1947. évi XVII. törvénycikk indokolása

a hároméves gazdasági tervről * 

Általános indokolás

A fasizmus által reánk kényszerített háború okozta pusztítások eltüntetése és a romok helyén egy új, virágzó ország felépítése az egész magyarország vágya és törekvése. A cél elérése súlyos erőpróbát kíván. Hogy a dolgozók ennek érdekében minden áldozatra hajlandók, a mögöttünk lévő két és félesztendő ezt mindennél ékesebben bizonyítja. Országunk további szociális és kulturális fejlődése azonban attól függ, hogy az állam minden személyi és anyagi erejét latba tudja-e vetni a gazdasági és kulturális újjáépítés munkájában.

Ez csak határozott terv és egységes irányítás mellett lehetséges. Ezért minden intézkedést meg kell tennünk, ami a fentemlített cél megvalósítását biztosítja.

Gondoskodnunk kellett tehát elsősorban egy gazdasági tervről, s ennek sikeres végrehajtása érdekében a mindenkori kormány részére olyan törvényes felhatalmazást kell biztosítani, hogy az alkotmányos keretek között a legnagyobb önállóság és cselekvési szabadság illesse.

Az 1. § megállapítja a javaslat célját és a gazdasági terv végrehajtásának időtartamát, amit három évben jelöl meg.

A 2. § kimondja, hogy a terv végrehajtásának munkája természetes és jogi személyt egyaránt kötelez. Ez megfelel annak az alapelvnek, hogy az ország újjáépítésének munkájában mindenki teljes anyagi és szellemi erejével résztvenni köteles.

A hároméves tervben lefektetett célkitűzések megkívánják az ország minden erőtényezőjének szolgálatba állítását. Hogy ez eredményes legyen, szervezett előkészítésre és egységes irányításra van szükség. Ezeknek a munkálatoknak a természete megkívánja, hogy mindezzel megfelelő hatáskörű külön szervek foglalkozzanak. Ilyenekül a Tervgazdasági Tanácsot és az Országos Tervhivatalt jelöltem meg.

A 4. § a minisztérium részére megfelelő törvényes felhatalmazásról gondoskodik, mely lehetőséget ad az ország teljes erőkifejtésének biztosítására.

Az 5. § a hároméves terv eredményességét és ennek keretén belül a gazdasági érdekek büntetőjogi védelmét biztosítja. Ennek érdekében jelentős szigorításokra és kiterjesztésekre van szükség, mert a reakciós áramlatok máig sem szűntek meg s feltehető, hogy a hároméves terv sikere úgy a köz- mint a magánélet vonalán tevőleges és nemleges cselekmények által egyaránt veszélyeztetéseknek, sőt támadásoknak lesz kitéve. Ez okból szükség van nemcsak a bűncselekmények körének kiterjesztésére, de a büntető szankciók szigorítására is. Ezért a javaslat a minisztérium részére ilyen értelmű felhatalmazást ad.


  Vissza az oldal tetejére