet felfedezésének és tettenérésének megjutalmazása 3,000
Jövedéki biztosítékok visszafizetése 48,000
Jövedéki visszatérítések 800,000
13. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 1.576,844
Dohányvétel 282.831,490
Dohánygyártás 240.030,458
Dohányeladás 26.806,708
14. Mesterséges édesítő szerek állami egyedárúsága:
Személyi járandóságok 5,000
Dologi kiadások 28.300,000
15. Perköltségek 19,800
16. Állami jószágok, híd- és révvámok:
Személyi járandóságok 4,000
Dologi kiadások 1,800
Közterhek 201,700
Gazdálkodás 3,500
17. Bányászati és erdészeti főiskola és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 1.411,900
Közterhek 1,900
Dologiés üzleti kiadások 1.053,800
18. Bányaigazgatóságok, fém- és opálbányászat és fémkohászat:
Személyi járandóságok 642,500
19. Bányászati monopoliumok és bányászati kutatások:
Személyi járandóságok 1.766,400
Dologi kiadások 940,000
Közterhek 17,600
Üzemi és jövedéki kiadások 331.200,000
20. Pénzverés, fémbeváltás és fémjelzés:
Személyi járandóságok 1.081,900
Dologi kiadások 205,000
Üzemi kiadások 652,000
21. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 1.031,200
Dologi kiadások 145,100
22. Kőszénbányászat:
Személyi járandóságok 1.171,900
Dologi kiadások 466,900
Közterhek 60,000
Üzemi kiadások 5.040,000
23. Állami nyomda:
Személyi járandóságok 8.782,000
Dologiés üzleti kiadások 34.685,300
24. Állami épületek:
I. Állami munkástelepek:
Személyi járandóságok 1.230,300
Dologi kiadások 1.036,000
Közterhek 10,600
II. Egyéb állami épületek:
Személyi járandóságok 74,800
Dologi kiadások 304,300
25. Budapesti állami hidak:
Személyi járandóságok 621,600
Dologi kiadások 28,300
Közterhek 5,900
Üzleti kiadások 194,400
Alapok alakítása 1,600
Nyugdíjak 305,500
26. Budapesti állami alagut:
Személyi járandóságok 31,100
Dologi kiadások 4,800
Üzleti kiadások 19,800
27. Különféle kiadások:
Alapítványok, járulékok és kegyúri kiadások 500
Vegyesek 1.099,900
28. Nyugdíjjárulék alap 1.070,000
XV. FEJEZET. Kereskedelemügyi minisztérium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 8.646,200
Dologi kiadások 2.605,800
Vasúti miniszteri biztosok 19,200
Tanulmányi és utazási ösztöndíjak 12,000
Anyaggyűjtési és szaktanácskozási költségek 30,000
2. M. kir. vasúti és hajózási felügyelőség:
Személyi járandóságok 613,100
Dologi kiadások 310,200
3. Államépítészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 6.774,420
Dologi kiadások 2.210,000
4. Közutak:
Állami közútak fentartása 44.601,000
Törvényhatósági közutak segélyezése 21.570,000
Törzskönyvek, távolsági térképek és közuti térkép elkészítésére 65,000
5. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Személyi járandóságok 4.485,200
Dologi kiadások 1.212,380
Országos ipari és kereskedelmi oktatási tanács 37,100
Egyéb ipari és kereskedelmi oktatási célok 538,500
6. Ipari és kereskedelmi célok:
Kereskedelmi múzeum 592,900
Állami munkaközvetítő hivatal 1.000,000
Ipari kisérleti és anyagvizsgáló intézet 558,200
Belkereskedelem 270,000
Külkereskedelem 765,000
Munkásügyek 36,000
Iparfejlesztés 1.000,000
Kézmű- és kisipar támogatása 1.500,000
7. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat:
Személyi járandóságok 984,500
Dologi kiadások 423,700
8. Posta, távirda és távbeszélő:
Személyi járandóságok 242.881,360
Dologi kiadások 52.929,000
Üzemi kiadások 146.265,700
9. Magyar kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 17.388,000
Dologi kiadások 2.038,000
Üzleti kiadások 20.500,000
A postatakarékpénztári tanács költségei 8,000
Nyugdíjak 410,000
10. Hajózás:
I. Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 1.247,550
Dologi kiadások 20,000
II. A budapesti révkapitányság szükséglete 400,000
11. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
Személyi járandóságok 453,860
Dologi kiadások 2,000
12. Magyar kir. államvasutak:
Személyi járandóságok 577.475,000
Dologi kiadások 35.575,000
Rendes fenntartási és üzemi kiadások 476.650,000
Átalakítási kiadások 9.500,000
Tűz és elemi károk okozta kiadások 20.000,000
13. M. kir. zálogházak:
Személyi járandóságok 2.746,800
Dologi kiadások 518,000
Egyéb üzemi kiadások 150,000
Nyugdíjak 267,300
14. Mértékhitelesítés és fegyvervizsgálat:
Személyi járandóságok 1.692,400
Dologi kiadások 1.306,850
15. M. kir. központi statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 5.136,800
Dologi kiadások 4.308,260
16. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács:
Személyi járandóságok 1.200,600
Dologi kiadások 1.111,100
17. Állami vasgyárak:
Személyi járandóságok 20.006,800
Dologi kiadások 3.650,000
Közterhek 180,000
Üzemi kiadások 390.820,000
XVI. FEJEZET. Földmívelésügyi minisztérium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 8.689,873
Dologi kiadások 5.141,800
2. Állami erdők:
Személyi járandóságok 11.690,561
Dologi kiadások 1.926,000
Üzemi és gazdálkodási kiadások 21.905,000
Közterhek 471,000
3. Állami kezelésbe vett községi és némely erdők és kopár területek:
Személyi járandóságok 2.975,745
Dologi kiadások 3.380,000
4. Erdőfelügyelőségek és erdészeti kísérleti állomások:
Személyi járandóságok 1.015,768
Dologi kiadások 1.016,400
5. Erdészeti szakiskolák, erdőőri és vadőri iskolák:
Személyi járandóságok 551,084
Dologi kiadások 983,900
Gazdálkodási kiadások 361,486
Közterhek 2,000
6. Országos erdei alap:
Személyi járandóságok 13,222
Dologi kiadások 186,778
7. Kopár területek befásításának előmozdítása:
Dologi kiadások 250,000
Üzemi költségek 3.350,000
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom:
Személyi járandóságok 2.781,395
Dologi kiadások 267,410
Gazdasági kiadások 60.224,247
Közterhek 1.073,997
9. Állami lótenyészintézetek:
Személyi járandóságok 30.284,056
Dologi kiadások 47.185,000
A versenyfogadások megadóztatásából származott (totalisateur) lótenyésztési alap jövedelméből fedezendő kiadások
2.744,000
Országos lótenyésztési alap jövedelméből fedezendő kiadások 31,729
10. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 6.318,854
Dologi kiadások 3.310,000
11. Állatorvosi főiskola:
Személyi járandóságok 873,404
Dologi kiadások 1.000,000
12. Gazdasági akadémiák:
Személyi járandóságok 1.200,202
Dologi kiadások 5.757,000
13. Alsófokú gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése:
Személyi járandóságok 1.248,406
Dologi kiadások 14.766,000
14. Gazdasági felügyelőségek, állattenyésztés és tejgazdaság:
Személyi járandóságok 1.768,055
Dologi kiadások 6.892,186
15. Vizügyi műszaki szolgálat:
Személyi járandóságok 3.432,066
Dologi kiadások 1.472,000
16. Vizi munkálatok:
Személyi járandóságok 2.670,590
Dologi kiadások 4.095,120
17. Halászat:
Személyi járandóságok 238,178
Dologi kiadások 324,100
18. Szőlészet és borászat:
Személyi járandóságok 2.134,648
Dologi kiadások 1.978,800
Szőlészeti és borászati célok előmozdítására 1.505,000
19. Kincstári birtokok és fürdők:
Személyi járandóságok 23,560
Dologi kiadások 8,000
Üzemi és gazdálkodási kiadások 42,000
Közterhek 1,200
A turisztikai alap jövedelméből fedezendő kiadásokra 300,000
20. Állami jószágok és telepítési szolgálat:
Személyi járandóságok 936,506
Dologi kiadások 35,000
Közterhek 13,300
21. Gazdasági műszaki hivatal:
Személyi járandóságok 587,441
Dologi kiadások 119,400
22. Állami madártani intézet:
Személyi járandóságok 121,950
Dologi kiadások 63,500
23. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
Személyi járandóságok 1.317,488
Dologi kiadások 2.415,594
24. Méhészet:
Személyi járandóságok 226,409
Dologi kiadások 1.990,500
25. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés:
Személyi járandóságok 1.131,106
Dologi kiadások 8.687,000
Állami szilvafeldolgozó telepek összes költségeire átalányként 800,000
26. Kísérletügy:
Személyi járandóságok 3.440,788
Dologi kiadások 2.603,000
27. Gazdasági munkás- és cselédügyek:
Személyi járandóságok 329,000
Dologi kiadások 1.005,000
Gazdasági munkásházak építésének előmozdítására 500,000
28. Országos meteorológiai és földmágnességi intézet:
Személyi járandóságok 419,436
Dologi kiadások 277,400
29. Selyemtenyésztés emelése:
Személyi járandóságok 902,200
Dologi kiadások 53.549,100
30. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 687,638
Dologi kiadások 955,000
31. Miniszteri kirendeltségek:
Személyi járandóságok 70,650
XVII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 11.913,910
Dologi kiadások 3.143,080
2. Országos Közoktatási Tanács:
Személyi járandóságok 57,998
Dologi kiadások 13,500
3. Budapesti királyi egyetem:
Személyi járandóságok 9.046,661
Dologi kiadások 6.564,920
Az államvizsgálati bizottmányok irodai, hivatali és házi szükségleteire és a kiküldött kormányképviselők útiköltségeire
1,400
4. Budapesti egyetemi közgazdaságtudományi kar:
Személyi járandóságok 430,600
Dologi kiadások 217,000
Közgaz. tud. kar keleti intézete személyi és dologi szükségleteire 182,278
Felsőkereskedelmi iskolai tanárok képzésére 24,000
5. Budapesti egyetemi klinikák:
Személyi járandóságok 3.744,683
Dologi kiadások 75.024,000
6. Budapesti Pasteur-intézet és kórház:
Személyi járandóságok 266,200
Dologi kiadások 2.267,000
7. A menekült (kolozsvári és pozsonyi) egyetemek:
Személyi járandóságok 4.084,853
Dologi kiadások 3.596,000
8. A menekült (kolozsvári és pozsonyi) egyetemek klinikái:
Személyi járandóságok 1.457,558
Dologi kiadások 35.508,000
9. József-műegyetem:
Személyi járandóságok 4.571,347
Dologi kiadások 3.051,210
10. Középiskolai tanárképzők:
Személyi járandóságok 282,919
Dologi kiadások 639,600
Középiskolai tanárképzők segélyezése 12,000
Középiskolai tanárvizsgáló bizottságok 120,726
11. Jogakadémiák:
Személyi járandóságok 62,900
Közegészségtani előadások dijazására a jogakadémiákon 2,000
Felekezeti jogakadémiák tanárai fizetésének kiegészitésére 365,000
12. Konkoly-Thege Miklós-féle alapítványi csillagvizsgáló intézet:
Személyi járandóságok 79,346
Dologi kiadások 16,500
13. Tankerületi főigazgatóságok:
Személyi járandóságok 677,360
Dologi kiadások 78,400
14. Állami középiskolák és középiskolai internátusok:
Személyi járandóságok 44.527,651
Dologi kiadások 8.195,192
15. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése:
Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezésére 1.562,729
Felekezeti, törvényhatósági és községi oly középiskolák ideiglenes segélyezésére, melyekkel a végleges szerződés még nem volt megköthető 50,000 K, az orsz. nyugdíjszervezetbe eddig nem tartozott iskolák nyugdíjintézete számára 80,000 összesen

130,000
Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolai igazgatók és tanárok részére engedélyezhető pótlékokra 1.435,200 K, ugyanezek családi pótlékaira 1.068,000 K, háborús segélyeire 2.710,000 K, drágasági segélyeire 3.812,000 K, összesen

9.025,200
Nem állami középiskolák érettségi vizsgálataira kiküldendő főigazgatóhelyettesek (elnökök) és miniszteri biztosok, illetőleg kormányképviselők útiköltségeire és napidíjaira 60,000 K, továbbá felekezeti stb. középiskoláknál működő hitoktatók díjazására 110,000 K összesen


170,000
A „Magyar Tanulmányi Alap” segélyezésére 300,000
Kir. kath. tanintézetek internátusainak segélyezésére 250,000
Menekült felekezeti stb. középiskolai tanerőknek a volt iskolafentartók által fizetett alapilletmények előlegezésére 250,000 K, és a felekezeti stb. középiskolai menekült tanerők illetményei 70,000 K, összesen

320,000
16. Leányközépiskolák:
Személyi járandóságok 2.847,840
Dologi kiadások 833,300
Az országos nőképző-egyesület által fentartott „Veres Pálné felsőbb leányiskola” segélyezésére 23,000 K, és a Baár-Madas ref. felső leányiskola segélyezésére 15,000 K, összesen

