1948. évi XVII. törvénycikk

a „Kossuth Érdemrend” alapításáról * 

1. § (1) Az 1848-as szabadságeszme szellemében, a népek összefogása és a világbéke szolgálatában, illetőleg a tudomány és a művészet terén szerzett kimagasló érdemek jutalmazásául Kossuth Érdemrend alapíttatik, amely magyar és külföldi állampolgárok részére adományozható.

(2) Az érdemrendnek három osztálya van: I., II., III. osztály.

2. § Az Érdemrend egyes fokozatai csak az alapszabályokban meghatározott számban adományozhatók.

3. § A Kossuth Érdemrend alapszabályait a miniszterelnök javaslata alapján a minisztérium előterjesztésére a köztársasági elnök hagyja jóvá.

4. § A Kossuth Érdemrendet a miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnök adományozza.

5. § A büntető- és egyéb törvényeknek a rendjelekre vonatkozó rendelkezéseit a Kossuth Érdemrendre is alkalmazni kell.

6. § A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére