1925. évi XXIV. törvénycikk

a vadászatról szóló 1883:XX. törvénycikkben meghatározott vadászati tilalmi idők módosítása tárgyában * 

1. § Felhatalmaztatik a földmívelésügyi miniszter, hogy az 1883:XX. tc. 9., 11. és 12. §-ban meghatározott vadászati tilalmi időket a vadtenyésztés érdekeinek megfelelően, rendelettel újra szabályozza.

2. § Ez a törvény kihirdetésének napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére