1934. évi XV. törvénycikk indokolása

a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931. évi XXVI. törvénycikkben a minisztériumnak adott felhatalmazás további meghosszabbításáról * 

Általános indokolás

Az 1931:XXVI. törvénycikk messzemenő felhatalmazást adott a minisztériumnak arra, hogy a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket rendeleti úton tehesse meg még akkor is, ha a rendelkezés egyébként a törvényhozás hatáskörébe tartoznék. Ezt a felhatalmazást az idézett törvénycikk 10. §-ának első bekezdése időben korlátozta, amidőn kimondta, hogy az 1932. évi június hó végével megszűnik azoknak a rendelkezéseknek hatálya, amelyek a minisztériumot arra hatalmazzák fel, hogy olyan intézkedéseket is tehessen, amelyek felől a határozás az ország alkotmánya értelmében a törvényhozás hatáskörébe tartozik. A most említett határidőt az 1932:VII. törvénycikk az 1933. évi június hó 30. napjáig, utóbb pedig az 1933:X. törvénycikk az 1934. évi június hó 30. napjáig meghosszabbította.

A közgazdasági helyzet és az államháztartás helyzete az előbb említett felhatalmazásnak további meghosszabbítását teszi szükségessé, minthogy mindazok a körülmények, amelyek a felhatalmazás megadására az 1931. évben indokul szolgáltak, ma is fennállanak.

Minthogy a törvényjavaslat az 1933:X. törvénycikkben meghosszabbított felhatalmazás határidejét hosszabbítja meg, önként érthető, hogy a felhatalmazás köre ugyanaz lesz, amint az ma hatályában fennáll, vagyis az 1932:VII. törvénycikkben foglalt kiegészítésekkel és módosításokkal.


  Vissza az oldal tetejére