1935. évi XI. törvénycikk indokolása

a II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékét megörökítő kétpengős ezüstérmék veréséről * 

Általános indokolás

II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékezetének a törvényhozás az 1906. évi XX. törvénycikk megalkotásával hódolt. A törvénycikk 3. §-a II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai emlékének emlékművel leendő megörökítéséről is rendelkezik. Az emlékmű felállítása iránt Magyarország Kormányzója az 1934. évi augusztus hó 20-án kelt legfelsőbb kézirattal rendelkezett, kifejezésre juttatva abbeli óhaját, hogy a nagy fejedelem emléke az ország fővárosában a parlament előtti térség déli oldalán felállítandó lovas ércszoborral örökíttessék meg.

II. Rákóczi Ferenc emlékezetének méltó emlékművel való megörökítése mellett kívánatos azonban, hogy nagy történelmi egyénisége minél szélesebb körben is hirdettessék. Indokolt ezért képmásának emlékérmékben való megörökítése is, amely célt kívánja a jelen törvényjavaslat szolgálni, amikor a fejedelem halálának kétszázadik évfordulója alkalmából emlékérmék veréséről intézkedik.


  Vissza az oldal tetejére