A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1367/2020. (VII. 4.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének megemeléséről

A Kormány

1. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy rendeletben szabályozza a nagyvállalatok által a koronavírus-járvány és negatív hatásainak megfékezése érdekében meghozott intézkedések miatt elszenvedett károk kompenzálására nyújtható támogatás részletes feltételeit, az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával - az 1. pontban meghatározott cél érdekében gondoskodjon a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 39. A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás jogcímcsoport javára a jelenlegi - mindösszesen 169 330 000 000 forint - keretösszegen felül * 

a) további 30 000 000 000 forint azonnali és

b) *  további 20 000 000 000 forint a támogatási igények felmerülésének megfelelő ütemezésben történő többletforrás biztosításáról, amelyek tartalmazzák a lebonyolítás költségeit is.

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal

a b) alpont tekintetében azonnal


  Vissza az oldal tetejére