38,000
Községi és felekezeti felső leányiskolai tanerők illetményeinek kiegészítésére 120,000
17. Népművelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 3.527,202
Dologi kiadások 1.178,794
18. Állami elemi népiskolák és népinternátusok:
Személyi járandóságok 87.827,478
Dologi kiadások 1.810,000
Az iskolák helyi költségvetéseiben mutatkozó hiányok fedezésére 3.600,000
Ifjúsági könyvtárakra és az ifjúsági könyvtári bizottság költségeire 23,000
Az állami elemi népiskolákkal kapcsolatos internátusok költségeire 120,000
19. Mezőgazdasági népiskolák:
Személyi járandóságok 2.725,013
Dologi kiadások 111,000
Ifjúsági könyvtárak beszerzésére 3,000
A szövetkezeti eszme terjesztésére 2,000
A vizsgálati biztosoknak, iskolalátogatóknak útiköltségeire és napidíjaira 40,000
20. Nem állami elemi iskolák segélyezése 118.329,366
21. Állami kisdedóvó intézetek és menedékházak:
Személyi járandóságok 8.760,857
Dologi kiadások 230,000
Egyéb kiadások 360,000
22. Nem állami kisdedóvó intézetek és napközi otthonok segélyezése 3.182,600
23. Népnevelési intézetek közös szükséglete 990,000
24. Felső nép- és polgári iskolák:
Személyi járandóságok 16.711,121
Dologi kiadások 1.500,000
Állami polgári és felső népiskolai internátusok fenntartási költségeire 300,000
Községi, felekezeti és társulati (egyesületi) felső nép- és polgári iskolai tanerők fizetésének kiegészítésére, háborús- és drágasági segélyeire, valamint családi pótlékaira
4.440,000
A felső nép- és polgári iskolák vizsgálatain elnöki tisztet teljesítő kir. tanfelügyelők és megbizottjaik díjazására és utiköltségeire
25,000
Testületek, egyletek és magánosok által fenntartott polgári iskolák, valamint egyesületek segélyezésére
100,000
25. Polgári iskolai tanár- és tanárnőképző főiskolák:
Személyi járandóságok 1.520,660
Dologi kiadások 2.648,000
26. Elemi iskolai tanító-, tanítónő- és kisdedóvónőképző intézetek:
Személyi járandóságok 4.625,378
Dologi kiadások 5.387,600
Országos tanszermúzeum költségeire 103,100
Felekezeti tanító- és tanítónőképző intézeti tanárok és tanítónők illetményeinek kiegészítésére
1.300,000
27. Testi nevelés 130,000
28. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház:
Személyi járandóságok 53,792
Dologi kiadások 424,100
29. Radiológiai intézet:
Személyi járandóságok 30,450
Dologi kiadások 2,000
30. Iparostanulók iskolái:
Személyi járandóságok 85,896
Dologi kiadások 1.425,000
31. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Személyi járandóságok 2.270,704
Dologi kiadások 302,300
32. Kereskedelmi iskolák segélyezése 1.112,600
33. Bábaképző intézetek:
Személyi járandóságok 492,596
Dologi kiadások 4.515,930
34. Gyógypedagógiai intézetek:
Személyi járandóságok 2.922,819
Dologi kiadások 1.863,000
35. Művészeti célok támogatása 1.027,600
36. Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola:
Személyi járandóságok 838,165
Dologi kiadások 934,060
37. Országos Magyar Iparművészeti Iskola:
Személyi járandóságok 780,743
Dologi kiadások 295,000
38. Országos Magyar Zeneművészeti Főiskola:
Személyi járandóságok 998,572
Dologi kiadások 841,300
39. Országos Színművészeti Akadémia:
Személyi járandóságok 190,205
Dologi kiadások 197,000
40. Színművészeti kiadások:
A m. kir. operaház állami javadalmazása 20.000,000
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 10.000,000
A m. kir. operaház nyugdíjintézetének segélyezésére 100,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdíjintézetének segélyezésére 200,000
A magyar színész-egyesület segélyezésére 20,000
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 309,000
41. A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa. Hiteles helyi levéltárak felügyelete:
Személyi járandóságok 164,420
Dologi kiadások 282,000
Hiteles helyi levéltárak felügyelete 1,500
42. Magyar Nemzeti Múzeum:
Személyi járandóságok 1.789,891
Dologi kiadások 1.757,474
43. Országos Magyar Szépművészeti Múzeum és a Magyar Történelmi Képcsarnok:
Személyi járandóságok 701,340
Dologi kiadások 582,820
44. Országos Magyar Iparművészeti Múzeum:
Személyi járandóságok 384,363
Dologi kiadások 244,200
45. Műemlékek Országos Bizottsága és műemlékek fentartása:
Személyi járandóságok 95,890
Dologi kiadások 32,000
Az 1881. évi XXXIX. tc. oltalma alatt álló műemlékekfenntartására, továbbá a kisajátításokra, ásatásokra, valamint építészeti tiszteletdíjakra
50,000
46. Tudományos, irodalmi és közművelődési célok támogatása 3.678,400
47. Ösztöndíjak 155,640
48. Egyházak segélyezése 7.226,000
49. A lelkészi jövedelmek kiegészítése 6.442,500
XVIII. FEJEZET. Igazságügyi minisztérium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 6.590,468
Dologi kiadások 4.441,000
2. Királyi Kuria:
Személyi járandóságok 3.639,313
Dologi kiadások 794,000
3. Koronaügyészség:
Személyi járandóságok 281,931
Dologi kiadások 31,000
4. Királyi itélőtáblák:
Személyi járandóságok 7.791,616
Dologi kiadások 770,000
5. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 866,218
Dologi kiadások 388,000
6. Királyi törvényszékek és járásbíróságok:
Személyi járandóságok 101.429,448
Dologi kiadások 18.813,740
7. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 21.237,592
Dologi kiadások 34.438,000
8. Országos büntető intézetek:
Személyi járandóságok 8.524,755
Dologi kiadások 26.154,700
9. Büntetéspénzek országos alapja 21.420,072
10. Központi telekkönyvi hivatal:
Személyi járandóságok 92,750
Dologi kiadások 4,400
11. Az 1915. évi XXIII. tc. alapján alkalmazott bírák és ügyészek személyi járandóságai és törvények szerkesztése:
Személyi járandóságok és tiszteletdíjak 227,200
Dologi kiadások 60,000
12. Országos bírósági vegyészeti intézet:
Személyi járandóságok 77,880
Dologi kiadások 30,000
XIX. FEJEZET. Honvédelmi minisztérium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 15.254,828
Dologi kiadások 14.714,400
2. Magasabb parancsnokságok:
Személyi járandóságok 10.099,260
Dologi kiadások 2.338,300
3. A magyar nemzeti hadsereg:
Személyi járandóságok 773.213,153
Dologi kiadások 171.370,000
4. Tárintézetek:
Személyi járandóságok 52.809,772
Dologi kiadások 106.302,600
5. Ludovika Akadémia:
Személyi járandóságok 12.524,476
Dologi kiadások 1.661,000
6. Egészségügyi intézetek:
Személyi járandóságok 46.701,871
Dologi kiadások 42.070,777
7. Menház:
Személyi járandóságok 209,293
Dologi kiadások 57,089
XX. FEJEZET. Népjóléti és munkaügyi minisztérium:
1. Központi igazagatás:
Személyi járandóságok 4.999,642
Dologi kiadások 3.320,000
2. Közegészségügy:
Gyógyköltségek 20.000,000
Himlőoltás 350,000
Bábaképzés 100,000
Tuberkolózis elleni védekezés 1.618,170
Járványok elleni védekezés 1.618,170
Nemi betegségek elleni védekezés 240,000
A trachoma elleni védekezés 127,200
Ivóvizszerzés 360,000
Egészségre ártalmas belvizek levezetése 180,000
Községi-, körorvosok és bábák illetményeire 1.800,000
Községi-, körorvosok orsz. nyugdíjintézetéhez való hozzájárulás 150,000
Alkoholizmus elleni küzdelem 25,000
Mentésügy országos szervezése 160,000
Ápolóképzés 120,000
Hatósági, illetve községi- és körorvosok továbbképzése 30,000
Tisztiorvosi vizsgára előkészítő tanfolyam 72,000
Polgári betegek szállítása 600,000
Különféle kiadások 18,000
Családi pótlékok 1.200,000
Háborús segélyek 1.440,000
Havi drágasági segélyek 4.320,000
3. Egészségügyi intézmények:
Országos közegészségügyi tanács 63,100
Kerületi közegészségügyi felügyelőségek 48,200
Állami gyógyintézetek 24.250,000
Állami gyógyintézeteknél üzemi balesetből kifolyó kártalanításokra 5,000
Központi bakteriológiai és közegészségügyi vizsgáló állomás 412,902
Difteriaszérum termelőintézet 1.088,627
Egészségügyi intézmények segélyezésére 500,000
Népegészségügyi múzeum 539,500
Családi pótlékok 124,320
Háborús segélyek 564,287
Havi drágasági segélyek 1.381,320
4. Országos betegápolási alap:
Állami gyermekmenhelyek 80.840,131
Állami segélyek 350,000
Rendes betegek és szülőnők ápolási és betegszállítási költségei 40.450,000
Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök 2.400,000
Hevenyfertőző betegségek elleni védekezés 13.200,000
Törvényhatósági közegészségügyi intézmények fenntartása 16,870
A gyógydíjszámadások feldolgozásával foglalkozó tisztviselők rendkivüli munkáinak díjazására
30,000
Gyógyszertárak ellenőrzési költségei 120,000
5. Gyógyfürdők és ásványvizek:
Személyi járandóságok 68,860
Dologi kiadások 18,500
Kútvizek elemzésére 10,000
Turisztikai alap jövedelméből fedezendő kiadásokra 200,000
6. Hadigondozás:
Hadigondozó és Rokkant ellátó hivatal 9.273,226
Hadigondozó intézetek és intézmények 41.803,560
Hadiárvák gondozása 8.820,000
Rokkantak segélyezése 14.000,000
Népirodák fenntartási költségei 120,000
Rokkantak részére művégtagokat előállító üzemek 13.864,752
7. Munkásbiztosítás:
Országos munkásbiztosító pénztár igazgatási költségei 6.057,460
Balesetvizsgálati költségek 7,200
A munkásbiztosításról szerkesztett évi jelentés előállítási költségei 76,800
A „Munkásbiztosító Közlöny” cimű hivatalos lap szerkesztési és előállítási költségei 70,000
8. Közjótékonysági és emberbaráti intézmények:
Zárdák segélyezése 3,100
Jótékony egyesületek segélyezése 500,000
Elemi csapások által károsult községek segélyezése 100,000
Törvényhatóságok segélyezésére a szegényügy ellátása körül felmerülő kiadásokra 80,000
XXI. FEJETET. Közélelmezési minisztérium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 2.212,615
Dologi kiadások 3.871,975
2. Gabonagyűjtés országos kormánybiztossága:
Személyi járandóságok 241,000
XXII. FEJEZET. Nemzeti kisebbségek minisztériuma:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 4.025,809
Dologi kiadások 3.300,000
XXIII. FEJEZET. Kisgazdaügyi minisztérium:
1. Személyi járandóságok 55,600
Rendes kiadások összege 8,434.588,516

