A jogszabály mai napon ( 2022.08.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

ITM közlemény

a veszélyhelyzettel kapcsolatban az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M324 és M325 számú, a RID 1.5.1 szakasza szerinti 1/2020 és 2/2020 számú, valamint az ADN 1.5.1 szakasza szerinti M025 számú multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről * 

Ezúton tájékoztatjuk a veszélyes áruk szállításában érintett vállalkozásokat, hogy Magyarország hatáskörrel rendelkező hatósága aláírta az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M324 és M325 számú, a RID 1.5.1 szakasza szerinti 1/2020 és 2/2020 számú, valamint az ADN 1.5.1 szakasza szerinti M025 számú multilaterális megállapodásokat (a továbbiakban: Megállapodások), amelyek Magyarország vonatkozásában 2020. március 25-én hatályba léptek.

A Megállapodások magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„M324

Multilaterális Megállapodás

az ADR 1.5.1 szakasza alapján
a járművezetőknek az ADR 8.2.2.8.2 pontja szerinti oktatási bizonyítványával és
a biztonsági tanácsadóknak az ADR 1.8.3.7 bekezdése szerinti
bizonyítványával kapcsolatban

1) Az ADR 8.2.2.8.2 pontja első bekezdésének előírásaitól eltérően, minden olyan járművezetői oktatási bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. november 1. között jár le, 2020. november 30-ig érvényes marad. Az ilyen bizonyítványokat öt évre meg kell újítani, ha a járművezető bizonyítja, hogy a 8.2.2.5 bekezdés szerinti ismeretfelújító képzésben részt vett és a 8.2.2.7 bekezdés szerinti vizsgát 2020. december 1. előtt letette. Az új érvényesség ideje akkor kezdődik, amikor a megújítandó bizonyítvány eredeti érvényessége lejárt.

2) Az ADR 1.8.3.16.1 pontja előírásaitól eltérően, minden olyan veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. november 1. között jár le, 2020. november 30-ig érvényben marad. Az ilyen bizonyítványok érvényességi idejét meg kell hosszabbítani az eredeti érvényességük lejártától számított öt évvel, ha a bizonyítvány tulajdonosa az ADR 1.8.3.16.2 pont szerinti vizsgát 2020. december 1. előtt letette.

3) Ez a megállapodás 2020. december 1-ig alkalmazható azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra, amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

Multilateral Agreement M324

under section 1.5.1 of ADR
concerning driver training certficates in accordance wit 8.2.2.8.2 of ADR
and safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of ADR

(1) By derogation from the provisions of the first paragraph of 8.2.2.8.2 of ADR all driver training certificates the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 November 2020 remain valid until 30 November 2020. These certificates shall be renewed for five years if the driver furnishes proof of participation in refresher training in accordance with 8.2.2.5 of ADR and has passed an examination in accordance with 8.2.2.7 of ADR before 1 December 2020. The new period of validity shall begin with the original date of expiry of the document to be renewed.

(2) By derogation from the provisions of 1.8.3.16.1 of ADR all certificates of training as safety adviser for the transport of dangerous goods the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 November 2020 remain valid until 30 November 2020. The validity of these certificates shall be extended from the date of their original date of expiry for five years if their holders have passed an examination in accordance with 1.8.3.16.2 of ADR before 1 December 2020.

(3) This agreement shall be valid until 1 December 2020 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement which have not revoked it.

M325

Multilaterális Megállapodás

az ADR 1.5.1 szakasza alapján
a tartányoknak az ADR
6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 és 6.10.4 pontjai szerinti
időszakos és közbenső vizsgálatával kapcsolatban

1) Az ADR 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 és 6.10.4 pontjai előírásaitól eltérően, a tartányok minden olyan, időszakos és közbenső vizsgálata, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. augusztus 1. között jár le, 2020. augusztus 30-ig érvényes marad. Az ilyen vizsgálatokat az ADR 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 és 6.10.4 pontjai szerint 2020. szeptember 1-ig kell végrehajtani. Az ezzel kapcsolatos jelölésnek az ADR 6.8.2.5.1 és 6.8.3.5.10 pontjainak kell megfelelnie.

