1940. évi III. törvénycikk indokolása

a filmügyekre vonatkozó kérdések szabályozása tárgyában Budapesten 1938. évi január hó 28. napján kelt magyar-német egyezmény becikkelyezéséről * 

Általános indokolás

A szellemi és kulturális együttműködés tárgyában Berlinben 1936. évi május hó 28. napján kelt és az 1937:V. törvénycikkbe iktatott magyar-német egyezmény XVII. Cikke kilátásba helyezte a két államban előállított filmek cseréjére, valamint a filmművészet és filmtermelés terén megvalósítandó esetleges együttműködés biztosítására vonatkozó külön egyezmény megkötését.

A két állam megbízottai az egyezmény megkötése érdekében 1936. év október havában Berlinben tárgyalásokat folytattak s e tárgyalások eredményeképpen jött létre a két állam között a filmügyekre vonatkozó kérdések szabályozásáról szóló egyezmény, amelyet a két állam meghatalmazottai az 1938. évi január hó 28. napján írtak alá.

Kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy az egyezményben foglalt megállapodások filmgyártásunknak csak előnyére fognak válni. Az egyezmény megkötése tehát mindenképpen hasznos és indokolt volt. Ebből a szempontból külön is felhívom a figyelmet két olyan vonatkozásra, amely az egyezmény szükségességének és indokoltságának elbírálásánál nem hagyható figyelmen kívül. Nem hagyható figyelmen kívül egyfelől az, hogy a magyar filmgyártás fejlődése megkívánja a külföldi kapcsolatok ápolását, de különösen nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a magyar filmek külföldön való elhelyezése szempontjából már a multban is kimagasló szerep jutott Németországnak, amely országgal filmcsereforgalmunk évről-évre emelkedőben van.

Mindezek figyelembevételével megnyugvással megállapíthatjuk, hogy az egyezmény megkötése úgy a magyar filmgyártás, mint a külkereskedelmi mérleg szempontjából, de mindezeken túl kulturális és propagandisztikus szempontból is igen nagy jelentőségű.


  Vissza az oldal tetejére