1936. évi XII. törvénycikk indokolása

a vasutak és csatornák összpontosított telekkönyvezéséről szóló jogszabályok módosítása és kiegészítése tárgyában * 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az 1881:LXI. tc. 7. §-ában szabályozott hitelesítési eljárás súlyos terhet ró az egyébként is nehéz anyagi helyzetben lévő vasutakra.

Ennek oka elsősorban az, hogy a hitelesítést végző küldöttség mai összeállításában igen nagy taglétszámú. Kívánatosnak látszik ezért a küldöttség nagy taglétszámának csökkentése. A telekkönyvi érdekeket a küldöttségben kellőképpen képviselheti akár a központi telekkönyvi hivatal, akár a helyi telekkönyvi hatóságnak kiküldött bírája és nincs szükség arra, hogy mindkét telekkönyvi hatóság egy-egy bírája, sőt még egy telekkönyvvezető is tagja legyen a küldöttségnek.

A hitelesítési eljárás költségeit emeli továbbá a küldöttségbe kirendelt magánmérnök magas díjazása is, ezért a javaslat 1. §-a a költségek apasztása érdekében általában a tisztviselői kiküldetési díjak felszámítására jogosított kataszteri mérnök közreműködését kívánja igénybe venni, aki egyidejűleg a kataszteri nyilvántartás céljaira szükséges felmérést is teljesíthetné. E rendelkezés nem jelent sérelmet a magánmérnöki karra, mert egyfelől a hitelesítési munkálatok száma aránylag csekély, másfelől pedig a javaslat módot nyujt arra, hogy az érdekelt vállalat a saját költségén magánmérnök közreműködését kérhesse.

A 2. §-hoz

A hitelesítési eljárás költségeit csökkenti a javaslat 2. §-a is, amely kimondja, hogy ne tűzzenek ki minden egyes munkálat hitelesítésére külön-külön határnapot, hanem gyüjtsék össze a hitelesítendő munkálatokat s időközönkint, de évenkint legfeljebb egyszer tartsanak az együttesen hitelesíthető valamennyi munkálat hitelesítésére tárgyalást. Ekként évenkint több kiszállás költségét lehet megtakarítani. Az érdekelt vállalatnak határozottan kifejezett és sürgősséget indokoló kérelmére vagy más indokolt esetben azonban meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a hitelesítést külön is elvégezhessék.


  Vissza az oldal tetejére