A jogszabály mai napon ( 2023.06.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól

A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  (1) *  Az országos tisztifőorvos által kiszabott egészségügyi bírságot a Nemzeti Népegészségügyi Központnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, egészségügyi bírság befizetési számlájára, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) által kiszabott egészségügyi bírságot azon fővárosi és vármegyei kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett befizetési számlájára kell megfizetni, amely, vagy amelynek járási hivatala a bírságot kiszabta.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az egészségügyi bírságot - egészségügyi államigazgatási szervként eljárva - a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlója szabta ki, azt a kiszabó részére

a) az Országos Rendőr-főkapitányság által kiszabott bírság esetén a Magyar Államkincstárnál vezetett,

b) a Terrorelhárítási Központ által kiszabott bírság esetén a Magyar Államkincstárnál vezetett,

c) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiszabott bírság esetén a Magyar Államkincstárnál vezetett, valamint

d) a Magyar Honvédség Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat által kiszabott bírság esetén a határozatban megjelölt, a Magyar Honvédség Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat Magyar Államkincstárnál vezetett központosított beszedési számlára kell befizetni.

1/A. § *  (1) *  A 2011. január 1-jét megelőzően kiszabott, 2011. január 1-jét követően esedékes egészségügyi bírságot az 1. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával azon fővárosi és vármegyei kormányhivatal számlájára kell megfizetni, amelynek illetékességi területén működő járási hivatal a bírságot kiszabta.

(2) * 

2. § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelethez *