1937. évi XV. törvénycikk

az ezüstből verhető pénzérmék mennyiségének újabb megállapításáról * 

1. § Az 1929:XXVI. tc. 2. §-a akként módosul, hogy ezüstérmét összesen 80 millió pengő névértékű mennyiségben lehet verni.

2. § Az 1. §-ban foglalt rendelkezés alapján kiverésre kerülő ezüstérmék mennyiségének a forgalom szükségletéhez mért arányos megoszlását - figyelemmel a már kivert ezüstérmék mennyiségére - a pénzügyminiszter rendelettel szabályozza.

3. § Ez a törvény kihirdetésének napján lép hatályba; végrehajtásáról a pénzügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére