1938. évi XXI. törvénycikk indokolása

a Budapesten, 1937. évi március hó 22. napján kelt magyar-brit légiforgalmi egyezmény becikkelyezéséről * 

Általános indokolás

Magyarország és Nagybritannia között régtől fogva igen élénk légiforgalom áll fenn. Az Imperial Airways Ltd. angol légiforgalmi társaság Magyarország területe felett már a multban is repült, 1935 óta pedig napi járatokkal közvetlen összeköttetést tart fenn Budapest-London között, melynek forgalma évről-évre emelkedik. Az angol sportrepülők nagy számban keresik fel hazánkat s az itt megforduló légituristák legnagyobb részét teszik ki.

Annak, hogy az igen jelentős légiforgalom ellenére hazánk és Nagybritannia között ezideig légiforgalmi egyezmény nem volt, az az oka, hogy a repülők tekintetében a két állam egymás légijáróműveinek a lehető legnagyobb könnyítéseket léptette életbe. Ezeknek a könnyítéseknek ellenére kívánatosnak bizonyult a légiforgalom szétágazó kérdéseinek egyezménnyel való szabályozása. A közelmultban létrejött egyezmény a Magyarország és Nagybritannia között jelentős légiforgalom további fejlődését kétségkívül elő fogja segíteni.


  Vissza az oldal tetejére