1937. évi XXVIII. törvénycikk indokolása

az országos mezőgazdasági kamara részéről a felsőházba választandó tagok számának megállapításáról * 

Általános indokolás

A mezőgazdasági érdekképviseletről szóló 1920:XVIII. törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról rendelkező 1937:XVII. tc. 2. §-a a mezőgazdasági érdekképviseleti választások tekintetében az eddigi öt helyett hat választási (érdekeltségi) csoportot állapított meg, megváltoztatta azokat a rendelkezéseket, amelyek eddig meghatározták, hogy az 1. és a 2. választási (érdekeltségi) csoportba kik tartoznak, az eddigi 5. csoportot az 5. és a 6. csoport között osztotta meg, 17. §-ában pedig a gazdatisztek országos mezőgazdasági kamarai képviselete céljából külön (hetedik) csoportot szervezett. Ennek következtében az országos mezőgazdasági kamarai választások tekintetében az 1937:XVII. törvénycikk értelmében két csoporttal több van, mint amennyit az 1920:XVIII. törvénycikk megállapított.

Ennek következtében az országgyűlés felsőházáról szóló 1926:XXII. törvénycikk egyes rendelkezéseinek újabb módosításáról és kiegészítéséről rendelkező 1930:XLII. törvénycikk 1. §-a, amely hatályos jogunkban az országos mezőgazdasági kamara részéről választandó felsőházi tagok választását szabályozza, alkalmazhatatlanná vált. Ez a § ugyanis úgy rendelkezik, hogy az országos mezőgazdasági kamarának az 1926:XXII. tc. 19. §-ában említett hat felsőházi tagot úgy kell megválasztania, hogy közöttük az 1920:XVIII. tc. 4. §-ában megjelölt mind az öt érdekeltségi csoport egy-egy taggal legyen képviselve, egy tag pedig a kamara elnökségének tagjai (1920:XVIII. tc. 55. és 40. §) közül legyen.

Az 1937:XVII. tc. 2. és 17. §-ának fentebb említett rendelkezései következtében a most idézett szabályt nemcsak azért nem lehet alkalmazni, mert az 1937:XVII. tc. 2. és 17. §-a szerint az országos mezőgazdasági kamarában nem öt, hanem hét érdekeltségi csoport van, de nem lehet alkalmazni az érdekeltségi csoportokhoz tartozók körének fentebb ismertetett megváltozása miatt sem.

Az országgyűlés felsőházáról szóló 1926:XXII. törvénycikknek az érdekképviseletek részéről választott felsőházi tagokra vonatkozó rendelkezései tekintettel vannak arra, hogy az érdekképviseletek egymás közt megfelelő arányban válasszanak tagokat a felsőházba.


  Vissza az oldal tetejére