A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1157/2020. (IV. 15.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelyének fejlesztésével összefüggő intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért

a) a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nemzeti Filmintézet) fóti telephelyének fejlesztésére (a továbbiakban: Beruházás) kidolgozott és részére bemutatott koncepcióval,

b) a Beruházás kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Fót külterület 0259, 0260, illetve a Fót belterület 2020 helyrajzi számú ingatlanokon;

2. egyetért azzal, hogy - az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. § (3)-(4) bekezdésére tekintettel - a Beruházás előkészítését a Nemzeti Filmintézet a Beruházási Ügynökség közreműködésével végezze;

3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki;

4. egyetért azzal, hogy a Beruházási Ügynökség által megvalósítandó Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek- a Törvény 4. § (7)-(8) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a Nemzeti Filmintézetet mint a Beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen;

5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a miniszterelnök kabinetfőnöke és a Nemzeti Filmintézet bevonásával a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a Beruházáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: a feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal


  Vissza az oldal tetejére