1936. évi XXI. törvénycikk

Liszt Ferenc emlékét megörökítő kétpengős ezüstérmék veréséről * 

1. § Amidőn a magyar nemzet nagy fiának, Liszt Ferencnek ihletett zeneköltészetét és művészetét - amellyel nevének és hazájának világszerte el nem múló dicsőséget szerzett - emlékév tartásával ünnepli: e kegyelet méltó kidomborítása végett a törvényhozás elrendeli, hogy az 1929:XXVI. törvénycikk értelmében verendő ezüstérmék közül kétszázezer darab kétpengős érmét Liszt Ferenc, a nagy magyar zeneköltő emlékének megörökítésére kell verni.

2. § Jelen törvény kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére