1938. évi VIII. törvénycikk indokolása

az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak Részvénytársaság Magyarország területén maradt vonalainak üzemben tartására alakult Szeged-Csanádi Vasút Részvénytársaságról * 

Általános indokolás

A trianoni békeszerződés határmegállapításai folytán az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak vonalaiból csupán 135 km maradt Magyarország területén, míg 265 km Romániához csatolt területre került. Szükségessé vált ennek következtében, hogy a vasút jogviszonyai a román kormánnyal egyetértőleg rendeztessenek, ami 1926. évben meg is történt és a vonatkozó egyezmény az 1927. évi június hó 9-én kelt 705/1927. M. E. számú rendelettel életbe is lépett.

Ezen egyezmény értelmében az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak Részvénytársaság vagyona, a magyar és a román vasúti hálózat függetlenítése mellett szétválasztatott és a magyar vasútvonalak üzembetartására megalakult a Szeged-Csanádi Vasút Részvénytársaság.

A változott helyzet következményeképpen törvényjavaslat a magyar vonalak üzemben tartására alakult Szeged-Csanádi Vasút Részvénytársaságnak új engedélyokiratot ad.


  Vissza az oldal tetejére