A jogszabály mai napon ( 2021.03.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet

egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 149/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. §-ának h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § *  A rendelet hatálya az ipari, és idegenforgalmi tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra terjed ki.

2. § A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek csak az ott megjelölt képesítésekkel végezhetők.

3. § (1) A korábban érvényben volt jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések mindaddig érvényesek, amíg a munkavállaló munkaköre, illetve az egyéni vállalkozó tevékenységi köre nem változik.

(2) E rendelet nem érinti a korábban megszerzett szakképesítést tanúsító bizonyítványok érvényességét.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) * 

Melléklet az 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelethez * 

ATOMERŐMŰVI * 

BÁNYÁSZAT * 

IDEGENFORGALOM * 

BŐRIPAR * 

ELEKTRONIKA, MŰSZERIPAR * 

ÉPÍTŐANYAG-IPAR

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
Szárító- és égetőkemencék kezelése, a technológia ellenőrzése Kerámiaégető
Durva kerámiaipari égetőkemencék üzemeltetése Tégla- és cserépégető
Üvegtárgyak előállítása Kehely- és pohárkészítő (kézi)
Finom- és ipari kerámia gyártmányok készítése* Kerámiakészítő
Porcelántárgyak festése, díszítése* Porcelánfestő
Porcelán nyerstermék készítő Porcelánkészítő
Kerámiatermékek gyártásához szükséges gipszminták készítése Gipszmintakészítő
Öblös- és díszműüvegek csiszolása Üvegcsiszoló
Használati és dísztárgy készítése üvegolvadékból, fúvással Üvegfúvó
Síküveg díszítése, ólomüveg készítése és festése* Üvegfestő és ólomüvegező
Képkeretek készítése, javítása, üvegezése, használati és berendezési tárgyak üvegezése*
Képkeretező és üvegező
Üvegféleségek durvacsiszolása Durvacsiszoló (üveg)
Köszörűszerszámok előállítása egyedi és sorozatgyártásban Köszörűszerszám-gyártó
Szilikátipari alapanyagot előkészítő technológiai folyamatok vezetése, szabályozása
Szilikátipari anyag-előkészítő
Szilikátalapú szigetelő termékek gyártási folyamatának irányítása Szilikátipari olvasztár
Üvegcsövek, üvegbotok, vákuumtechnikai üvegek, laboratóriumi műszerek alkatrészeinek gyártása, használati díszműáru és karácsonyfadíszek készítése

Ipari üvegműves
Vasbeton- és műkőelemek készítése Vasbeton- és műkőkészítő

ÉPÍTŐIPAR

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
Épületbádogos, ipari bádogos szerkezetek, háztartási bádogos szerkezetek készítése, javítása
Bádogos és épületbádogos
Fa, műanyag és kent textil padlóburkolatok készítése Burkoló
Cserépkályhák, kandallók építése, javítása Cserépkályha- és kandallókészítő
Épületek külső és belső, lapanyagú munkáinak végzése Épületburkoló
Épületek, építmények víz-, hő- és hangszigetelésének létesítése, javítása Épületszigetelő
Épületek külső és belső tereinek díszítése Épületszobrász
Épületek, építmények kül- és beltéri felületeinek festése, mázolása, tapétázása
Szobafestő-mázoló és tapétázó
Kőalapú építő- és díszítőelemek készítése* Kőfaragó
Épületek és építmények héjazatának készítése, javítása Tetőfedő
Falazási, vakolási helyszíni betonozási munkák, épületszerkezetek beépítése, készítése, javítása, bontása. Kisebb építmények, családi házak önálló építése, javítása, bontása

Kőműves vagy magasépítési technikus
Műkő díszítőelemek, műkőtermékek előállítása, beépítése Műkőkészítő
Nyílászáró szerkezetek üvegezése Üvegező
Kazánok, kemencék és kémények építése, bontása, javítása Kazán- és kemencekőműves
Vasbetonszerkezetek acélszerelésének elkészítése Vasszerelő
Építőgépek kezelése és karbantartása Építőgép-kezelő és -karbantartó
Könnyűgép-kezelői tevékenység végzése Könnyűgépkezelő
Nehézgép-kezelői tevékenység végzése Nehézgépkezelő
Zárt technológiai rendszerben üzemelő anyagmozgató gépek üzemeltetése
Anyagmozgató
Emelőgép-ügyintézői tevékenység végzése Emelőgép-ügyintéző

FAIPAR * 

FÉMMEGMUNKÁLÁS * 

GÉPSZERELÉS, -KEZELÉS * 

KOHÁSZAT * 

NYOMDAIPAR * 

RUHAIPAR * 

SZOLGÁLTATÓIPAR * 

TEXTILIPAR * 

VEGYIPAR * 

VILLAMOSENERGIA-IPAR * 

ENERGETIKAI BERENDEZÉS KEZELŐ, SZERELŐ, ÜZEMELTETŐ * 

NEM FIZIKAI FOGLALKOZÁS * 

Megjegyzés:

1. Az Országos Képzési Jegyzék szerint.

2. A *-gal ellátott tevékenységeknél szakképesítésként elfogadható a szakiránynak megfelelő egyéb szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú szakmai végzettség is.


  Vissza az oldal tetejére