1935. évi IX. törvénycikk indokolása

a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931:XXVI. törvénycikkben a minisztériumnak adott felhatalmazás további meghosszabbításáról * 

Általános indokolás

Az 1931:XXVI. törvénycikk felhatalmazást adott a minisztériumnak arra, hogy a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket rendeleti úton tehesse meg, még akkor is, ha a rendelkezés egyébként a törvényhozás hatáskörébe tartoznék. Ezt a felhatalmazást az idézett törvénycikk 10. §-ának első bekezdése időben korlátozta, amidőn kimondta, hogy e felhatalmazás az 1932. évi június hó végével megszűnik. Ezt a határidőt az 1932:VII. törvénycikk az 1933. évi június hó 30. napjáig, az 1933:X. törvénycikk az 1934. évi június hó 30. napjáig, végül az 1934:XV. törvénycikk az 1935. évi június hó 30. napjáig meghosszabbította.

A közgazdasági helyzet és az államháztartás helyzete az előbb említett felhatalmazásnak további meghosszabbítását teszi szükségessé, mert mindazok a körülmények, amelyek a felhatalmazás megadására az 1931. évben indokul szolgáltak, ma is fennállanak.

A törvényjavaslat az 1934:XV. törvénycikkben meghosszabbított felhatalmazás határidejét hosszabbítja meg és ezért a felhatalmazás köre ugyanaz lesz, ami eddig is volt, vagyis az új felhatalmazás az 1932:VII. törvénycikkben foglalt kiegészítésekkel és módosításokkal az 1931:XXVI. törvénycikkben meghatározott körre fog kiterjedni.


  Vissza az oldal tetejére