1923. évi XXVII. törvénycikk

a magyar Szent Korona országai egyesített címerének és az ország külön címerének magánosok és magánjellegű testületek, vállalatok és intézetek által való használhatásáról szóló 1883:XVIII. törvénycikkel megállapított engedély-díj újabb felemeléséről * 

1. § A magyar Szent Korona országai egyesített címerének és az ország külön címerének magánosok és magánjellegű testületek, vállalatok és intézetek által való használhatásáról szóló 1883:XVIII. törvénycikkel megállapított engedély-díj felemeléséről rendelkező 1921:XXXVIII. törvénycikk hatályát veszti, helyébe, illetve az 1883:XVIII. törvénycikk 3. §-a helyébe pedig a következő rendelkezés lép:

Az engedélyért annak kiadásakor 200,000 korona díjat kell fizetni. Az engedély-díjnak ezt az összegét a jövőben a magyar királyi minisztérium - a miniszterelnöknek a pénzügyminiszterrel egyetértve tett előterjesztésére - a pénzérték tekintetében beálló változásoknak megfelelően rendelettel felemelheti vagy leszállíthatja. A rendeletet a nemzetgyűlésnek be kell mutatni. Az engedély-díjnak a jelen törvénnyel, vagy későbbi rendelettel megállapított összegét kell fizetni e megállapítás előtt kért és még tárgyalás alatt álló engedélyekért is.

Jótékonycélú vagy a közérdek önzetlen szolgálatában álló más egyesületeknek és intézeteknek a díj fizetését a magyar királyi minisztérium - a miniszterelnöknek a pénzügyminiszterrel egyetértve tett előterjesztésére - elengedheti, vagy a díj összegét mérsékelheti.

A díj fizetésének módozatait a pénzügyminiszter rendelettel szabályozza.

2. § Ez a törvény kihirdetésének napján lép életbe és azt a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértve, a miniszterelnök hajtja végre.


  Vissza az oldal tetejére