1937. évi VII. törvénycikk indokolása

a hajón szállított nehéz csomagok súlyának megjelöléséről * 

Általános indokolás

Az országgyűlés mind a két háza 1932-ben elfogadta a hajón szállított nehéz csomagok súlyának megjelöléséről szóló nemzetközi munkaügyi egyezménynek becikkelyezését célzó törvényjavaslatot. A vonatkozó törvény mindeddig azért nem volt kihirdethető, és az egyezmény azért nem volt megerősíthető, mert ennek megerősítését arra az időre tartottuk fenn, amikor az egyezményt a dunai államok, nevezetesen Németország, Ausztria, Cseh-Szlovákia, Jugoszlávia, Románia és Bulgária is ratifikálták. Minthogy időközben az egyezményt az említett államok mindegyike ratifikálta, most már nekünk is meg kell tennünk azokat a lépéseket, amelyek az egyezménynek általunk leendő megerősítése céljából szükségesek.

Evégből az egyezmény 1. cikkének második és negyedik bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően külön törvényben kell rendelkeznünk egyfelől azokra a kivételes esetekre vonatkozóan, amikor nehéz meghatározni a csomagok pontos súlyát és ezért meg kell engedni azok megközelítő súlyának megjelölését. Másfelől rendelkeznünk kell aziránt, hogy megjelöljük azokat az egyéneket, akiknek kötelességét fogja képezni a csomagok súlyának megjelölése. Abból a célból, hogy az említett követelményeknek eleget tegyünk, készült ez a törvényjavaslat, amely az említett kérdéseket a gyakorlati követelményeknek megfelelően kívánja szabályozni.


  Vissza az oldal tetejére