1936. évi XXXIII. törvénycikk indokolása

az országgyűlési képviselőválasztók névjegyzékének kiigazításáról * 

Általános indokolás

Az államháztartás súlyos helyzetére tekintettel, a törvényhozás az országgyűlési képviselőválasztói névjegyzék kiigazításának az 1925:XXVI. törvénycikkben szabályozott eljárását az 1932:III. törvénycikket egyszerűsítette és ezzel lehetővé tette, hogy az államkincstár az 1932-1935. években az országgyűlési képviselőválasztói névjegyzékkiigazítási munkálatoknál évenkint mintegy 173,000 P, összesen tehát 692,000 P megtakarítást érhessen el.

Az 1932:III. törvénycikk hatálya csak az 1932-1935. névjegyzékkiigazítási évekre terjedt ki, mert az 1936. évben a névjegyzéket az 1925:XXVI. tc. 28. §-ának (1) bekezdése értelmében már teljesen újra kellett összeállítani.

Az 1937-1940. években azonban a névjegyzék az 1925:XXVI. törvénycikk rendelkezéseinek megfelelően ismét kiigazításra kerül és pedig - ha újabb törvényhozási intézkedés nem történik, az 1925:XXVI. törvénycikkben szabályozott körülményes és költséges eljárás mellett.

Tekintettel arra, hogy azok a takarékossági szempontok amelyek az 1932:III. törvénycikk megalkotását kívánatossá tették, ma is változatlanul fennállanak, indokolt, hogy az országgyűlési képviselőválasztói névjegyzék kiigazítását az 1937-1940. években se az 1925:XXVI. törvénycikkben szabályozott bonyolult és igen költséges módon, hanem az 1932:III. törvénycikk értelmében szabályozott egyszerűbb és kevés költséggel járó eljárással hajtsák végre.


  Vissza az oldal tetejére