1937. évi XXII. törvénycikk indokolása

az Állandó Nemzetközi Bíróságnak a hágai nemzetközi magánjogi egyezményeket értelmező hatáskörét megállapító jegyzőkönyv becikkelyezése tárgyában * 

Általános indokolás

A hágai nemzetközi magánjogi értekezlet hatodik ülésszaka, amely 1928. évi január hó 5-étől január hó 28-áig tartott és amelyen a m. kir. kormány is képviselve volt, elfogadott egy jegyzőkönyvet, amely szerint a részes államok megállapítják az Állandó Nemzetközi Bíróság hatáskörét azoknak a hágai magánjogi egyezményeknek értelmezését illetően közöttük támadt viták eldöntésére, amelyeket megerősítettek vagy amelyekhez csatlakoztak. Ez a Jegyzőkönyv tehát esetenkint alakítandó vagy kijelölendő választott bíróság vagy más nemzetközi bíróság helyett és minden előzetes tárgyalás kizárásával egy előre megnevezett állandó bírói hatóságot jelöl ki az említett viták eldöntésére.

Ez lehetővé fogja tenni azt, hogy a hágai magánjogi egyezmények értelmezése körül felmerülő viták minden késedelem nélkül eldöntessenek, továbbá, hogy a vonatkozó kérdésekben az igen kívánatos nemzetközi jogegység is kialakulhasson.

Ennek a jegyzőkönyvnek becikkelyezését célozza ez a törvényjavaslat.

Magyarország az Állandó Nemzetközi Bíróság létesítésére vonatkozó jegyzőkönyvet és az Állandó Nemzetközi Bíróságnak szabályzatát elfogadta és azt az 1926. évi I. tc. iktatta az ország törvényei közé. Az Állandó Nemzetközi Bíróság szabályzatára vonatkozó módosításokat az 1936:VI. tc. tartalmazza.

A hágai nemzetközi magánjogi egyezmények közül azokat, amelyeket Magyarország is elfogadott, az 1909:XIV. tc., az 1911:XXI. tc., 1911:XXII. tc. és 1911:XXIII. tc., valamint az 1912:LII. tc. iktatták az ország törvényei közé. Ezeket részben módosították az 1926:XIX. tc. és 1926:XX. törvénycikkbe iktatott jegyzőkönyvek.


  Vissza az oldal tetejére