A jogszabály mai napon ( 2022.08.15. ) hatályos állapota.

 

Veszélyhelyzeti Kabinet XIV. számú ajánlása

az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a 25.SZ/2020. (II. 19.) OBHE határozattal elrendelt igazgatási vizsgálat határidejének módosításáról * 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 25.SZ/2020. (II. 19.) OBHE határozatával valamennyi folyamatban lévő öt éven túli ügy igazgatási vizsgálatát rendelte el. A vizsgálatot a törvényszékek elnökeinek - a bíróság szakmai vezetőinek bevonásával - 2020. február 27. napjától számított 60 napon belül kell lefolytatniuk. A vizsgálattal összefüggő jelentéstétel határideje 2020. május 8. napja.

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 11. § (4) és (5) bekezdése kizárólag a vezetői vizsgálatokra nézve állapítja meg az eljárások nyugvását, az igazgatási vizsgálatokra nem.

Ennek megfelelően az öt éven túli ügyek igazgatási vizsgálatáról szóló 25.SZ/2020. (II. 19.) OBHE határozat rendelkezései - melynek a hivatkozott normatív alapja a Bszi. 76. § (6) bekezdés b) pontja, illetve a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (Igsz.) 63. § (3) bekezdése - változatlanul kötelezőek.

A veszélyhelyzetre figyelemmel azonban a bírósági igazgatási feladatok közül elsőbbséget kell élveznie a haladéktalanul intézendő feladatoknak, amelyekhez képest más - halasztható - igazgatási kötelezettségek teljesítése időben későbbre kerülhet.

Mindezekre figyelemmel a Veszélyhelyzeti Kabinet egyhangúlag

ajánlja

az Országos Bírósági Hivatal elnökének, hogy a 25.SZ/2020. (II. 19.) OBHE határozat módosításával a vizsgálat lefolytatásának a határidejét 60 nappal hosszabbítsa meg, továbbá a törvényszéki elnökök jelentéstételének végső határidejét június 30-i időpontban határozza meg.


  Vissza az oldal tetejére