1935. évi XIV. törvénycikk indokolása

a mozgófényképek előadásában a magyar nyelv érvényesülésének biztosításáról * 

Általános indokolás

A mozgófényképüzemek ezidőszerint igen kevés magyarnyelvű hangos mozgófényképet mutatnak be, mert a mozgófényképüzemek mozgófényképszükségletét a magyar filmgyártás még nem fedezi.

A törvényjavaslatnak éppen az a célja, hogy az ilyen mozgófényképek minél nagyobb számban való bemutatását - más államokhoz (pl. Olaszország, Németország) hasonlóan - előmozdítsa. Ennek egyrészt nemzeti és kulturális, másrészt közjóléti (szociális) és közgazdasági szempontból igen nagy a jelentősége. De vitathatatlan üdvös eredménye azért is, mert a mozgófényképüzemeket látogató, idegen nyelvet azonban nem értő közönség részére magyarnyelvű hangos mozgófényképnek nagyobb számban bemutatását biztosítja. Ettől pedig elsősorban a vidéki mozgófényképüzemek gazdasági fellendülése várható.

A törvényjavaslat az említett célokat az első szakaszban meghatározott módon kívánja biztosítani.

Mivel előre nem állapítható meg, illetőleg a magyar filmgyártás mindenkori mértékétől függ, hogy a nyilvános előadásra szánt idegen nyelvű hangos játékfilmeknek hány százalékát szükséges utólag belföldön magyar nyelvre áttenni, ezért ad a javaslat a belügyminiszternek általános felhatalmazást e hányad megállapítására.

Részletes indokolás

az 1-2. §-okhoz

A törvényjavaslat 2. §-ában foglalt rendelkezések az 1. §-ban foglalt rendelkezéseknek okszerű következményei. A nyilvános előadásra szánt idegen nyelvű játékfilmek bizonyos hányadának utólag belföldön magyar nyelvre áttételével kapcsolatban ugyanis az ebben a §-ban felsorolt kérdéseket ezidőszerint szabályozó jogszabályok kiegészítése s módosítása válik szükségessé.


  Vissza az oldal tetejére