B) Rendkivüli kiadások

a) Átmeneti kiadások

I. FEJEZET. Kormányzói hivatal és m. kir. főudvarnagyi bíróság:
1. Katonai iroda és testőrség:
A katonai iroda felszerelésének első beszerzésére 144,000
A testőrség berendezési tárgyainak helyreállítására 100,000
2. Gazdasági iroda:
Épületek helyreállítása 3.260,000
Butorok és berendezési tárgyak javítására 2.630,000
Kertigazgatósági pálmaházak és üvegházak helyreállítására 399,100
Vadászati hivatal részére kocsik, szánok, lovak beszerzésére 145,000
II. FEJEZET. Nyugdíjak:
1. Udvartartási nyug- és kegydíjak 300,000
2. Pénzügyminisztérium:
A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszafizetendő előleg
401,000
3. Honvédelmi minisztérium:
Havidíjak és rangosztályba nem soroló havidíjasok, azok utáni özvegyek és árvák, valamint azok családtagjainak kedvezményes áru élelmiszerekkel való segélyezésére
24.000,000
4. Népjóléti és munkaügyi minisztérium:
A mozgosításból kifolyólag bevonult, illetve a volt közös hadseregnél szolgált és a háborúban megrokkant tiszti és legénységi nyugdíjakra
134.000,000
A nem hivatásos havidíjasok és legénységi állományú egyének özvegyei és árvái ellátási illetményeire
60.000,000
III. FEJEZET. Állami adósságok:
A több valutás és aranyforintos vagy idegen valutára szóló kölcsönöknél felmerülő árfolyam (ágió) különbözetek
2,071.237,633
IV. FEJEZET. Legfőbb állami számvevőszék:
A személyfelvonó ellenaknájának elhatárolására, valamint kisebb javitási és helyreállitási munkálatokra
50,000
V. FEJEZET. Közigazgatási bíróság:
A közigazgatási bíróság irattárának selejtezési költségeire 2,000
VI. FEJEZET. Miniszterelnökség:
1. Az 1848/49-iki honvédek segélyezésére és az ezzel kapcsolatos kezelési költségekre 500,000
2. Levéltári kutatások költségeire 30,000
3. Magyar Távirati Iroda fenntartási költségei 800,000
4. A volt fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó, kormányzói tanács és személyzete felszámolási költségei
120,000
5. Országos Menekültügyi Hivatal költségeire átalányképen 16.000,000
VII. FEJEZET. Külügyminisztérium:
1. Az államtitkári állások számának apasztása miatt egy államtitkár illetményeire átmenetileg 29,650
2. A külügyi tudományos bizottság költségeire 200,000
3. Gazdasági politikai munkálatok költségeire 100,000
4. A minisztérium belső berendezésére és felszerelésére 2.000,000
5. A külképviseleti hatóságok berendezésére és felszerelésére 2.000,000
6. Idegen értékben teljesítendő kiadásoknál felmerülő árfolyamkülönbözetek 350.000,000
7. M. kir. felszámoló hivatal a békeszerződés végrehajtására:
Személyi járandóságok 2.522,916
Dologi kiadások 1.873,000
8. Bécsi kirendeltség:
Személyi járandóságok 300,000
Dologi kiadások 736,000
9. A magyar miniszterközi jóvátételi bizottság költségei 750,000
10. Az entente bizottságok költségei:
Jóvátételi bizottság költségei 10.000,000
Kárfelvételi külön bizottság költségei 10.000,000
Fegyverkezést ellenőrző katonai Missziók költségei 10.000,000
Szövetségközi Duna-bizottság költségei 5.000,000
Határmegállapító bizottság költségei 40.000,000
11. Katonai felszámoló hivatal:
Személyi járandóságok 86,478.335
Dologi kiadások 3.781,554
Vitézségi érempótdíj fejében mint a felszámolás alatt levő közös hatóságokkal szemben elszámolandó követelés
9.541,500
Családi illetékek a hadifogságba jutott személyek után mint a felszámolás alatt lévő közös hatóságokkal szemben elszámolandó követelés
2.400,000
VIII. FEJEZET. Belügyminisztérium:
1. Központi igazgatás:
A belügyminisztérium irattárának selejtezési költségeire 6,000
2. Országos levéltár:
Az új épületbe leendő átköltözés előmunkálataira 5,000
3. Törvényhatóságok és községek:
Menekült vármegyei alkalmazottak illetménye, illetőleg segélye 2.000,000
Menekült vármegyei nyugdíjasok ellátása, illetőleg segélye 500,000
Idegen megszállás folytán székhelyüktől elszakitott községek közigazgatási szükségleteinek ideiglenes fedezésére
100,000
4. Általános közigazgatás:
Nemzetgyűlési választási költségek 2.000,000
Kormánybiztosi gépkocsik üzembentartási költségei 600,000
5. M. kir csendőrség:
Idegen haderők (román, szerb és cseh) által elhurcolt fegyverzet, szerelék és lőszerutánpótlására
6.000,000
Laktanyaberendezési tárgyak (ágynemű) utánpótlására 4.000,000
6. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség:
A főkapitányság részére megvásárolt Zrinyi- és Béla-utcai két ház vételárának XIV-XVI. törlesztési részleteire és kamataira
74,813
7. M. kir. államrendőrség:
Vidéki főkapitányságok berendezési költségeire 1.000,000
IX. FEJEZET. Pénzügyminisztérium:
1. Központi igazgatás:
Törvények előkészítési költségeire 100,000
Közalkalmazottak részére igénybe vett Erzsébet királyné sanatorium és egyéb kórházak költségeire
3.000,000
Biztosítási magánvállalatok állami felügyeletének előkészítése 60,000
2. Pénzügyigazgatóságok, fővárosi adófelügyelő, központi díj- és illetékkiszabási hivatal:
A pénzügyigazgatóságoknál a háborús létszám-hiány következtében előállott elmaradások halaszthatatlan pótlásának költségére átalányképen
1.000,000
3. Vidéki állampénztárak:
A vidéki állampénztáraknál a háborús létszám-hiány következtében előállott elmaradások halaszhatatlan pótlásának költségeire átalányképen
500,000
4. Pénzügyőrség:
A pénzügyőri altisztek ruházatbeszerzési költségtöbblete 5.886,400
5. Összes egyenes adók:
Az állampénztáraknál a háborús létszám-hiány következtében előállott adóhátralékok behajtására
2.500,000
6. Fogyasztási és italadók:
Belföldi cukortermelési kiadások és bérösszegek 42.000,000
Cukorvétel és behozatali költségek 300.000,000
Cukorközpont költségei 625,000
Ásványolajvétel és behozatali költségek 300.000,000
7. Illetékek, díjak és forgalmi adó:
Az állampénztáraknál a háborús létszám-hiány következtében előállott illetékhátralék behajtására
5.500,000
8. Mesterséges édesítőszerek állami egyedárúsága:
Mesterséges édesítőszerek beszerzési, átcsomagolási és kezelési költsége 310.000,000
9. Bányászati és erdészeti főiskola és bányásziskolák:
A főiskola áthelyezésével kapcsolatos költségekre 1.320,000
A menza és internátus bebutorozására 100,000
10. Bányaigazgatóságok, fém- és opálbányászat és fémkohászat:
Kutatásokra és feltárásokra 1.000,000
11. Bányászati monopóliumok és bányászati kutatások:
A földgáz, ásványolaj és egyéb bányászati kutatásokkal felmerülő kiadásokra, a geológiai felvételekhez és geofizikai kutatásokhoz szükséges szállítási eszközök beszerzésére átalányképen

67.000,000
A földgáz értékesítésének előmozdítására 100,000
Ásványolajfélék termelésével foglalkozó magánvállalatok részvényeinek megszerzésére 160,000
A központi igazgatóság irodahelyiségének felszerelésére II. részlet 120,000
12. Pénzverés és fémbeváltás és fémjelzés:
Fémbeszerzésekre 2.000,000
13. Bányakapitányságok:
A salgótarjáni szénvidék részére sürgősen felállítandó elsőfoku bányahatóság irodaberendezései költségeire
60,000
14. Kőszénbányászat:
Kutatások, mély fúrások stb. valamint hozzájárulás az államvasúti nyugdíjintézethez 161,000
Szénelosztási kormánybiztos költségeire általányképen 285,500
15. Állami épületek:
A kőbánya-óhegyi munkástelep céljaira vásárolt telkeken levő s ideiglenesen bérbeadott régi épületek tatarozási költségeire fővárosi vízdíjra s egyéb a birtoklással kapcsolatos költségekre

20,000
16. Budapesti állami hidak:
Margithíd: új kocsiút burkolására és a pillérek javítására 8.500,000
Erzsébet híd: új mázolás, kocsiút burkolat javítására 6.000,000
Széchenyi Láncz-híd: pillérek javítására a második áramkör beszerelésére 340,000
Ferencz József-híd: kocsiút és gyalogjáró dilatációjának cserélésére 100,000
Margit-híd: vizvezető bádog
Erzsébet-híd: tetejének javítási
Ferencz József-híd: munkálatára 60,000
17. Budapesti állami alagút:
Az alagút vízmentesítési költségeire 16,000
18. Közszolgálati alkalmazottak természetbeni ellátására 2,750.000,000
19. Különféle kiadások:
Rendelkezés alá jutott tisztviselők illetményeire 187,900
A Rába és mellékfolyóinak szabályozására 10,600
X. FEJEZET. Kereskedelemügyi minisztérium:
1. Központi igazgatás:
Vicinális vasútak segélyezésére 1.200,000
2. Közútak:
Törvényhatósági közútak fejlesztése és kiépitésére 10.000,000
Törvényhatósági hídépitésekhez adandó hozzájárulás céljaira 3.000,000
Felrobbantott államúti hidak helyreállitására 10.000,000
3. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Iparoktatási intézetek felszerelésére és épületek tatarozására 600,000
4. Ipari és kereskedelmi célok:
Kereskedelempolitikai munkálatok költségei 135,000
Iparügyi törvények előkészítésével kapcsolatos költségek 25,000
Termelési és árstatisztika egybeállítására 150,000
Az országos központi árvizsgáló bizottság fenntartási költségeire 1.620,000
5. A magyar kir. postatakarékpénztár:
Az intézeti házak javítására és átalakítására 450,000
6. Hajózás:
A magyar királyi folyam- és tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére 1.800,000
A magyar királyi folyam- és tengerhajózási részvénytársaság miniszteri biztosának díjazására
8,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság segélyezésére 50,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság miniszteri biztosának díjazására 1,200
A székesfővárosi helyi és átkelési hajózási szolgálat segélyezésére 200,000
7. Magyar királyi államvasútak:
Leltárszaporításra 2.000,000
Élelmezést megváltási költségekre 500.000,000
8. M. kir. központi statisztikai hivatal:
A könyvtár kiegészítésére 30,000
9. Az állami vasgyárak:
Kutatásokra és feltárásokra 1.000,000
XI. FEJEZET. Földmívelésügyi minisztérium:
1. Központi igazgatás:
A minisztériumnak az államépületen kivül elhelyezett osztályai részére szükséges helyiségek bérbevételével járó költségekre
70,000
A kisgazdaügyi miniszter gépkocsitartás költségeire 600,000
2. Állami erdők 2,200
3. Erdőfelügyelőségek és erdészeti kísérleti állomások 4,000
4. Erdészeti szakiskolák, erdőőri és vadőri iskolák 100,000
5. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom 52.371,392
6. Állami lótenyészintézetek 32.000,000
7. Állategészségügy:
Szegény községeknek ingyenes oltásokra segély és állati betegségek elleni kísérletek költségeire
10,000
Állati hullamegsemmisitő készülékek létesítésének, valamint húsvizsgálók kiképzésének állami támogatására
10,000
8. Állatorvosi főiskola:
Az állatorvosi főiskola szükségszerű átalakítási költségeire 400,000
9. Gazdasági akadémiák 600,000
10. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 3.570,000
11. Gazdasági felügyelőségek, állattenyésztés és tejgazdaság 2.774,400
12. Vízügyi műszaki szolgálat:
Társulati öntözőcsatornák építésének az 1900. évi XXX. tc. alapján való segélyezésére, továbbá egyébnemű öntözések támogatására és talajjavítások eredményeinek tanulmányozására
250,000
A városi szennyvizekkel foganatosítandó öntözések támogatására 100,000
13. Vízi munkálatok:
Segélyek az állami szabályozás alá nem eső folyók kártételei ellen végrehajtandó munkálatokra és az azok folytán felmerülő személyi kiadásokra
1.500,000
A „Balaton” külön fejlesztése érdekében foganatosítandó intézkedésekre 300,000
Egyes ármentesítő társulatoknak védműveik helyreállítására visszatérítés kötelezettsége mellett nyújtandó előlegekre
12.000,000
A pestmegyei belvízbajók orvoslása érdekében szükséges vízrendezési munkálatok felvételei és tervezési költségeire és a netán szükséges védelmi intézkedésekre előleg
200,000
Közérdekű lecsapolások előmozdítására és végrehajtására 5.000,000
A Rába vízigát helyreállítási költségeire 1.000,000
A Hortobágy csatorna medencemélyítési és töltésemelési munkálatainak czéljából felállítandó állami építési kirendeltség költségeire és az azzal kapcsolatos személyi és dologi kiadásokra

200,000
14. Szőlészet és borászat:
Berendezések a szőlészeti intézeteknél 100,000
A filloxera ellen való védekezés céljaira 5.300,000
A központi szőlészeti kisérleti állomás czéljaira 584,506
Az okszerű borkezelés és a borértékesítés előmozdítása céljából létesített állami pincék személyi és dologi kiadásainak fedezésére, a borértékesítés előmozditása érdekében rendkívüli szolgálatokat teljesített alkalmazottak dijazására, jutalmazására, segélyezésére s általában a borértékesítés előmozdítására s az e célból szükséges intézkedésekkel járó összes költségek fedezésére500,000
Tarczali szölőgazdaság részére lovak és lószerszámok beszerzésére és borsajtó átalakítására 105,000
15. Kincstári birtokok és fürdők 100,000
16. Állami jószágok és telepítési szolgálat 3.885,500
17. Állami madártani intézet:
Mesterséges fészekodutelepek létesítésére és felszerelésekre 15,000
18. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. tc. reviziójával kapcsolatos költségekre
3,000
Közlegelők és rétek létesítésének, szerzésének, javításának, berendezésének és felszerelésének segélyezésére, továbbá e célra felvett kölcsönök kamatterhének könnyítésére, valamint ezen intézkedésekkel kapcsolatos költségekre

200,000
A burgonyaköztermelés javitásának előmozdítására és támogatására 500,000
A mezőgazdasági termények, termékek és cikkek hamisításának tilalmazásáról szóló 1895. évi XLVI. tc. végrehajtásához szükséges ellenőrzőállomások létesítésére, azok személyi és dologi kiadásaira, illetőleg ily állomások támogatására átalányként

