1938. évi VII. törvénycikk indokolása

a Nemzeti Színházról * 

Általános indokolás

A Nemzeti Színház e törvényjavaslat benyujtását megelőző napon ünnepelte fennállásának századik évfordulóját.

A magyar törvényhozásnak meg kell ragadnia ezt az alkalmat arra, hogy egyfelől a hálás kegyelet érzésével emlékezzék meg azokról, akik a magyar közművelődés szempontjából felbecsülhetetlen értékű ennek az intézménynek életrehívását elősegítették, másfelől, hogy törvénybe iktassa a Nemzeti Színháznak a nemzeti eszme ébrentartása és a magyar művelődés gyarapítása körül fennállása óta szerzett kimagasló érdemeit, végül, hogy megtegye az intézménynek - jelentőségéhez méltó - jövőbeli elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket és egyben szabályozzon a Nemzeti Színházzal kapcsolatos néhány más olyan kérdést is, amely már hosszabb idő óta rendezésre vár.


  Vissza az oldal tetejére