1938. évi IX. törvénycikk indokolása

Szent István király emlékére ötpengős ezüstérmék veréséről * 

Általános indokolás

Az ezüstből verhető pénzérmék mennyiségének újabb megállapításáról szóló 1937. évi XV. törvénycikk indokolásában utalt arra a tervre, hogy mivel az 1938. esztendő Szent István jubileumi éve, a verésre kerülő ötpengős ezüstérméket első szent királyunk dicsőséges emlékének megörökítésére verjük és bocsássuk forgalomba”. Az említett indokolás szerint az e végett szükséges intézkedéseket a törvényhozás később fogja megtenni.

A Szent István-emlékérmék veréséről szóló rendelkezés a Szent István király emlékét megörökítő rendelkezésekkel függ össze és abba a törvénybe illenék bele, amelyet a Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1936. évi augusztus hó 20-án kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar királyi kormányhoz intézett felhívása értelmében az országgyűlés 1938. évi augusztus hó 21-én kivételesen Székesfehérvárra összehívandó ünnepélyes ülése lesz hivatva megalkotni.

Minthogy azonban indokolt, hogy a Szent István-emlékérmék már a jubileumi ünnepségek előtt forgalomba bocsáttassanak, az emlékérmék elkészítéséhez pedig legalább 4-5 hónap időtartam szükséges, az emlékérmék verésének elrendeléséről már most kell gondoskodni.

Az 1937:XV. törvénycikk az ezüstérmék verhető mennyiségét 15 millió pengő névértékkel emelte fel. Ebből a mennyiségből, az éremforgalom szükségletének figyelembevételével, egyelőre 10 millió pengő névértékű mennyiség verése indokolt.

Az 1937. évi július hó 30-án kiadott 66,001/1937. P. M. számú rendelet az említett 15 millió pengő terhére már egy- és kétpengős ezüstérmékből összesen 7 millió pengő névértékű mennyiség verését rendelte el, s így Szent István király emlékére 3 millió pengő névértékű 600,000 darab ötpengős emlékérme volna verhető. Ez a mennyiség a várható szükséglet kielégítésére előreláthatólag elegendő lesz.


  Vissza az oldal tetejére