150,000
A gépszerelő kirendeltség felszámolásával kapcsolatos költségekre 200,000
19. Méhészet 1.110,000
20. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 1.450,000
21. Kísérletügy:
Kísérletügyi intézmények felszerelésére és berendezésére 660,000
Cukorrépatermelés javitását célzó kisérletekre s az ezzel kapcsolatos utazási s egyéb költségekre, munkadijakra stb.
75,000
A szivarkadohánytermelési és az árnyékos rendszer szerinti dohánytermelési kisérletekkel járó berendezésekre s az ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre
40,000
A mezőgazdasági muzeumba ideiglenesen beosztott szakközegek munkadija 43,200
Burgonyabetegségek tanulmányozását célzó kisérletekre s ezzel kapcsolatos utazási és egyéb költségekre, munkadijakra stb. X-ik részlet
64,000
22. Országos meteorológiai és földmágnességi intézet:
Az intézet, valamint a meterológiai állomások felszerelésének kiegészítésére 12,000
Aerológiai vizsgálatokra 15,000
23. Selyemtenyésztés emelése:
Régi gubóraktár telepeinek, ablakainak, ajtajainak és kerítéseinek felujitására 40,000
A selyemfonodák üzemével kapcsolatos szociális intézmények fenntartási költségeinek részbeni fedezésére
50,000
A külföldről beszerzendő originál peték vételárának fedezésére (vérfelfrissítés céljából) 70,000
A termelők elméleti és gyakorlati kioktatásával, valamint a termelés felügyeletével felmerülő összes költségek fedezésére
80,000
24. Földtani intézet:
Geológiai térképek újból való kiadása érdekében előkészítő bejárásokra és egyéb felvételi megbízásokra, geológiai gyakorlati irányú kutatásokra és ezzel kapcsolatos úti- és egyéb költségekre

150,000
Az intézet és laboratóriumainak folytatólagos felszerelésére 200,000
Az intézet belső falrészeinek javítása, festések, mázolások 50,000
Hazai szén- és érctelepek tanulmányozására 50,000
Az intézet múzeumának rendezésére s ezzel kapcsolatos kiadásaira 50,000
25. Miniszteri kirendeltségek:
Miniszteri kirendeltségek felszámolási költségeire 600,000
XII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium:
1. Központi igazgatás:
Tüdővészes és alkoholista betegeknek szanatóriumokban való ápolására 84,000
Az országos gyermekszanatóriumegyesület segélyezésére 45,000
A minisztérium és számvevőség butorzatának és felszerelésének és irógépek javítására és pótlására
136,000
2. Országos Közoktatási Tanács:
Az Országos Közoktatási Tanács ideiglenes elhelyezése költségeire 6,198
3. Budapesti királyi egyetem:
Ifjúsági intézmények segélyezésére:
A joghallgatók tudományos egyesülete (1,800 K), a joghallgatókat segitő egyesület (800 K), az egyetemi énekkar (700 K), az egyetemi gyorsíróegylet (1,000 K), a Menza akadémika egyesületnek és a hallgatók étkezési költségeire (300,000 K), az általános egyet. segélyegylet részére a főiskolai diákotthonok fenntartására (300,000 K)


604,300
A budapesti általános poliklinikai egyesület segélyezésére 43,500
Tanfolyamok költségeire: a szünidei orvosi tanfolyam és az orvosi továbbképzés czéljaira (10,000 K), a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam segélyezésére (5,000 K)
15,000
Egyetemi karok és tudományos intézetek felszerelésére (52,000 K), az I. sz. kémiai intézet tud. felszerelésére (10,000 K)
62,000
A margitszigeti botanikus kert fenntartására 108,000
A főiskolai internátusok fenntartásának segélyezésére 115,000
A magyar orvosi archivumra 2,000
Az egyetemi könyvtár részére külföldi folyóiratok és gyüjteményes művek kiegészítésére 300,000
4. Budapesti egyetemi közgazdaságtudományi kar:
A tudománykar intézeteinek alapfelszerelésére 100,000
Az ujpesti főiskolai szociális telep személyi és dologi kiadásaira 256,232
A m. kir. keleti kereskedelmi akadémiai könyvtárának és múzeumának gyarapítására 3,000
5. Budapesti egyetemi klinikák:
A klinikák régi épületein szükséges rendkivüli helyreállításokra és több épület fűtési és vizvezetéki berendezésének megújítására
15,000
A klinikák bútorbeli felszerelésének kiegészítésére és javítási költségeire 100,000
A klinikák ágy- és ruhaneműek, porcellán, üvegnemű és evőeszköz készleteinek kiegészítésére, valamint diétás konyha felszerelésére
5.000,000
A „Stephania” gyermek-kórház bérszükségleteire (50,000 K) és épületeinek helyreállítási költségeire (100,000 K)
150,000
6. A menekült (kolozsvári és pozsonyi) egyetemek:
Az intézetek fölszerelésére 4.500,000
7. A menekült (kolozsvári és pozsonyi) egyetemek klinikái:
A klinikák folytatólagos felszerelésére (4.500,000 K), evőeszközök, porcellán stb. beszerzésére (500,000 K)
5.000,000
Röntgen berendezésekre 500,000
8. Debreczeni m. kir. tudományegyetem:
A debreczeni tud. egyetem felállítási költségeire átalányul (2.000,000 K), továbbá a debreczeni tud. egyetemen az orvostudományi kar működésének fölvételével járó költségekre (3.000,000 K)

5.000,000
A debreczeni tud. egyetem három fakultásának a debreczeni ref. Kollégiumban való elhelyezésére évi bér 1910. VII. 1.-1921. VI. 30. (30,000 K), a dologi kiadások megtérítésére (40,000 K)

70,000
A debreczeni tud. egyetemi orvosi kar már elkészített épületeinek megóvási munkálataira és az építkezés folytatására
30.000,000
Az állami tisztviselők főiskolát látogató fiai számára felállítandó internátusok létesítésére 1.000,000
9. József műegyetem:
A műegyetemi ifjúsági egyesületek segélyezésére (12,8000 K), a „Technikus Ebéd” segélyezésére (4,000 K)
16,800
Az új műegyetem tudományos fölszerelésére XII. részletül (250,000 K), a műegyetemi könyvtárnak a háború folyamán elmaradt folyóiratok évfolyamainak pótlására (150,000 K), továbbá a kémiai tanszék részére vegyszer és üveganyag beszerzésére (850,000 K)

1,250,000
A műegyetemen tartandó párhuzamos előadások költségeire (26,000 K), az új tanulmányi rend fokozatos életbeléptetésével járó személyi és dologi kiadásokra átalánykép (100,000 K)
A műegyetem rajz és tanszer szükségleteinek beszerzésére forgótőke 200,000
10. Jogakadémiák:
A pécsi jogakadémia részére adandó rendkívüli segély 60,000
11. Konkoly-Thege Miklós-féle alapítványi csillagvizsgáló intézet:
Reflektor beszerzésére IX. részletül 10,000
A kiutasított ógyallai csillagvizsgáló intézet elhelyezésével járó kiadásokra 250,000
12. Állami középiskolák és középiskolai internátusok:
Felszerelésekre:
az áll. középiskolák fokozatos fejlesztésével kapcsolatos tanszerbeli alapfelszerelésre (170,000 K), szemléltető képekre stb. (40,000 K), ifjúsági olvasmányokra (10,000 K) és a középiskolai szabályrendeletek gyűjteményének kiadására (3,000 K)

223,000
Segélyezésekre:
az Országos középiskolai tanáregyesület segélyezésére (10,000 K), a humanisztikus gimnázium segélyegyesület segélyezésére (10,000 K)
20,000
Tanfolyamokra:
középiskolai tanárok részére tartandó rendkiv. tanfolyamok költségeire (7,500 K), játékdélutánok kiadásaira (10,000 K)
17,500
Menekült internátusok elhelyezésére és fenntartására 500,000
13. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése:
Felekezeti, törvényhatósági, valamint községi középiskoláknál befektetésekre 969,646
14. Leányközépiskolák:
Állami felsőbb leányiskolák tanszerbeli felszerelésére 22,000
Az állami felsőbb leányiskolák és internátusok bútorának és fölszerelésének kiegészítésére 22,000
Egyes állami felsőbb leányiskoláknál szükséges nagyobb helyreállításokra, átalakitásokra és beszerzésekre
200,000
15. Népnevelési tanfelügyelőségek:
A tanfelügyelői irodák felszerelési költségeire, valamint írógépekre 30,000
A tanfelügyelői személyzet továbbképzésével kapcsolatos kiadások 5,000
16. Állami elemi népinternátusok:
Épületek helyreállítására 1.500,000
17. Mezőgazdasági népiskolák:
Nem állami önálló mezőgazdasági népiskolák építési és berendezési segélyeire 150,000
18. Nem állami elemi iskolák segélyezése:
Községi és hitfelekezeti elemi iskolai építkezések állami segélyezésére 51,600
Községi és hitfelekezeti elemi iskolai építkezésekhez adandó tőkesegélyekre 100,000
19. § Állami kisdedóvó intézetek:
Épületek helyreállítására 300,000
20. Népnevelési intézetek közös szükséglete:
Elemi iskolák és kisdedóvóintézetek részére szemléltető képek beszerzése költségeire 140,000
21. Felső nép- és polgári iskolák:
Felszerelések pótlására 3.000,000
Az Amizoni-féle orsz. magyar nőnevelő intézet segélyezésére 130,900
Polgári iskolai épitkezések segélyezésére 180,000
22. Polgári iskolai tanár- és tanárnőképző-intézetek:
A budapesti I. ker. polgári iskolai és Erzsébet nőiskola felszerelésének kiegészítésére 54,000
A budapesti I. ker. polgári iskolai tanárképző főiskola és az Erzsébet nőiskola épületének javítására
300,000
23. Elemi iskolai tanító-, tanítónő- és kisdedóvónőképző-intézetek:
Állami tanító- és tanítónőképző-intézetek tanszerbeli fölszerelésére, orgonák, zongorák és harmóniumoknak ujakkal való kicserélésére, gazdasági berendezésekre és kísérleti lélektani laboratóriumokra

51,000
Felekezeti tanitó- és tanitónőképző-intézetek felszerelési, berendezési, esetleg kisebb épitési segélyeire
210,000
Az alkoholellenes mozgalom költségeire 1,000
A budapesti II. ker áll. elemi iskolai tanítónőképző intézet épületének tatározására és a villanyvilágítás bevezetésére
179,000
24. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház:
A balatonfüredi „Erzsébet” szeretetháznál szükséges javitási, átalakitási és egyéb munkálatoknak költségeire
100,000
25. Radiológiai intézet:
Radioaktiv vizsgálati eszközök beszerzésére 100,000
26. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Az állami felső kereskedelmi iskolák bútorzatának és fölszerelésének kiegészítésére 20,000
Felső kereskedelmi iskolák új szervezetének és utasításainak kinyomatási költségeire 30,000
27. Bábaképző intézetek:
A bábaképző intézetek folytatólagos felszerelésére, internátusok létesítésére és fentartására 20,000
A szegedi bábaképző intézet felszerelésének pótlására (40,000 K), továbbá az intézet vízberendezésére és az épület tatarozására (60,000 K)
100,000
28. Gyógypedagógiai intézetek:
A létesítendő siketnéma intézetek építési költségeihez nyújtandó állami segély 31,800
A gyógypedagógiai intézetek bútorbeli felszerelésének pótlására és tanszerbeli alapfelszerelésére
30,000
Gyógypedagógiai intézeteknél szükséges nagyobb helyreállításokra, átalakításokra beszerzésekre
100,000
29. Művészeti célok támogatására:
Petőfi-múzeum alakítása céljából megvásárolt épület vételárának törlesztéséhez államsegélyül
3,000
30. Országos Magyar Iparművészeti Iskola:
Az iparművészeti iskolának és tanműhelyeknek népművészeti mintagyűjteménnyel való fölszerelésére
2,000
A művészeti csipkefajok meghonosításával és továbbfejlesztésével kapcsolatos költségekre és magyaros diszítő elemek kiadására
12,000
A tantermek gyökeres tatarozására és bútorokkal való felszerelésére 15,000
31. Országos Magyar Zeneakadémia:
Az intézet szervezeti és szolgálati szabályzatának kinyomatására 20,000
Zenekari hangszerek beszerzésére, az elhasznált zongoráknak újakkal való kicserélésére szükséges 36,000 K IV. részlete
6,400
32. Országos Szinművészeti Akadémia:
Az intézeti épület javítására 20,000
33. Szinművészeti kiadások:
A m. kir. operaháznál alkalmazandó magyar énekesek és énekesnők kiképzésére szolgáló ösztöndíjak
20,000
34. Magyar Nemzeti Múzeum:
Az állattár új szemléltető szekrényeire szükséges 100,000 K X. részlete 10,000
Az ország pusztuló néprajzi anyagának összegyűjtésére, elrendezésére és fenntartására 25,000
A chemiai laboratorium hiányainak nélkülözhetetlen pótlására 20,000
Jókai Mór hagyatékának a Magyar Nemzeti Múzeum számára való megváltása fejében az özvegynek adandó életjáradék
7,200
A Magy. Nemzeti Múzeum épületének tatarozási költségeire 400,000 K, továbbá az ásvány- és őslénytár helyiségeinek tatarozására 15,000 K, együtt
415,000
35. Országos Magyar Szépművészeti Múzeum és a Magyar Történelmi Képcsarnok:
Az Orsz. Magyar Szépművészeti Múzeum és a Magyar Történelmi Képcsarnok metszetgyűjteményének felszerelésére 2,000 K és a Magyar Történelmi Képcsarnok fölállítása alkalmából képkeretek, kartonok és porte-feuillek beszerzésére 4,000 K

