1929. évi XXVI. törvénycikk

az öt- és kétpengős ezüstérmék veréséről * 

1. § A pengőérték megállapításáról és az ezzel összefüggő rendelkezésekről szóló 1925:XXXV. tc. 10. §-ában felsorolt érméken felül ezüstből öt- és kétpengős érméket kell verni.

2. § Ezüstérmét az 1925:XXXV. tc. 11. §-ának első bekezdésében megállapított 45 millió pengő névérték helyett mindössze 65 millió pengő névértékben lehet verni.

Hogy ebből a névértékből az öt-, a két- és az egypengős érmékből mennyit lehet verni, rendelettel a pénzügyminiszter állapítja meg.

3. § Az öt- és kétpengős ezüstérméket, úgymint az egypengős ezüstérméket (1925:XXXV. tc. 11. §-ának második bekezdése), 640 ezredrész ezüstöt és 360 ezredrész rezet tartalmazó ötvözetből verik.

Az ötpengős súlya 25 gramm, átmérője 36 milliméter. A kétpengős súlya 10 gramm, átmérője 27 milliméter.

Az öt- és a kétpengős ezüstérméket a törvényszabta súly és finomság megtartásával kell verni. Amennyiben egyes érméknél nem lehet teljes pontosságot elérni, akár felfelé, akár lefelé meg van engedve oly eltérés, amely finomságban öt, súlyban pedig tizenöt ezredrészt nem halad meg.

Az öt- és kétpengős ezüstérmék egyik lapján Magyarország címere lesz, ezenkívül az érméken feltüntetendő lesz az értékjelzés, a veretés évszáma és „Magyar Királyság” körirat. Egyebekben az érmék külalakját rendelettel a pénzügyminiszter szabályozza.

4. § Az öt- és kétpengős ezüstérméket minden állami és egyéb közpénztár fizetéskép névértékben korlátlanul köteles elfogadni.

Attól az időponttól kezdve, amikor a Magyar Nemzeti Bank a készfizetéseket megkezdi, az előbbi bekezdésben felsorolt érméket a váltó pénztárak kívánatra értékpénz (1925:XXXV. tc. 4. §) ellenében beváltják. A beváltás módozatait rendelettel a pénzügyminiszter állapítja meg.

Magánforgalomban senki sem köteles ötpengős ezüstérméket 250 pengő, kétpengős ezüstérméket pedig 100 pengő összegen felül fizetésül elfogadni.

5. § Az 1925:XXXV. tc. 14., 15. és 27. §-ának rendelkezései az öt- és kétpengős ezüstérmékre is vonatkoznak.

6. § Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy az öt- és a kétpengős ezüstérmék kiveréséhez felhasználandó fém beszerzésére és a veretési költségekre szükséges összeget az államháztartás bevételeiből előlegezhesse és ezt az összeget a pénzügyi tárca „Bányászat és fémkohászat” címének „Rendkívüli kiadások”, „Átmeneti kiadások” között a „Pénzverés költségeire” rovaton számolhassa el.

7. § Ez a törvény kihirdetésének napján lép életbe és a pénzügyminiszter hajtja végre.


  Vissza az oldal tetejére