1939. évi XV. törvénycikk indokolása

a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület részére Magyarország címere használatának engedélyezéséről * 

Általános indokolás

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 1939. december 15-én tölti be alapításának 100 éves évfordulóját. A takarékpénztárt Fáy András kezdeményezésére alapították és az alapítók sorában ott látjuk gróf Széchenyi Istvánt, Kossuth Lajost, Deák Ferencet, báró Wesselényi Miklóst is, akiket a haza nagyjai között emlegetünk.

Ez az intézet - amely egyike a legjobb hírnévnek örvendő, legrégibb magyar pénzintézeteknek - fennállásának egész ideje alatt mindenkor a közélet szolgálatában állott, a hitelélet és a hazai közgazdaság felvirágoztatása körül igen értékes működést a fejtett ki és minden remény megvan arra, hogy a jövőben is mindig biztos támasza lesz a magyar hitelpolitikának.

Figyelemmel arra, hogy több hasonló jóhírű pénzintézet régi jogon használja a magyar címert, teljes mértékben indokolt, hogy a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület törvényhozás útján felhatalmaztassék arra, hogy üzleti helyiségein, címtábláin és üzleti nyomtatványain - pecsétnyomóit kivéve - Magyarország ősi (külön) címerét használhassa.


  Vissza az oldal tetejére