A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.

 

Veszélyhelyzeti Kabinet II. számú jogalkotási kezdeményezésre vonatkozó ajánlása

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény és az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosításának szükségességéről * 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kormány a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a legfőbb ügyész javaslatára rendkívüli ítélkezési szünetet rendelt el.

A rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése érinti a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben (a továbbiakban: Bjt.), valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvényben (a továbbiakban: Iasz.) meghatározott egyes, a bírák, illetve igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyára vonatkozó határidőket. A rendkívüli ítélkezési szünet határozatlan időtartamára figyelemmel e határidők teljesítése akadályba ütközik.

A fentiekben kifejtettekre figyelemmel a Veszélyhelyzeti Kabinet egyhangúlag

javasolja

az Országos Bírósági Hivatal elnökének, hogy a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés d) pontja alapján kezdeményezze az igazságügyi miniszternél

1. a határozott időre kinevezett bírák szolgálati jogviszonyának tartamára vonatkozó rendelkezések módosítását, tekintettel arra, hogy a határozatlan kinevezéshez szükséges javaslattételt megalapozó vizsgálat lefolytatása a rendkívüli ítélkezési szünet okán akadályba ütközik (Bjt. 23-25. §),

2. a rendszeres és soron kívüli bírói vizsgálatok határidejét meghatározó rendelkezések módosítását, mivel azok határidőn belül történő lefolytatása a rendkívüli ítélkezési szünet okán akadályba ütközik [Bjt. 71. § (1) bek.],

3. a bírák vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésére vonatkozó határidőt megállapító szabály módosítását, mivel a Bjt. 198. §-a által rögzített határidő a rendkívüli ítélkezési szünet alatt nem teljesíthető, és

4. az igazságügyi alkalmazottak teljesítményértékelésének lefolytatására irányadó határidőt megállapító törvényi rendelkezés módosítását, mivel a rendkívüli ítélkezési szünet határozatlan idejére figyelemmel az Iasz. 54/A. § (1) bekezdése szerinti határidő megtartása akadályba ütközhet.


  Vissza az oldal tetejére