6,000
A néhai Munkácsy Mihály özvegye által tett 100,000 K alapítványnak 1920. évi júl. hó és 1921. évi január hóban esedékes kamataira
4,000
A Hopp Ferenc-féle Keletázsiai Múzeum kiállítási helyiségének kifestésére, tatarozására, valamint villanyvilágítási felszerelésének kiegészítésére
17,000
36. Országos Magyar Iparművészeti Múzeum:
Hazai tulajdonból eladásra kerülő műkincsek megszerzésére 5,000
A magyar lakás történeti fejlődését feltüntető szobasorozatok felállításához szükségelt 180,000 K VI. részlete
18,000
37. Tudományos, irodalmi és közművelődési célok támogatása:
A Kisfaludy-Társaságnak magyar népköltési gyűjtésekre és azok kiadására 16,000 K, továbbá a Magyar Földrajzi és Néprajzi Társaságnak Magyarország vidékeinek tanulmányozására 20,000 K

36,000
Tanárok, tanárjelöltek és tanítók számára készítendő tudományos kézi- és segédkönyvekre 40,000 K és tanintézetek könyvtárai számára a Kisfaludy-Társaság által szerkesztendő Magyar Nemzeti Könyvtár példányainak beszerzésére 10,000 K

50,000
A római magyar történelmi intézet céljaira 50,000
XIII. FEJEZET. Igazságügyi minisztérium:
1. Központi igazgatás:
Hozzájárulás a Büntetéspénzek országos alapjához 17.985,798
Hozzájárulás a bírói és ügyészi egyesület internátusának költségeihez 20,000
Az igazságügyi minisztérium új palotájának berendezési és felszerelési költségeire 200,000
A pénzintézeti döntőbizottság elnökének és helyettes elnökének tiszteletdíjára és költségeire 4,000
A lakásügyi miniszteri biztosság költségeire 2.400,000
A munkásbiztosítási bíráskodás költségeire 1.200,000
2. Királyi törvényszékek és járásbíróságok:
Jogvédő egyesületek segélyezésére 8,000
Birtokrendezési állami alap 300,000
Hozzájárulás az országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézet jövedelméhez 500,000
Ügyvédjelöltek országos egyesületének támogatására 1,000
Joggyakorlaton levő ügyvédjelöltek segélyezésére 5,000
Az országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézet részére állami járadéksegély; 6. és 7. részlet 73,000
3. Királyi ügyészségek:
Kertészet céljaira szükséges földbérletekre és felszerelésekre 400,000
Dologházakra 350,000
4. Országos büntető intézetek:
Ipari forgó tőke a büntető intézeti iparüzemek részére 2.600,000
Kertészet céljaira szükséges földbirtokbérletekre és felszerelésekre 1.585,000
XIV. FEJEZET. Honvédelmi minisztérium:
1. Központi igazgatás:
Az anyagi csoport személyi járandóságai és dologi kiadásai 78.751,728
2. Magasabb parancsnokságok:
Karhatalmi parancsnokságok személyi járandóságai és dologi kiadásai 44,682,698
3. Magyar nemzeti hadsereg:
Karhatalmi kiadások 1,123.867,000
A magyar nemzeti hadsereg első felszerelésének szükségleteire 2,035.461,000
Épületek (laktanyák) karbahelyezése 30.000,000
Megmaradt úszóegységek üzemi költségeire 5.290,000
XV. FEJEZET. Népjóléti és munkaügyi minisztérium:
1. Közegészségügy:
Nemi betegek gyógyítására szolgáló rendelőintézetek felszerelésére és a prostituáltakat vizsgáló állomások létesítésére
350,000
Tüdőbeteggondozó intézetek létesítésére és felszerelésére 4.000,000
2. Országos betegápolási alap:
Törvényhatósági és községi kórházak létesítésére, illetve építkezésének segélyezésére 5.000,000
Köztulajdonból magántulajdonba visszaszármazott gyermekvédelmi intézmények átmeneti állami támogatására
3.600,000
3. Hadigondozás:
A háború sérültjei után (kik sérüléseiket, ill. betegségüket 1918., X/31. előtt a harctéren kapták) az egészségügyi intézetekben felmerülő kórházi ápolási díjak, mint a felszámolás alatt levő közös hatóságokkal szemben elszámolandó követelés

8.760,000
4. Gyógyfürdők és ásványvizek:
Turisztika és idegenforgalom emelésére szükséges intézkedések, tanulmányok és hirdetésekre
3,000
Új gyógy- és ivóvízforrások felkutatására, fúrására és ezzel kapcsolatban létesítendő uj fürdők tanulmányozására és egyéb szükséges intézkedésekre, munka- és tiszteletdíjakra, valamint pályadíjakra, továbbá tanfolyamokra

150,000
Forrásokat és fürdőket ismertető művek támogatására 20,000
A monostorszigeti strandfürdő fentartására 50,000
XVI. FEJEZET. Közélelmezési minisztérium:
Központi igazgatás:
Statisztikai adatgyűjtésre 2.000,000
Átmeneti kiadások összege: 10,773.048,099

b) Beruházások

I. FEJEZET. Külügyminisztérium:
Prágában a konzulátus részére szükséges épület megvételére 1.000,000
II. FEJEZET. Belügyminisztérium:
M. kir. államrendőrség:
Vidéki főkapitányságok épületeinek átalakítási és javitási költségei 1.500,000
III. FEJEZET. Pénzügyminisztérium:
1. Határvámjövedék:
Több vámhivatalnál foganatosítandó átalakításokra és kisebb építkezésekre 200,000
2. Dohányjövedék:
Dohányvétel 200,000
Dohánygyártás 4.200,000
3. Bányászati monopoliumok és bányászati kutatások:
Fúró, termelő- és szállítóberendezésekre, fúrólyukak szerelékeire és tartozékaira 590,000
4. Kőszénbányászat:
Kisebb beruházásokra 200,000
5. Állami épületek:
I. Állami munkástelepek:
A munkásház építési költségek folytatólagos fedezésére 13.000,000
A kispesti munkástelep kitűzési, színtezési, földegyengetési, útrendezési, befásítási s telekbekerítési munkálatokra, valamint a telep vízművének és csatornahálózatának kiépítésére s az utóbbiakkal kapcsolatos házi vizvezetéki és csatornázási munkák költségeire


5.500,000
A kispesti munkástelepen a pénzügyi tárca terhére emelendő köz- és egyéb nem munkáslakás épületek és közérdekü létesítmények költségeire átalányképen
3.500,000
II. Egyéb állami épületek:
A minisztériumok elhelyezésére szolgáló építkezések költségeire 4.000,000
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi minisztérium:
1. Közutak:
Az állami közutakon levő nagyobb fahidaknak végleges jellegü hidakká való átépítésére 1.000,000
Új állami közutak építésére 1.000,000
2. Posta, távirda és távbeszélő:
A magyar posta céljaira szükséges telkek megszerzésére, épületek emelésére, központi fűtő berendezésére, a budapesti távbeszélőhálózat fejlesztésére, a budapesti harmadik távbeszélőközpont létesítésére, nagy rádióállomás felállítására, a püspökladányi oszloptelítő-telep gépészeti berendezésére


51.000,000
3. Magyar királyi államvasutak:
Kocsik beszerzése 315.000,000
Mozdonyok beszerzése 300.700,000
Építmények és felszerelések kiegészítése 4.300,000
Vonalblokk és állomásbiztosító berendezések 1.500,000
Távirda-, harangjelző- és telefonberendezésekre 1.600,000
Vonalak teljesítőképességének fokozása 21.000,000
Budapest székesfőváros területén a pályaudvarok átépítése 20.000,000
Második vágányok építése 17.800,000
42.8 kg-os nehéz sínű és 34.5 kg-os felépítmény fektetése, zúzott kőágyazat előállítása 5.450,000
Kőbányák és kőzúzótelepek az államvasutak hálozatán 2.111,000
Vontatási beruházások 4.200,000
Állomásokon világítási berendezések 1.400,000
Műhelyek építése és kiegészítése, a dunakeszi téglagyár bővítése 21.845,000
Személyzeti, munkáslakóházak építése 30.000,000
Laktanyák építése 250,000
Jóléti és egészségügyi építkezések és berendezések 94,000
Szertárak építése a máv. hálózatán 3.020,000
Különféle beruházások 1.930,000
Új vonalak építése 16.600,000
4. Állami vasgyárak:
A diósgyőri nagy olvasztótelep építéséhez szükséges 10.000,000
A szénbányászat fejlesztésére 15.000,000
A máv. gépgyári elektromos központ építésével felmerülő többszükséglet részbeni fedezésére
2.000,000
A gyári üzemek folytonosságának biztosításához szükséges állandó kisebb beruházásokra 5.000,000
V. FEJEZET. Földmivelésügyi minisztérium:
1. Állami erdők 5.141,000
2. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom 184,000
3. Állami lótenyészintézetek 650,000
4. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 6.000,000
5. Vizi munkálatok:
Szolnok városnak árvédelmi munkálatokra nyújtandó 200,000 K államsegély X. részlete 20,000
A szigetközi ármentesítő és belvízszabályozó társulatnak nyújtandó 240,000 K államsegély (X.) utolsó részlete
24,000
Az óbudai Dunaágban létesítendő partbiztosítási és rakodópart munkálatokra Budapest székesfővárosnak nyujtandó 150,000 K államsegély IX. részletére
15,000
Vizi munkálatok végrehajtására 21.2000,000
A budapesti kereskedelmi és ipari kikötő építési munkálataira 48.000,000
6. Szőllészet és borászat:
Új vincellériskola létesítésére 2.000,000
Állami szőlőtelepek létesítésére 1.000,000
7. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
A vadtenyésztés és a vadászati szakoktatás előmozdítása céljából szükséges intézkedésekre 10,000
A burgonya kisérleti telepeken szükséges építkezésekre 160,000
8. Méhészet 100,000
9. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 2.050,000
10. Kisérletügy:
Kisebb beruházások a kisérletügynél 200,000
11. Selyemtenyésztés emelése:
Gubóraktárak, selyemgombolyító és sodrógyárak, továbbá azok mellékhelyiségeinek építésére, valamint egyéb üzleti építkezések létesítésére
100,000
Területvásárlás epreskert létesítésére 400,000
12. Földtani intézet 120,000
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium:
1. Budapesti egyetemi klinikák:
Az I. sz. belgyógyászati klinika és a belgyógyászati diagnosztikai klinika épületének átalakítási és kibővítési költségeire
1.750,000
2. Állami elemi népiskolák:
Állami elemi népiskolai épületek létesítésére 2.400,000
3. Mezőgazdasági népiskolák:
Önálló állami mezőgazdasági népiskolák építkezésének befejezésére 500,000
4. Állami kisdedóvó intézetek és menedékházak:
Állami kisdedóvodák és menedékházak megkezdett építkezéseinek befejezésére 330,000
VII. FEJEZET. Igazságügyi minisztérium:
1. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Törvénykezési és fogház építkezésekre, vételekre, felszerelésekre, tervezési s egyéb műszaki költségekre
8.850,000
2. Országos büntető intézetek:
A fiatalkoruak intézeteinek építési, felszerelési és műszaki költségeire 1.000,000
Börtönügyi építkezésekre, telekvételekre, tervezési, felülvizsgálati és egyéb műszaki költségekre
10.000,000
VIII. FEJEZET. Népjóléti és munkaügyi minisztérium:
Egészségügyi intézmények:
A budapesti Madarász-utcai állami csecsemőkórház építkezésének befejezésére 2.168,000
Gyógyfürdők és ásványvizek:
A monostorszigeti strandfürdő építésére 50,000
IX. FEJEZET. Nemzeti kisebbségek minisztériuma:
Leltári tárgyak beszerzésére 1.700,000
Beruházások összege 1,003.112,000
Kiadások főöszege 20.210.748,615

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére az ország következő jövedelmei és bevételei jelöltetnek ki:

A) Rendes bevételek

I. FEJEZET. Kormányzói hivatal és m. kir. főudvarnagyi bíróság:
Ház és haszonbérek 41,000
Vadászati hivatal bevételei 60,000
Kertigazgatóság bevételei 101,000
II. FEJEZET. Nemzetgyűlés:
Az országház bérházának jövedelme 19,992
Az országházban levő lakások bérjövedelme 11,872
III. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Szőlődézsmaváltság 600
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezetettek járadékai 11,000
Késedelmi kamatok 1,000
Véglefizetések 4,000
3. Majorsági zsellérföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 25,000
Késedelmi kamatok 500
Véglefizetések 14,000
4. A pécs-barcsi vasút hozzájárulása az 1880. évi VIII., 1881. évi XI. és XXXII., 1887. évi XXXII., 1888. évi VI. és 1892. évi XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék kölcsön kamatszükségletéhez

20,397
5. Az 1880. évi XX. tc. alapján felvett tisza-szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai
370,000
IV. FEJEZET. Az egyes tárcákat terhelő kölcsönök törlesztéséhez nyújtandó hozzájárulások:
1. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium 10,200
2. Igazságügyi minisztérium 187,466
V. FEJEZET. Külügyminisztérium:
Konzuli illetékek 8.000,000
VI. FEJEZET. Belügyminisztérium:
1. Központi igazgatás:
Hivatalos kiadványok jövedelme 1.050,000
Különféle bevételek 600
2. Országos levéltár:
Különféle bevételek 2,000
3. Törvényhatóságok és községek:
A pénzügyi tárca járuléka a törvényhatósági joggal biró és rendezett tanácsú városok közigazgatási költségeihez
1.513,500
4. M. kir. csendőrség:
Különféle bevételek 600,000
5. Székesfővárosi m. kir. államrendőrség:
Engedély és értesítési díjak 780,000
Járulékok 6.553,258
Ápolási dijak 250,000
Különféle bevételek 16,000
VII. FEJEZET. Pénzügyminisztérium:
1. Központi igazgatás 90,000
2. Földadónyilvántartás 5,000
3. Állami pénztárak 16,400
4. Pénzügyőrség 3,000
5. Állami földmérés 3,600
6. Összes egyenes adók:
Földadó 275.000,000
Házadó 56.000,000
Keresetadó 172.500,000
Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok adója 25.000,000
Bányaadó 200,000
Tőkekamat- és járadékadó 5.514,000
Vasuti szállítás után fizetendő adó 16.000,000
Nyereményadó 5,000
Fegyveradó és vadászati adó 300,000
Hadmentességi díj 300,000
Általános jövedelmi pótadó 147.000,000
Országos betegápolási pótadó 100.000,000
Jövedelemadó 200.000,000
Vagyonadó 100.000,000
Nyereségtöbletadó 35.000,000
Fényűzési forgalmi adó 150.000,000
Vasuti hadiadó 120.000,000
Késedelmi kamat 1.000,000
Adóbehajtási illetékek 60.000
Kezelési költségtérítmények 60,000
Különféle bevételek 50,000
7. Fogyasztási és italadók:
Szeszadó 10.800,000
Szeszadópótlék 8.400,000
Szeszeladási árrészesedés 478.800,000
Ellenőrzési illeték 144,000
Sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó 1.200,000
Söradó 48.000,000
Cukoradó 60.000,000
Cukoreladási árrészesedés (1920. IV. tc. 20. §) 60.000,000
Ásványolajadó 4.000,000
Ásványolajadó kincstári részesedés (1920. IV. tc. 21. §) 75.500,000
Bortermelési adó 15.000,000
Boritaladó 12.000,000
Húsfogyasztási adó 4.400,000
Italmérési illeték 7.500,000
Szeszdenaturálási pótszer eladásából 50,000
Késedelmi kamatok 16,000
Levonva ebből a törvényhatósági joggal bíró és rendezett tanácsú városok közigazgatási költségeihez való hozzájárulást (belügyi tárca, rendes bevételek VI. fej. 3. c.)
1.513,500
8. Illetékek, díjak és forgalmi adó:
Bélyeg 58.198,100
Illeték 141.600,000
Díjak 243,200
Értékpapirforgalmi adó 80.000,000
9. Határvámjövedék:
Behozatali vámilleték 600.000,000
Kiviteli vámilleték 15,000
Kiviteli illeték 50.000,000
Mérlegpénz 120,000
Raktárdíj 120,000
Jövedéki biztosíték 48,000
Bérletek 3,060
Különféle bevételek 9,940
10. Dohányjövedék:
Dohányvétel 20,000
Dohánygyártás 160,000
Dohányeladás 1,087.321,000
11. Lottójövedék:
Az osztálysorsjátékból befolyó jövedelem 3.767,600
Ingóságok kisorsolási díja 10,000
12. Mesterséges édesítő szerek állami egyedárusága 55.003,000
13. Perköltségek 17,800
14. Állami jószágok, hid- és révvámok 23,100
15. Bányászati és erdészeti főiskola és bányásziskolák 10,000
16. Bányászati monopoliumok és bányászati kutatások:
A sóeladásból 440.000,000
A vámvonalon át behozott sómennyiség után fizetendő engedélyilletékek 52.500,000
Sójövedéki, kezelési és egyéb bevételek 5.000,000
17. Pénzverés, fémbeváltás és fémjelzés:
Kezelési bevételek 1,000
Üzemi bevételek 3.010,000
18. Bányailletékek 345,000
19. Kőszénbányászat:
Kezelési bevételek 52,400
Üzemi bevételek 7.186,400
20. Állami nyomda 43.596,500
21. Állami épületek:
I. Állami munkástelepek 1.734,000
II. Egyéb állami épületek 15,000
22. Budapesti állami hidak:
Kezelési bevételek 21,850
Üzemi bevételek 24,750
23. Budapesti állami alagut: 400
24. Állami ingó vagyon 1.871,962
25. Különféle bevételek:
Állami követelések 2.357,200
Vegyesek 3.097,200
26. Nyugdíjjárulék alap 1.070,000
VIII. FEJEZET. Kereskedelemügyi minisztérium:
1. Központi igazgatás 124,200
2. Állami építészeti hivatalok 283,220
3. Közutak 500,000
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás 425,140
5. Ipari és kereskedelmi célok 1.045,000
6. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat 801,200
7. Posta, távirda és távbeszélő 536.520,000
8. Magyar kir. postatakarékpénztár 29.274,000
9. Magyar királyi államvasutak 2,500.000,000
10. M. kir. zálogházak 3.197,000
11. Mértékhitelesítés és fegyvervizsgálat 3.035,000
12. M. kir. központi statisztikai hivatal 29,300
13. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács 14.000,000
14. Állami vasgyárak:
Kezelési bevételek 1.030,000
Üzemi bevételek 455.000,000
IX. FEJEZET. Földmivelésügyi minisztérium:
1. Központi igazgatás 5,000
2. Állami erdők:
Kezelési bevételek 37,000
Üzemi és gazdálkodási bevételek 38.021,000
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek 1.187,732
4. Erdőfelügyelőségek és erdészeti kisérleti állomások 10,050
5. Erdészeti szakiskolák, erdőőri és vadőri iskolák 18,000
6. Országos erdei alap 200,000
7. Kopár területek befásításának előmozdítása 200,000
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői korona-uradalom 74.616,674
9. Állami lótenyészintézetek 11.155,729
10. Állategészségügy 1.026,000
11. Állatorvosi főiskola 130,000
12. Gazdasági akadémiák 2.167,220
13. Alsófoku gazdasági szakoktatás és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 2.932,650
14. Gazdasági felügyelőségek, állattenyésztés és tejgazdaság 491,825
15. Vizügyi műszaki szolgálat 235,500
16. Vizi munkálatok 2.400,000
17. Halászat 2,500
18. Szőlészet és borászat:
Kezelési bevételek 500
Gazdálkodási bevételek 5.013,500
19. Kincstári birtokok és fürdők 353,000
20. Állami jószágok és telepítési szolgálat 500
21. A mező- és közgazdaság különböző ágai 1,000
22. Méhészet 520,500
23. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 3.909,010
24. Kisérletügy 1.500,000
25. Országos meteorológiai és földmágnességi intézet 4,000
26. Selyemtenyésztés 57.421,300
27. Földtani intézet 10,000
28. Ministeri kirendeltségek 5,000
29. Alapok, alapitványok és különféle bevételek:
Alapok 60,000
Alapitványok 4,347
Különféle bevételek 1,324
X. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium:
1. Központi igazgatás 343,899
2. Budapesti királyi egyetem 1.676,092
3. Budapesti egyetemi közgazdaságtudományi kar 88,800
4. Budapesti egyetemi klinikák 16.016,800
5. Budapesti Pasteur-intézet és kórház 1.021,200
6. A menekült (kolozsvári és pozsonyi) egyetemek 310,000
7. A menekült (kolozsvári és pozsonyi) egyetemek klinikái 5.365,000
8. József-műegyetem 349,000
9. Középiskolai tanárképzők 82,400
10. Állami középiskolák és középiskolai internátusok 2.113,804
11. Leányközépiskolák 620,000
12. Népnevelési tanfelügyelőségek 400
13. Állami elemi népiskolák 448,809
14. Mezőgazdasági népiskolák 1,350
15. Állami kisdedóvó intézetek és menedékházak 21,958
16. Felsőnép- és polgári iskolák 659,647
17. Polgári iskolai tanár- és tanárnőképző-intézetek 1.447,600
18. Elemi iskolai tanító-, tanítónő- és kisdedóvónőképző intézetek 1.257,800
19. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház 64,890
20. Iparostanulók iskolái 1,000
21. Állami felső kereskedelmi iskolák 304,150
22. Bábaképző intézetek 217,300
23. Gyógypedagógiai intézetek 145,720
24. Művészeti célok támogatása 2,520
25. Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola 12,000
26. Országos Magyar Iparművészeti Iskola 20,000
27. Országos Magyar Zeneművészeti Főiskola 1.069,000
28. Országos Szinművészeti Akadémia 87,000
29. Szinművészeti bevételek 14.000,000
30. Magyar Nemzeti Muzeum 19,676
31. Országos Magyar Szépművészeti Múzeum és a Magyar Történelmi Képcsarnok 23,800
32. Országos Magyar Iparművészeti Múzeum 600
33. Tudományos, irodalmi és közművelődési célok támogatása 28,000
34. Ösztöndíjak 14,640
XI. FEJEZET. Igazságügyi minisztérium:
1. Központi igazgatás 60,200
2. Királyi Kuria 20
3. Koronaügyészség 20
4. Királyi itélőtáblák 350
5. Királyi főügyészségek 50
6. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 36,900
7. Királyi ügyészségek 181,000
8. Országos büntető intézetek 1.156,000
9. Büntetéspénzek országos alapja 21.420,072
XII. FEJEZET. Honvédelmi minisztérium:
1. Központi igazgatás (anyagi csoport) 10.000,000
2. Magyar nemzeti hadsereg 1.000,000
3. Tárintézetek 115.000,000
4. Ludovika Akadémia 314,000
5. Menház 3,144
XIII. FEJEZET. Népjóléti és munkaügyi minisztérium:
1. Központi igazgatás:
A „Népegészségügyi Közlöny” jövedelme 50,000
2. Közegészségügy:
Gyógyköltségtérítmények 36,000
Polgári betegek szállítási költségeiből 300,000
Különféle bevételek 750
Tisztiorvosi vizsgálatok vizsgadíja 12,000
3. Egészségügyi intézmények:
Hasznavehetetlen tárgyak eladásából 36,000
Ápolási díjak 5.000,000
Gazdasági jövedelem 213,500
Difteria szérum eladásából 900,000
Himlőoltóanyag eladásából 100,000
Különféle bevételek 3,000
4. Országos betegápolási alap:
Gondozási díj visszatérítés a 7 éven aluli gyermekek után 80,000
Gondozási díj visszatérítés a 7 éven felüli gyermekek után 5.189,100
Különféle bevételek 1,000
5. Gyógyfürdők és ásványvizek:
Bérbeadott fürdőkből 400
Bérösszeg és ellenőrzési költségek megtérítése a margitszigeti strandfürdőből 156,000
Versenyfogadások megadóztatásából származott turisztikai alap jövedelme 200,000
6. Hadigondozás:
Ellátási díjak 627,120
Ipari és gazdasági termékek értékesítéséből 3.566,412
Különféle bevételek 113,282
7. Munkásbiztosítás:
A „Munkásbiztosítási Közlöny” című hivatalos lap előfizetési díjából 4,800
XIV. FEJEZET. Közélelmezési minisztérium
Központi igazgatás:
Különféle bevételek 10,000
Rendes bevételek összege 8,809.104,943

B) Rendkivüli bevételek

I. FEJEZET. Pénzügyminisztérium:
1. Állami földmérés 26,600
2. Összes egyenes adók:
Nyereségtöbletadó 50.000,000
3. Fogyasztási és italadók:
Cukoreladási ár és a behozatali költségek megtérítése 430.000,000
Ásványolaj eladási ár és a behozatali költségek megtérítése 400.000,000
4. Mesterséges édesítőszerek állami egyedárúsága:
Mesterséges édesítőszerek eladása 400.000,000
5. Állami joszágok, hid- és révvámok:
Építkezési hozzájárulás 500
6. Pénzverés fémbeváltás és fémjelzés:
A pénzverésből eredő bevétel 4.000,000
7. Állami épületek:
A még be nem épített óhegyi telkek és az azokon levő régi épületek után várható haszonbérek
15,000
8. Budapesti állami hidak:
Az Erzsébet-hid utáni használati átalányok 41,250
9. Természetbeni ellátásért a közszolgálati alkalmazottak által fizetett vételár 400.000,000
10. Különféle bevételek:
A chinai kormány által az osztrák-magyar monarchia részére fizetendő hadi kárpótlásnak Magyarországra eső része
215,000
11. Állami előlegek: 275,750
II. FEJEZET. Kereskedelemügyi minisztérium:
1. Közutak:
Az utak kiépítésére a vármegyék és községek által megszavazott hozzájárulások 10,000
2. Hajózás:
A magyar királyi folyam- és tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet címén a miniszteri biztos díjazására fizetendő
8,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet címén a miniszteri biztos díjazására fizetendő
1,200
III. FEJEZET. Földmívelésügyi minisztérium:
A mezőhegyesi cukorgyártól, az ottani élővíz-csatorna fentartási költségére 12,000
2. Vizi munkálatok:
Egyes ármentesítő társulatoknak védműveik helyreállítására adott előlegek visszatérítése 1.500,000
3. Szőlészet és borászat:
Kezelési bevételek 1,500
Gazdálkodási bevételek 10.081,000
Az állami borpincék bevételei a borok után befolyó kezelési dijakból stb. 250,000
4. Állami jószágok és telepítési szolgálat:
A telepesek által fizetendő váltságárak és kamatok 491,961
5. Selyemtenyésztés 12.000,000
IV. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium:
1. Budapesti királyi egyetem:
A margitszigeti kertészet jövedelme és a székesfővárosi pénzalap járuléka a botanikus kert fentartásához
108,000
V. FEJEZET Igazságügyi minisztérium:
1. Központi igazgatás:
Járulék a Pénzintézeti döntőbizottság elnökének és helyettes elnökének tiszteletdíjához és költségeihez
4,000
Járulék a lakásügyi miniszteri biztosság költségeihez 2.400,000
VI. FEJEZET. Népjóléti és munkaügyi minisztérium:
1. Országos betegápolási alap:
Törvényhatóságoknak ápolási költségtartozásaik fedezésére nyújtott kölcsönök visszatérítéséből
2,100
2. Gyógyfürdők és ásványvizek:
A forrás- és fürdőtulajdonosok által megtérítendő költségek 3,000
A tanfolyam résztvevők által fizetendő díjak 4,000
Rendkívüli bevételek összege 1,711.450,861
Bevételek főösszege 10,520.555,804

4. § A 2. §-ban megállapított s összesen 20.210,748.615 K-t tevő kiadások a 3-ik §-ban megajánlott s összesen 10.520,555.804 K-t tevő jövedelmeket és bevételeket 9.690,192.811 K-val haladják meg.

Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy azokat az összegeket, amelyek a 2. §-ban megállapított kiadásokat esetleg meghaladó rendkívüli szükségletek fedezésére szükségesek addig, amíg azok a törvényhozás útján meg nem állapíttatnak, az elkerülhetetlen szükség mérvéig előlegezhesse és azok megszerzése iránt, valamint a 2. §-ban megállapított kiadásokból a 3. §-ban megajánlott bevételek által nem fedezhető összegeknek megszerzése iránt hitelművelet útján is intézkedhessen.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes- és fogyasztási adók, jövedékek, díjak, bélyegek és illetékek, úgyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883. évi XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapított százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi díj, az út-, híd- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módosítások megtartásának kikötése mellett az 1920/21. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

Miután az egyenes adókkal szedett földtehermentesítési járulék, tekintet nélkül a földtehermentesítési adósság szükségletének nagyságára, az egyenes adókkal egységes szolgáltatást képez s 1892. év óta már a költségvetésben is egyesíttetett, az egyenes adók beszedésére vonatkozó felhatalmazás az eddig is követett törvényes gyakorlatnak megfelelőleg úgy a folyó adókra, mint a régibb tartozásokra nézve, az egyenes adókkal egy szolgáltatást képező földtehermentesítési járulékokra is kiterjed.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordíttathatnak és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem címei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XIV. fejezet, 8. címe alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XV. fejezet 6. címének 3-8. rovatai között; a XVI. fejezet 2., 5. és 8. címének egyes rovatai között, valamint ugyanezen fejezet 6. és 10. címe alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XVII. fejezet 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 16., 21., 24., 25., 26., 28., 31., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43. és 44. címeinél a személyi járandóságok és dologi kiadások között, továbbá ugyanezen fejezet 15. címének 1-3. és 5. rovatai, valamint a 18. és 19. címének 1-3. rovatai között; a XVIII. fejezet 6. és 11. címe alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XIX. fejezet 3. és 5. címe alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a rendkívüli kiadások, beruházások IV. fejezet 3. címének 1-2., továbbá 3-19. rovatai között van helye.

Az egyes költségvetési címek személyi járandóságok rovatán előirányzott hitelekből a fizetések, lakpénzek és pótlékokra eső összegek és e rovat egyéb szükségleteire, valamint más rovatok szükségleteire számításba vett hitelösszegek közt átruházásnak helye nincs.

A 2. §-ban az átmeneti kiadások csoportjában X. fejezet 7. cím 2. rovaton előirányzott hitel felett a pénzügyminiszter rendelkezik.

7. § Az 1920/21. évi költségvetésben a „rendes” és az „átmeneti” kiadások alatt előirányzott hitelekre nézve a tárgyéven túl még egy évre, vagyis az 1921/22. év végéig terjedőleg szóló felhasználási idő megállapításának helye nincs.

8. § Az 1920:I. tc. 6. §-ának a magyar felelős minisztérium összeállításáról szóló rendelkezései oda módosíttatnak, hogy az 1917:XI. tc. értelmében tárca nélkül kinevezhető miniszterek létszámában a kisgazdák minisztere és a közélelmezésügyi miniszter megszünik.

Az 1920:I. tc. 6. §-ában nyert felhatamazás alapján a minisztérium a vonatkozó ügyköröket a földmívelésügyi miniszteri tárca ügykörébe utalta át.

9. § Jóváhagyatik a kormánynak az az intézkedése, amellyel a tényleges szolgálatban álló közszolgálati tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak havi drágasági segélyét 1920. évi augusztus hó 1-jétől kezdődő hatállyal felemelte, valamint az az intézkedése is, amellyel a Budapesten állomásozó állami, államvasuti és vármegyei tisztviselők és egyéb alkalmazottak részére, az 1920. évnek második lakbérnegyedétől kezdve, az egyebütt állomásozók részére pedig az 1920. évnek harmadik lakbérnegyedétől kezdve lakáspénzpótlékokat engedélyezett, illetőleg amely intézkedésével ezeket a lakáspénzpótlékokat a Budapesten állomásozó állami, államvasúti és vármegyei tisztviselők és egyéb alkalmazottak részére az 1920. évnek negyedik és az 1921. évnek harmadik lakbérnegyedétől kezdve, az egyebütt állomásozó részére pedig az 1921. évnek harmadik lakbérnegyedétől kezdve felemelte.

Jóváhagyatik továbbá a kormánynak az az intézkedése, amellyel az állami nyugdíjasok és nyugbéresek részére, valamint az állami tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak ellátás élvezetében álló özvegyei és árvái részére 1920. évi augusztus hó 1-jétől kezdve havi drágasági segélyt engedélyezett s megengedte, hogy családi pótlékban az állami nyugdíjasok is részesüljenek és hogy a temetési járulékra igénnyel bírók részére a járulékon felül temetési segély engedélyeztessék.

Jóváhagyatik végül a kormánynak az az intézkedése is, amellyel a Budapesten lakó állami nyugdíjasok és nyugbéresek részére és az állami tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak ellátás élvezetében álló, Budapesten lakó özvegyei részére, az 1920. évnek második lakbérnegyedétől kezdve, az egyebütt lakó állami nyugdíjasok és nyugbéresek, valamint az állami tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak ellátás élvezetében álló, egyebütt lakó özvegyei részére pedig az 1921. évnek harmadik lakbérnegyedétől kezdve lakbérnyugdíjpótlékokat engedélyezett, illetőleg amely intézkedésével a Budapesten lakó állami nyugdíjasok és nyugbéresek, valamint az állami tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak ellátás élvezetében álló, Budapesten lakó özvegyei részére engedélyezett lakbérnyugdíjpótlékokat az 1920. évnek negyedik és az 1921. évnek harmadik lakbérnegyedétől kezdve felemelte.

A havi drágasági segélyeknek felemelése, a lakáspénzpótlékoknak engedélyezése és felemelése, valamint a hivatalos kiküldetéseknél felszámítható illetményeknek és a rendkívüli óradíjaknak felemelése folytán előálló költségtöbbleteket azon a költségvetési fejezeten és címen kell elszámolni, amely költségvetési fejezet és cím terhére a tisztviselő vagy egyéb alkalmazott rendes illetményeit élvezi.

Az állami nyugdíjasok és nyugbéresek, valamint az állami tisztviselők és egyéb alkalmazottak özvegyei és árvái havi drágasági segélyének és családi pótlékának engedélyezése folytán előálló költségtöbbleteket, erre a célra nyitott külön alrovaton, ott kell elszámolni, ahol az illetőknek rendes ellátási díjai elszámolást nyernek. A lakbérnyugdíjpótlékoknak és a temetési segélyeknek engedélyezése folytán előálló költségtöbbleteket és ott úgy kell elszámolni, mint ahol és ahogyan a lakbérnyugdíjak, illetőleg a temetési járulékok elszámolást nyernek.

10. § Felhatalmaztatik a kormány, hogy a közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak egyes csoportjai részére rendszeresített természetbeni ellátások kérdését rendeleti úton újból szabályozza.

11. § A jelen törvénnyel személyi járandóságok céljaira átalányszerűen engedélyezett összegek a tisztviselők és egyéb alkalmazottak létszámviszonyaira és kinevezésére nincsenek kihatással, minélfogva a jelen törvénnyel az állami, államvasúti és vármegyei tisztviselőkre és egyéb alkalmazottakra vonatkozó egyes intézkedésekről szóló 1920:XI. törvénycikknek vonatkozó rendelkezései nem érintetnek.

12. § Az 1911:XIV. tc. 10. §-ának az az intézkedése, amely szerint a tudományegyetemekhez és a műegyetemhez, valamint a budapesti állatorvosi főiskolához az 1911. évben érvényben állott tandíjszabályzat és rendelkezések hatálybalépte után kinevezett nyilvános rendes és rendkívüli tanároknak tandíjjutalékra vagy leckepénzre igényük nincsen, hatályon kívül helyeztetik és ezeknek a főiskoláknak nyilvános rendes és rendkívüli tanárai a vallás- és közoktatásügyi, illetőleg a földmívelésügyi miniszter által a pénzügyminiszterrel egyetértőleg megállapítandó módozatok mellett tandíjban részesülnek.

Ez a felhatalmazás kiterjed az 1911. évben érvényben állott tandíjszabályzat és rendelkezések hatálya alatt kinevezett tanárok tandíjrészesedésének rendezésére is.

13. § A Csonka-Magyarországot terhelő államadóssági címleteknek az úgynevezett tanácsköztársaság megalakulásától, vagyis az 1919. évi március hó 21-től kezdve az 1919. év végéig esedékessé vált kamatait évi 3%-ra leszállított mértékben, az 1921. év folyamán az eredeti kamatesedékességnek megfelelő napokon a fennálló és a pénzügyminiszter által netán még megállapítandó korlátok között kell fizetni. Felhatalmaztatik azonban a pénzügyminiszter, hogy ezeket a kamatokat előbb is kifizettethesse.

Az ily kamatok fizetése tekintetében a pénzügyminiszter által eddig tett kivetételes intézkedések jóváhagyatnak.

Felhatalmazást nyert továbbá a pénzügyminiszter, hogy a Csonka-Magyarországot terhelő államadósságnak az 1919. évi március hó 21-ike előtt esedékessé vált netán még hátralékos kamatait az általa megállapítandó korlátok között évi 3% kamatot meg nem haladó mértékben, ha pedig valamely közvetítő hely a kamatszelvényeket az 1919. év végéig igazoltan teljes értékükben már beváltotta, kamatleszállítás nélkül is kifizethesse.

14. § Jóváhagyatik a m. kir. minisztériumnak az a rendelkezése, amellyel a magyar állami járadékkölcsönkötvények az 1916. évi XXIX. és az 1918. évi IX. tc. alapján kirótt hadinyereségadó lerovására megengedett elfogadását megszüntette.

15. § „Az állami italmérési jövedékről” szóló 1921. évi IV. törvénycikk 6. §-ának első bekezdése 1921. évi április hó 6.-tól kezdődőleg hatályon kívül helyeztetik és helyébe a következő rendelkezés lép:

Korlátlan kimérési üzletekben és a korlátolt kimérési üzletek közé tartozó kizárólagos pálinkamérésekben sem élelmicikkeknek - akár az üzleti helyiségben, akár azon kívül történő fogyasztásra való - kiszolgáltatása, sem egyéb - a szeszes italok és alkoholmentes üdítő italok fogalma alá nem eső - árúcikkekkel való kereskedés nem gyakorolható, kivéve a vendéglőket, amelyekben az erre feljogosító iparengedély alapján hideg és meleg ételek kiszolgáltathatók, kivéve továbbá a korcsmaüzleteket, amelyekben az iparhatóságtól a korcsmai ipar gyakorlására nyert iparengedély alapján hideg ételek, illetve amennyiben a korcsmaüzletek valamely kisvagyon nagyközség, vagy valamely 20,000-nél kevesebb lakost számláló város területén vannak hideg ételeken kívül villásreggelire egyféle meleg húsétel, tojás és tojásból készült rántotta, továbbá mindennemű kolbászárú, ebédre és vacsorára pedig egyféle leves, egyféle főzelék egyféle feltéttel, egyféle (főtt vagy sült) hús és egyféle tészta szolgáltatható ki.

16. § Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy a nem erjesztéssel előállított ecetsav (ecet) után - tiszta ecetsav tartalmának (ecetsavhydrát) alapulvételével - az államkincstár számára - a törvényhozásnak való utólagos bejelentés kötelezettsége mellett - rendelettel részesedést biztosíthasson.

A részesedést belföldön előállított ily ecetsav után az előállító vállalat fizeti akkor, amidőn az ecetsav (ecet) a hivatalos ellenőrzés alól a szabadforgalomba kerül. A vámvonalon át behozott ily ecetsav után a részesedést a vámmal egyidejűleg kell megfizetni. A részesedés fizetése, beszedése és biztositása tekintetében a szeszadóról szóló 1908. évi XXVIII. tc. 8-19. §-ait, továbbá 21., 23-28., 51-53., valamint 65-71. §-ait kell megfelelően alkalmazni.

Ha az ily ecetsav ipari célokra szolgál, a részesedést el lehet engedni, azonban ilyenkor az államkincstár érdekeinek megóvásáról megfelelően gondoskodni kell.

Felhatalmaztatik továbbá a pénzügyminiszter, hogy a nem erjesztéssel előállított ecetsav (ecet) után járó részesedés a már szabad forgalomban lévő készletek után is - rendelettel megállapítandó módon - pótlólag beszedhesse (pótrészesedés).

Aki ecetsavat nem erjesztéssel előállító üzemét bejelentés nélkül kezdi meg, jövedéki kihágás miatt 20,000 koronától 100,000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, aki pedig ily üzemét a bejelentett időpont előtt kezdi meg, 2000 koronától 20,000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Az ily üzem ellenőrzésének meghiúsítására irányuló cselekmények büntetése tekintetében az 1908. évi XXVIII. tc. 91-93. §-aiban foglalt rendelkezések irányadók.

Jövedéki kihágást követ el és a megrövidített vagy megrövidítés veszélyének kitett részesedés négyszeres összegétől nyolcszoros összegéig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az:

aki a részesedés alá eső ecetsavat (ecetet) a részesedés alól azzal, hogy azt bejelentés nélkül, vagy szabályellenesen elszállítja, vagy magához veszi, vagy bármely más módon szándékosan elvonja, vagy annak szándékos elvonásában bármiképen közreműködik;

aki az ipari célokra szánt ecetsavat (ecetet), amelyre nézve a részesedést elengedték, más célra használja fel, vagy másnak engedi át;

aki az emberi élvezetre alkalmatlanná tétel céljából denaturált ecetsavból (ecetből) a denaturáló szert egészen vagy részben kivonja, vagy a denaturált ecetsavhoz (ecethez) olyan anyagot ad, amely a denaturáló szer hatását ízre vagy szagra megváltoztatja, vagy az ilyen módon kezelt ecetsavat (ecetet) másnak elárúsítja vagy átengedi;

aki pótrészesedés fizetésének kötelezettsége alá eső ecetsav (ecet) készletét a kitűzött határidőben be nem jelenti, vagy azt a pótrészesedés fizetése alól bármily módon elvonja.

Ha az előbbi bekezdésben említett részesedés összege pontosan meg nem állapítható, a pénzbüntetés 10,000 koronától 100,000 koronáig terjedhet.

A jelen § rendelkezéseibe, vagy a jelen § alapján kibocsátott rendeletbe ütköző s külön büntetéssel nem sujtott cselekmény vagy mulasztás, mint szabályellenesség, 5000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

A jelen § alá eső kihágások és szabályellenességek tekintetében az 1921:XI. tc. 22-24. §-ainak, valamint 26. §-ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

17. § Minden házbirtokos az állami házadó 1918. évi alapjául vett haszonérték 20%-át köteles kincstári részesedés címen az 1921. évi harmadik lakbérnegyedtől kezdve minden lakbérnegyed első hónapjának 15. napjáig a kincstárnak befizetni.

Ezt a kincstári részesedést a bérlő a házbirtokosnak (bérbeadónak) a bérlettárgy használata ellenében kikötött bérösszegen és a fizetendő közüzemi pótlékon felül megtéríteni köteles.

Az után az épület vagy épületrész után, amely 1917. november 1-én nem volt bérbeadva és nem tartozott házbéradó alá, ezt a kincstári részesedést az után a bérösszeg után kell fizetni, amelyet az 1917. november 1-ét követő első bérbeadás alkalmával kikötöttek.

Ha az épület egészben vagy részben házosztályadót fizet, a házbirtokos köteles a 20%-os kincstári részesedést olyan haszonérték után fizetni, amily haszonérték összeg után 9%-os kulcs mellett az 1909:VI. tc. 24. §-a szerint számított házosztályadó összegével egyenlő házbéradó járna.

A kincstári részesedés behajtása, biztosítása és a késedelmi kamat fizetési kötelezettsége tekintetében a közadó kezelési szabályokat kell alkalmazni.

E szakaszban foglalt rendelkezés alapján felmerülhető bármilyen vitás kérdésben első fokon a pénzügyigazgatóság (adófelügyelő) határoz. E határozat ellen a m. kir. közigazgatási bíróságnál érvényesíthető panasznak van helye.

Az eljárás részleteit a pénzügyminiszter rendelettel szabályozza.

18. § A földbirtok haszonbérletére vonatkozó szerződésben kikötött haszonbér összegének emelésére vonatkozó megegyezésnél, ha az a jelen törvény életbelépte után történik meg, a haszonbérszerződés hátralevő idejére az 1920. évi XXIII. tc. 90. §-ának harmadik bekezdésében foglalt korlátozás hatályát veszti.

19. § A házadó kivetése szempontjából nem számítható a nyers házbérjövedelemhez az a hozzájárulás (közüzemi pótlék), amelyet a bérlő a háztulajdonosnak (bérbeadónak) fizetni köteles azoknak a díjaknak a megtérítése fejében, amelyeket a háztulajdonos (bérbeadó) a községi üzemek által teljesített szolgáltatásokért a bérlők helyett a közüzemet fenntartó hatóság részére beszolgáltatni köteles.

Ugyancsak nem számítható a házadó alapját képező nyers házbérjövedelemhez a jelen törvény 14. §-a alapján fizetendő kincstári részesedés sem.

20. § Addig is, amíg e tárgyban külön törvény rendelkezik, felhatalmaztatik a minisztérium, hogy a multban a volt cs. és kir. közös hadügyminisztérium által gyakorolt lőporegyedárúságot a jelen törvény erejénél fogva mindennemű robbanó anyagra kiterjesztett hatállyal folytathassa. Ezt az egyedárúságot a kereskedelemügyi miniszter a pénzügy- és a honvédelmi miniszterrel egyetértve igazgatja.

Felhatalmaztatik a minisztérium, hogy a lőporegyedárúsághoz tartozó anyagok (cikkek) előállításához szükséges gyártelep céljára körülbelül 250 kataszteri holdnyi állami ingatlan tulajdonát az említett anyagok (cikkek) gyártásával megbízott belföldi cégre átruházhassa és a gyártelep létesítéséhez szükséges megállapodásokat megköthesse.

21. § Az 1870:X. tc. 8. §-ának a) pontja akként módosíttatik, hogy nem esnek a fővárosi pénzalap javára az említett törvénycikk 4. §-ának a) és b) pontjában megjelölt forrásokból eredő azok a bevételek, amelyek a budapesti állami hidakon gyakorolt vámszedésnek az 1920:IV. törvénycikkkel történt megszüntetése dacára az említett hidak használatából kifolyólag, vagy bármely más címen mutatkoznak, valamint azok a bevételek sem, amelyek az 1870:XXX. törvénycikkbe becikkelyezett szerződés 1. pontja alapján a kincstári tulajdonába jutott és Budapest székesfőváros budai részének 1354. számú telekkönyvi betétében A+1 sor 2472. hrzi szám alatt felvett ingatlan hasznosításából származnak. Ezek a bevételek a magyar királyi államkincstárt illetik meg.

Az első bekezdésben említett hidak kezeléséről 1921. évi július 1-étől kezdődőleg a kereskedelemügyi miniszter, az ugyanott említett ingatlan kezeléséről pedig továbbra is a pénzügyminiszter gondoskodik.

Felhatalmaztatik a minisztérium, hogy az 1870:XXX. tc. 2. §-a értelmében a hidjog végleges váltsága címen Buda és Pest városokat a szabadalmi idő lejárta után megillető 800,000 korona igényre nézve, valamint a jelen törvényszakasz első bekezdésében említett hidak tisztántartása és világítása tekintetében Budapest székesfőváros közönségével megállapodást létesíthessen.

22. § Felhatalmaztatik a minisztérium, hogy az úgynevezett népköztársaság és az úgynevezett tanácsköztársaság idejében létrejött közszállítási és közmunka-szerződésekből kifolyólag az állam és annak üzemei, intézetei és intézményei által - a m. kir. minisztérium 1370/1921. M. E. számú rendelete 1. és 2. §-ai alapján - elismerhető igények kielégítésére, továbbá az idézett rendelet 3. §-a értelmében méltányosságból engedélyezhető összegek fedezésére az okvetlenül szükséges összeget utalványozhassa a vagyonváltságból eredő állami bevételeknek a terhére. Az utalványozásokról a törvényhozásnak utólag jelentés teendő.

Felhatalmaztatik a minisztérium, hogy Szabolcs vármegye törvényhatósága útján a román-invázió által felperzselt Vencsellő község újjáépítésére egyszeri segélyképen 5 millió koronát folyósíthasson.

23. § Az 1921. évi XV. tc. 18. §-a a következőképen egészíttetik ki:

A belföldi részvénytársaság jogosult vagyonváltságát részben váltságrészvények beszolgáltatása útján, részben készpénzben leróni, feltéve, hogy erre irányuló elhatározását az 1921. évi XV. tc. végrehajtására vonatkozó utasításnak a Budapesti Közlönyben való közzétételétől számított két hónapon belül a pénzügyigazgatóságnak (adófelügyelőnek) bejelenti és ugyanezen határidőn belül a váltságrészvényeket a m. kir. állampénztárnál beszolgáltatja.

A jelen §-ban említett részvényeket a részvénytársaság akár az 1921. évi XV. tc. 18. §-ának harmadik bekezdésében említett módozatok útján, akár saját számlájára szabadkézből szerezheti meg, utóbbi esetben azonban az 1921. évi XV. tc. 17. §-a szerint számított vagyonváltságnak legalább egyharmadát köteles készpénzben leróni. Nem áll a részvénytársaságnak jogában az, hogy a részvényeket részben az 1921. évi XV. tc. 18. §-ának harmadik bekezdésében említett módozatok útján, részben szabadkézből szerezze meg. Ha ezt mégis megtenné, úgy vele szemben az idézett törvény 19. §-a értelmében kell eljárni.

A jelen § első bekezdésében említett határidő elteltével az 1921. évi XV. tc. 17. §-a szerint számított és váltságrészvények beszolgáltatása útján le nem rótt vagyonváltsághányadot - a szabadkézből való megszerzés esetében azonban mindenesetre a vagyonváltságnak legalább egyharmadát - a pénzügyigazgatóság (adófelügyelő), illetőleg az idézett törvény 17. § e) pontja esetében az Országos Pénzügyi Tanács a részvénytársaság terhére megállapítja s azt a részvénytársaság az illetékes állampénztárnál, készpénzben köteles leróni Készpénzben fizetendő vagyonváltság fejében az idézett törvény 17. §-a szerint számított vagyonváltságnak oly hányadát kell megállapítani, amely az idézett törvény 18. §-a szerint számított vagyonváltságból a váltságrészvények útján le nem rótt százaléknak megfelel.

Az 1875. évi XXXVII. tc. 161. §-ának tilalma, a saját részvényeknek a jelen §-ban megszabott célból történő megszerzésére nem terjed ki.

A vagyonváltságnak a jelen § szerint történő lerovása esetében az 1921. évi XV. tc. 17. §-ának nyolcadik, kilencedik és tizenegyedik bekezdéseiben biztosított kedvezmények a készpénzben befizetett vagyonváltságösszegre megfelelően kiterjednek azzal, hogy a magyar háborús államadóssági címletek útján való fizetés csakis a készpénzben lerótt vagyonváltság megfelelő százalékáig történhet.

Ha az a részvénytársaság, amely a vagyonváltságát részben szabadkézből vásárolt részvényekkel, részben készpénzben rója le, a vagyonváltság beszolgáltatása után új részvényeket bocsát ki, köteles a pénzügyminiszter kívánságára a beszolgáltatott váltságrészvényeket 15 nap alatt ily új kibocsátású részvényekre kicserélni.

A jelen §-ban foglaltak nem alkalmazhatók az 1921. évi XV. tc. 22. §-ában említett családi részvénytársaságokra és az idézett törvény 24. §-ában foglalt vasutrészvénytársaságokra. Egyébként az 1921. évi XV. tc. második fejezetének rendelkezéseit - amennyiben jelen §-szal nem állnak ellentétben - a vagyonváltság lerovásának itt szabályozott módozataira is megfelelően kell alkalmazni.

A m. kir. pénzügyminiszter felhatalmaztatik, hogy a vagyonváltság lerovásának a jelen §-ban említett módozatát részleteiben rendelettel szabályozza.

24. § Az 1916. évi XXXIV. tc. 3. §-a azzal egészíttetik ki, hogy a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 1921. évi kereseti adójának kivetése során annak elbírálásánál, vajjon a kereseti adó alapján az 1916. évi XXXIV. tc. 2. §-ának 4. pontja értelmében levonni kért osztalékok az egyébként fizethető kereseti adót többel, mint 50%-kal csökkentik-e, nemcsak az 1921. évre kivetendő, hanem az 1920. évre már kivetett kereseti adót is figyelembe kell venni abban az esetben, ha olyan vállalatról van szó, amely a tárcájában lévő más hazai - s viszonosság esetében külföldi - vállalatok részvényei és üzletrészei után járó 1918. évi és 1919. évi, illetőleg 1917/18. évi és 1918/19. évi osztalékokat együttesen az 1920., illetve az 1919/20. üzletévben vette fel és könyvelte el.

25. § Az 1888:IV. tc. 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekű vasutak segélyezése címén az állami költségvetés évenkint 600,000 K-nál (300,000 frtnál) nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1920/21. évre hatályon kívül helyeztetik.

26. § Jelen törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a pénzügyminiszter bízatik meg.


  Vissza az oldal tetejére