A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1857/2020. (XI. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósított garanciakonstrukciók további támogatásával kapcsolatos intézkedésekről

1. A Kormány a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint hazai nagyvállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése, valamint beruházásaik megvalósítása érdekében egyetért

a) azzal, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében történő készfizető kezességvállalásának határideje az Európai Bizottság „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című közleménye (a továbbiakban: Közlemény) alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott határidőre meghosszabbításra kerül;

b) *  a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által - a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 52. § (7) bekezdésében meghatározottak szerinti - állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség 2021. december 31-én fennálló állományának 2 500 000 000 000 forint összegre történő emelésével akként, hogy ezen összegen belül a kihasználtsághoz igazodik a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt készfizető kezesség állománya.

2. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter közreműködésével

a) koordinálja az állami viszontgarancia vállalásával, érvényesítésével és nyilvántartásával érintett szervezetek tekintetében a kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok ügyleteihez kapcsolódóan a Közlemény alapján az Európai Bizottság határozataiban jóváhagyott határidőig vállalt készfizető kezességhez a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében 90%-os mértékű visszavonhatatlan állami viszontgarancia fennállását;

b) az 1. pont b) alpontjában foglaltak végrehajtása érdekében tegyen javaslatot a Kormány számára a szükséges jogszabály-módosítások és egyéb intézkedések kezdeményezésére.

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

a b) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

3. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter közreműködésével tájékoztassa az állami viszontgarancia vállalásával, érvényesítésével és nyilvántartásával érintett szervezeteket a Garantiqa Krízis Garanciaprogram 2020. december 31-én fennálló keretösszegének 700 000 000 000 forintra módosulásáról.

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

4. A kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről szóló 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat] 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének támogatása keretében

a) gondoskodjon az intézményi garanciarendszer addicionális finanszírozásának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 2. pontjában foglalt addicionalitási kritériumoknak megfelelő, a hitelintézetek által 2019. január 1. és 2020. április 20. napja között kibocsátott, legfeljebb tizenöt év futamidejű, éven túli beruházási és fejlesztési, valamint a négy évet meghaladó, de legfeljebb tizenöt év futamidejű forgóeszköz finanszírozási új hitelek és hitelkiváltások - ide nem értve a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióit - kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz évente, a teljes hitelösszeg legfeljebb 0,4%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás biztosításáról, azzal, hogy a garanciadíj-támogatást figyelembe véve 80%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén a mikro-, kis- és középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 0,9%-át,

b) gondoskodjon a hitelintézetek által 2020. április 21. napjától kibocsátott, legfeljebb tizenöt év futamidejű éven túli beruházási és fejlesztési, valamint a négy évet meghaladó, de legfeljebb tizenöt év futamidejű forgóeszköz finanszírozási új hitelek és hitelkiváltások - ide nem értve a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióit - kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz évente, a teljes hitelösszeg legfeljebb 0,4%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás biztosításáról azzal, hogy a garanciadíj-támogatást figyelembe véve 80%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén a mikro-, kis- és középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 0,9%-át,

c) gondoskodjon a hitelintézetek által 2020. április 21. napjától kezdődően az Európai Bizottság „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című közleménye (a továbbiakban: Közlemény) alapján az Európai Bizottság határozataiban jóváhagyott határidőig kibocsátott, legfeljebb 6 év futamidejű folyószámla-, forgóeszköz-finanszírozási, beruházási célú, valamint egyéb ügyletkörbe tartozó új hitelek és hitelkiváltások - ide nem értve a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióinak keretében, valamint a b) alpont alapján támogatott ügyleteket - kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz évente, a teljes hitelösszeg legfeljebb 1%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás biztosításáról azzal, hogy a garanciadíj-támogatást figyelembe véve 90%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén a mikro-, kis- és középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 1%-át,

d) gondoskodjon a hitelintézetek által 2020. október 22. napjától kezdődően a Közlemény alapján az Európai Bizottság határozataiban jóváhagyott határidőig kibocsátott, legfeljebb 10 év futamidejű beruházási célú új hitelek és hitelkiváltások - ide nem értve a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióinak keretében, valamint a b) és c) alpont alapján támogatott ügyleteket - kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz évente, maximálisan 100 000 000 forint hitelösszeg esetén a teljes hitelösszeg legfeljebb 1%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás, 100 000 000 forintot meghaladó hitelösszeg esetén a teljes hitelösszeg legfeljebb 2%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatás biztosításáról azzal, hogy a garanciadíj-támogatást figyelembe véve 80%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén a mikro-, kis- és középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 1%-át;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos”

5. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az intézményi kezességi díjtámogatások finanszírozásához szükséges összeg, de legfeljebb 4 100 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében


  Vissza az oldal tetejére