1938. évi XXIX. törvénycikk indokolása

a szellemi együttműködés tárgyában Budapesten, 1937. évi október hó 22. napján kelt magyar-finn egyezmény becikkelyezéséről * 

Általános indokolás

A legutolsó néhány év alatt Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatainak intézményes kiépítése, a meglevőknek szilárd és maradandó rendszerezése és újabb szervezése érdekében a velünk baráti viszonyban levő államok egész sorával kötöttünk kulturális egyezményt. Lengyelország, Olaszország, Ausztria és Németország után legutóbb a rokon Észtországgal kötött kulturális egyezmény került aláírásra s kerül becikkelyezés végett egyidejűleg az országgyűlés elé s most hasonló célból a másik északi testvérországgal, Finnországgal kötött kulturális egyezményt.


  Vissza az oldal tetejére