A jogszabály mai napon ( 2023.01.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2008. évi IV. törvény

az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról * 

1. § (1) 2008. február 29-ét követően

a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) szerinti ellátások, továbbá a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított egyéb ellátások,

b) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és a természetbeni ellátások közül az utazási költségtérítés,

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások,

e) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti ellátások,

f) *  a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján járó álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, keresetpótló juttatás, valamint vállalkozói járadék

[az a)-f) pontban foglalt ellátások a továbbiakban együtt: ellátás] megállapítása, illetve összegük módosítása során - ideértve az ellátás megállapítását követő emeléseket is - mind a módosítás alapját képező összeget, mind a módosított összeget a legközelebbi 0-ra vagy 5-re végződő összegre felfelé kell kerekíteni, ha az nem 5 forintra vagy annak egész számú többszörösére végződik.

(2) Ha a folyósító szerv az ellátásból levonást teljesít, a levonás után fennmaradó összeget az (1) bekezdés szerint kerekítve kell folyósítania.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kerekítésből származó kiadások az adott ellátások költségvetési előirányzatait terhelik.

2. § * 

3. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2008. március 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a 2008. május 1-jén lép hatályba, és 2008. május 2-án hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére
//