1938. évi XXXV. törvénycikk indokolása

egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről * 

Általános indokolás

A kormány kereskedelem-politikai mozgási szabadságának az ország gazdasági érdekei által megkívánt mértékben való biztosítása céljából a magyar kormányok - rövid megszakításoktól eltekintve - a multban is kaptak törvényes felhatalmazást arra, hogy egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink ideiglenes rendezése céljából megállapodásokat és pedig újabban oly kereskedelmi egyezményeket is, amelyek a vámtarifára vonatkozó határozmányokat is tartalmaznak, létesíthessenek és azokat rendeleti úton életbeléptethessék. Legutóbb az 1936. évi XXXIV. törvénycikkel adatott ily értelmű felhatalmazás a kormánynak.

Miután a most említett törvénnyel adott felhatalmazás az 1938. évi december hó 31. napján hatályát veszti, viszont pedig a gazdasági viszonyok időközben nem változtak, továbbra is indokolt a kormány részére újból oly terjedelmű felhatalmazást adni, mint aminőt az 1936. évi XXXIV. törvénycikk tartalmaz.

Ez a felhatalmazás is, mint az előzőek, csak ideiglenesnek terveztetik; hatálya az 1940. év végéig terjed.

Az országgyűlés alkotmányos ellenőrzés joga természetesen továbbra is biztosítva marad, amennyiben a felhatalmazási törvény értelmében a kormány a javaslatban foglalt felhatalmazás alapján életbeléptetendő megállapodásokat az országgyűlésnek köteles lesz bejelenteni, amely alkalommal az országgyűlésnek mód nyílik arra, hogy a megállapodások és ezzel a kormány kereskedelem-politikája felett bírálatot gyakorolhasson.


  Vissza az oldal tetejére