1940. évi XIV. törvénycikk indokolása

a könyveknek, zeneműveknek és térképeknek árleszállítás hirdetésével való árusításáról * 

Általános indokolás

Az üzleti hirdetések korlátozása és a tisztességtelen versenyről szóló 1923:V. tc. módosítása tárgyában alkotott 1933:XVII. tc. 1. §-ának első bekezdése szerint „árukat valamely alkalomszerű vásárlási lehetőségnek hirdetésével árusítani tilos”. Ez alól a tilalom alól a hivatkozott törvény 1. §-ának második bekezdése a kivételeknek szigorúan körülhatárolt három csoportját állapítja meg. Minden alkalomszerű vásárlási lehetőségnek hirdetése tilos, amely nem esik az 1. § második bekezdésében megállapított kivételek valamelyik csoportja alá.

Minthogy a törvény egyes árunemek tekintetében különbséget nem tesz, az említett tilalmat minden árunemmel szemben egyaránt kell érvényesíteni. Szükségképpen érvényesíteni kell tehát a könyvkiadók által foganatosított árleszállításoknak a könyvkereskedésekben szokásos hirdetése tekintetében is.

A könyvkiadók által időnként foganatosított árleszállításoknak hirdetése a könyvkereskedelemben olyán általános gyakorlat, amely az érdekeltség egybehangzó véleménye szerint feltétlenül szükséges.

Abból a célból, hogy az említett gyakorlat fenntartható legyen, az 1933:XVII. tc. 1. §-ában megállapított általános tilalom alól a szakasz kiegészítésével a könyvkiadók által időnként foganatosított árleszállítások hirdetése tekintetében kivételt kell megállapítani. A kivétel megállapítását nemcsak a könyvkereskedőknek és könyvkiadóknak érdekei teszik szükségessé. A magyar könyv és a magyar kultúra terjedéséhez fűződő nemzeti érdekek is kívánatossá teszik a kivétel megállapítását, amint azt a Magyar Tudományos Akadémia is kifejezésre juttatta.

Az említett kivétel megállapítása csak törvényi rendelkezéssel lehetséges. Ezt a törvényi rendelkezést kívánja megállapítani a törvényjavaslat.

A törvényjavaslat 1. §-a az 1933:XVII. tc. 1. §-ának kiegészítésül aziránt rendelkezik, hogy nem esik az alkalomszerű vásárlási lehetőség hirdetésével való árusítás tilalma alá könyveknek, zeneműveknek és térképeknek a könyvkiadó által leszállított árakon az árleszállítás hirdetésével árusítása. A törvényjavaslat 1. §-a alapján tehát a könyvek, zeneművek és térképek árának csak a könyvkiadó által eszközölt leszállítását szabad hirdetni. Ez a korlátozás egyfelől teljesen megfelel az élet követelményeinek, másfelől eleve gátat vet a jogosulatlan hirdetéseknek. Ezért továbbmenő rendelkezések megállapítására nincs is szükség. Az ár leszállításán a bolti ár leszállítását kell érteni, mert a vásárlóközönséggel szemben csak a bolti ár leszállításának van jelentősége.

A törvényjavaslat a könyvekkel azonos elbánás alá vonja a zeneműveket és térképeket, mert ezek is szellemi termékek, gyakran jelennek meg könyvalakban, terjesztésük módja pedig teljesen azonos a könyvekével.

Az évek óta bevezetett könyvnapokat illetően nem szükséges a törvényjavaslatba külön rendelkezést felvenni mert a könyvnapokon az egyes könyvek árának szokásos leszállítását is a könyvkiadók eszközlik, s így a könyvnapok ebben a vonatkozásban a törvényjavaslat 1. §-ának általános szabálya alá esnek. Egyébként pedig a könyvnapok a könyvkiadókon és a könyvkereskedőkön felül a magyar íróknak és az egész magyar társadalomnak összefogását jelentik a magyar könyv és kultúra fejlesztése érdekében és mint ilyenek messze túlszárnyalják az üzleti vállalkozás kereteit.

A törvényjavaslat 2. §-a a törvény hatálybalépésére és végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére