1935. évi XVII. törvénycikk kivonatos indokolása

a szellemi együttműködés tárgyában Varsóban
1934. évi október hó 21. napján kelt magyar-lengyel egyezmény
becikkelyezéséről
 * 

Kivonatos indokolás

A művelődési értékek kölcsönös kicserélésének évezredekre visszanyúló történeti folyamata mindenkor hatalmas ösztönzésekkel szolgált az egyetemes emberi művelődésnek, de hasonló ösztönző erővel hatott az egyetemes művelődés keretében egymástól elkülönülő kisebb kultúrkörök és nemzetek kulturális életében is. Az egyazon kultúrkörben élő, így tehát az európai kultúrközösségben élő nemzetek is egytől-egyig rá vannak utalva a kulturális építkezésre, mert nemzeti művelődésüket a kor színvonalán tartani, nagyra fejleszteni és a nemzeti életben ható erőtényezővé emelni csak akkor tudják, ha - a közösség többi tagjaival állandó szellemi kapcsolatban, - minden életrevaló művelődési értéket befogadni és meghonosítani tudnak.

Ezt a kutatómunkát megszervezni, kimélyíteni s az állandó kölcsönös érintkezést intézményesen biztosítani kívánja a szellemi együttműködés kérdésében Varsóban 1934. évi október hó 21-én megkötött magyar-lengyel egyezmény, melyet jelen törvényjavaslattal kívánunk az ország törvényei közé iktatni.

Maga az egyezmény csak keretét adja a kulturális kapcsolatoknak. Részletes tartalmát a becikkelyezendő egyezményben statuált állandó bizottságok fogják kidolgozni.


  Vissza az oldal tetejére