A jogszabály mai napon ( 2023.03.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következő beruházások képezik:

a) Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása projekt,

b) * 

c) Veszprémi szennyvízkezelési projekt.

(2) * 

(3) * 

(4) *  Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

4. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) *  Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) *  A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

1. *  A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei

A B C D
1. Létesítmény Létesítmény azonosító adatai A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedély Eljáró engedélyező hatóság
2. szennyvíztisztító telep Budapest, XXI. ker. (hrsz. 210005-210020) vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
3. általános építésügyi hatósági engedély a központi épületre Budapest Főváros
Kormányhivatala
4. külső szállítási infrastruktúra Budapest, XXI. ker. (hrsz. 209973, 209990, 209996,
210011)
építési engedély Budapest Főváros
Kormányhivatala
5. főgyűjtő Budapest, I., III., XI. ker.
7 km hosszúságú főgyűjtője
vízjogi engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
6. átemelő Budapest, IX. ker., Ferencváros (hrsz. 38040)
7. Budapest, XI. ker., Kelenföld (hrsz. 4005, 4008)
8. Budapest, XI. ker., Albertfalva (hrsz. 43587)
9. folyó alatti átvezetés Budapest, IX-XXI. ker. összes folyó alatti átvezetése
10. Budapest, XI-XXI. ker. összes folyó alatti átvezetése
11. komposztáló telep Budapest XVIII. ker. (hrsz. 140018) általános építésügyi hatósági engedély Budapest Főváros
Kormányhivatala

2. *  Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetés és kezelés

3. *  Veszprém és térsége szennyvízelvezetés és kezelés

A B C D
1. *  Létesítmény Létesítmény azonosító adatai A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedély Eljáró engedélyező hatóság
2. szennyvíztisztító telep Zirc (hrsz. 0211) vízjogi engedély
(módosítás)
illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
3. Hegyesd (hrsz.079)
4. csapadékvízgyűjtő
csatorna
Veszprém
(43-T-0, 43-O-0 sz. csatornák)
vízjogi engedély

2. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez *