1935. évi X. törvénycikk indokolása

közmunkák céljaira állami kölcsön felvételéről * 

Általános indokolás

A kormány abból a célból, hogy a gazdasági életet kereseti lehetőségek és munkaalkalmak útján támogathassa, úgy közgazdasági, mint államháztartási szempontból nagyfontosságú további közmunkák foganatosítását tervezi. Az 1935/36. évi állami költségvetési előirányzatban azonban a beruházásokra igénybe vehető összegeket, a költségvetési mérleg alakulására való tekintettel, messzemenő takarékosság alkalmazásával kellett megállapítani s az előirányzat jelentékeny részét a már végrehajtott útépítési munkálatok szükséglete foglalja le. Külön kell tehát gondoskodni e közmunkák költségeinek fedezetéről.

E törvényjavaslatban felhatalmazást kérek arra, hogy az említett célokra mintegy 15 millió aranypengőt eredményező kölcsönt vehessek fel. Ezt az összeget a kormány főként államvasuti, útépítési és vizimunkálatok elvégeztetésére kívánja felhasználni.

A kölcsönt az 1935. évi 1960/M. E. számú rendelettel létesített Külföldi Hitelek Pénztárától tervezem felvenni.

Az ebből a kölcsönből foganatosított közmunkák költségeit a kormány - az 1933:II., az 1933:XXVII. és az 1934:XXI. törvénycikkben kapott felhatalmazások alapján egyes közmunkák költségeinek fedezésére szolgáló kölcsönök keretében foganatosított közmunkák költségeihez hasonlóan - a zárszámadásokban az államháztartás egyéb kiadásaitól elkülönítve fogja elszámolni s az évi zárszámadások kapcsán jelentést fog tenni az országgyűlésnek a felhatalmazás alapján felvett kölcsön felhasználásáról.


  Vissza az oldal tetejére