1940. évi XXXIII. törvénycikk indokolása

a Yeniköyben, 1934. évi augusztus hó 25-én kelt magyar-afgán barátsági szerződés becikkelyezéséről * 

Általános indokolás

Magyarország és Afganisztán között - az afgán kormány ily irányú javaslatára - Yeniköyben 1934. évi augusztus hó 25-én barátsági szerződés íratott alá a Törökországban akkreditált m. kir. követ és az ugyanott akkreditált afgán nagykövet által.

Magyarország és Afganisztán nemzetközi helyzetét a másik fél részéről semmiféle ellentétes érdek nem befolyásolja s ennélfogva a két ország közötti nagy távolság ellenére is készséggel elfogadtuk az afgán kormány részéről barátsági szerződés kötésére irányuló kezdeményezést, hogy a Kelet felé való gazdasági terjeszkedésünk lehetőségét ezzel is előmozdítsuk és két ország közötti zavartalan jó viszonyt továbbra is biztosítsuk.


  Vissza az oldal tetejére