2) Az ADR 9.1.3.4 előírásaitól eltérően, minden olyan jóváhagyási igazolás, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. augusztus 1. között jár le, 2020. augusztus 30-ig érvényes marad. A műszaki vizsgálatot az ADR 9.1.2.3 bekezdése szerint 2020. szeptember 1-ig kell végrehajtani. Az ADR 9.1.3.5 bekezdése szerinti igazolás érvényességi ideje a meghosszabbítandó, illetve megújítandó igazoláson szereplő utolsó érvényességi időtől kezdődik.

3) Ez a megállapodás 2020. szeptember 1-ig alkalmazható azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra, amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

Multilateral Agreement M325

under section 1.5.1 of ADR
concerning
periodic or intermediate inspections of tanks in accordance with
6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 and 6.10.4 of ADR,
and certificate of approval for vehicles in accordance with 9.1.3.4 of ADR

(1) By derogation from the provisions of 6.8.2.4, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 and 6.10.4 of ADR all periodic or intermediate inspections of tanks the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 August 2020 remain valid until 30 August 2020. These inspections shall be undertaken in accordance with 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 or 6.10.4 of ADR before 1 September 2020. The related marking shall be in conformity with 6.8.2.5.1 or 6.8.3.5.10 of ADR.

(2) By derogation from the provisions of 1.8.3.16.1 of ADR all certificates of training as safety adviser for the transport of dangerous goods the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 November 2020 remain valid until 30 November 2020. The validity of these certificates shall be extended from the date of their original date of expiry for five years if their holders have passed an examination in accordance with 1.8.3.16.2 of ADR before 1 December 2020.

(3) This agreement shall be valid until 1 September 2020 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement which have not revoked it.

Multilaterális Megállapodás RID 1/2020

a RID 1.5.1 szakasza alapján

a biztonsági tanácsadóknak a RID 1.8.3.7 bekezdése szerinti
bizonyítványával kapcsolatban

1) A RID 1.8.3.16.1 pontja előírásaitól eltérően, minden olyan veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. november 1. között jár le, 2020. november 30-ig érvényes marad. Az ilyen bizonyítványok érvényességi idejét meg kell hosszabbítani az eredeti érvényességük lejártától számított öt évvel, ha a bizonyítvány tulajdonosa az 1.8.3.16.2 pont szerinti vizsgát 2020. december 1. előtt letette.

2) Ez a megállapodás 2020. december 1-ig alkalmazható azon RID Szerződő Államok területén történő szállításokra, amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig azon RID Szerződő Államok területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

Multilateral Special Agreement RID 1/2020

under section 1.5.1 of RID

concerning safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of RID

(1) By derogation from the provisions of 1.8.3.16.1 of RID all certificates of training as safety adviser for the transport of dangerous goods the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 November 2020 remain valid until 30 November 2020. The validity of these certificates shall be extended from the date of their original date of expiry for five years if their holders have passed an examination in accordance with 1.8.3.16.2 of RID before 1 December 2020.

(2) This agreement shall be valid until 1 December 2020 for carriage on the territories of the RID Comracting States signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those RID Comracting States signatory to this Agreement which have not revoked it.

Multilaterális Megállapodás RID 2/2020

a RID 1.5.1 szakasza alapján

a tartányoknak a RID
6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 és 6.10.4 pontjai szerinti
időszakos és közbenső vizsgálatával kapcsolatban

1) A RID 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 és 6.10.4 pontjai előírásaitól eltérően, a tartányok minden olyan, időszakos és közbenső vizsgálata, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. augusztus 1. között jár le, 2020. augusztus 30-ig érvényes marad. Az ilyen vizsgálatokat a RID 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 és 6.10.4 pontjai szerint 2020. szeptember 1-ig kell végrehajtani. Az ezzel kapcsolatos jelölésnek a RID 6.8.2.5.1 és 6.8.3.5.10 pontjainak kell megfelelnie.

2) Ez a megállapodás 2020. szeptember 1-ig alkalmazható azon RID Szerződő Államok területén történő szállításokra, amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig azon RID Szerződő Államok területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

Multilateral Special Agreement RID 2/2020

under section 1.5.1 of RID

concerning periodic or intermediate inspections of tanks in accordance with
6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 and 6.10.4 of RID

(1) By derogation from the provisions of 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 and 6.10.4 of RID all periodic or intermediate inspections of tanks the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 August 2020 remain valid until 30 August 2020. These inspections shall be undertaken in accordance with 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 or 6.10.4 of RID before 1 September 2020. The related marking shall be in conformity with 6.8.2.5.1 or 6.8.3.5.10 of RID.

(2) This agreement shall be valid until 1 September 2020 for carriage on the territories of the RID Contracting States signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those RID Contracting States signatory to this Agreement which have not revoked it.

Multilaterális Megállapodás ADN/M025

az ADN 1.5.1 szakasza alapján

az ADN szakosító ismeretek elsajátításáról szóló, az ADN 8.2.2.8 bekezdése szerinti bizonyítvánnyal és a biztonsági tanácsadóknak az ADN 1.8.3.7 bekezdése szerinti bizonyítványával kapcsolatban

1) Az ADN 8.2.2.8.3 és 8.2.2.8.4 pontja előírásaitól eltérően, minden olyan, az ADN szakosító ismeretek elsajátításáról szóló bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. december 1. között jár le, 2020. december 31-ig érvényes marad. Az ilyen bizonyítványokat öt évre meg kell újítani, ha a bizonyítvány tulajdonosa bizonyítja, hogy az ADN 8.2.2.8.4 a) pontja és ha szükséges, a 8.2.2.8.4. b) pontja követelményeinek 2021. január 1. előtt megfelelt. Az új érvényesség ideje akkor kezdődik, amikor a megújítandó bizonyítvány eredeti érvényessége lejárt.

2) A 8.2.1.9 és a 8.2.1.10 bekezdés szerint az ADN szakosító ismeretek elsajátításáról szóló bizonyítvánnyal egyenértékűnek elfogadott okmányokat e megállapodás 1) bekezdése szerinti feltételekkel el kell fogadni. 2020. december 1-ig fogadhatók el egyenértékűnek „A Tengerészek Képzéséről, Képesítéséről és az Őrszolgálat Ellátásáról szóló Nemzetközi Egyezmény”-ben foglalt feltételek szerint.

3) Az ADN 1.8.3.16.1 pontja előírásaitól eltérően, minden olyan veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2020. november 1. között jár le, 2020. november 30-ig érvényben marad. Az ilyen bizonyítványok érvényességi idejét meg kell hosszabbítani az eredeti érvényességük lejártától számított öt évvel, ha a bizonyítvány tulajdonosa az ADN 1.8.3.16.2 pont szerinti vizsgát 2020. december 1. előtt letette.

4) Ez a megállapodás 2020. december 1-ig alkalmazható azon ADN Szerződő Felek területén történő szállításokra, amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig azon ADN Szerződő Felek területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza.

Multilateral Agreement ADN/M025

concerning ADN specialized knowledge certificates in accordance with 8.2.2.8. of ADN
and safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of ADN

(1) By derogation from the provisions of 8.2.2.8.3 and 8.2.2.8.4 of ADN all ADN specialized knowledge certificates the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 December 2020 remain valid until 31 December 2020. These certificates shall be renewed for five years if their holder furnishes the proof required in 8.2.2.8.4 a) of ADN and if necessary in 8.2.2.8.4 b), before 1 January 2021. The new period of validity shall begin with the original date of expiry of the document to be renewed.

(2) Documents in accordance with 8.2.1.9 and 8.2.1.10 recognized as equivalent to the specialized knowledge certificates, shall be accepted under the same conditions as defined in paragraph one of this multilateral agreement. They remain to be considered as equivalent if they are renewed before 1 December 2020 at the conditions defined by the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers.

(3) By derogation from the provisions of 1.8.3.16.1 of ADN all certificates of training as safety adviser for the transport of dangerous goods the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 November 2020 remain valid until 30 November 2020. The validity of these certificates shall be extended from their original date of expiry for five years if their holders have passed an examination in accordance with 1.8.3.16.2 of ADN before 1 December 2020.

(4) This agreement shall be valid until 1 December 2020 for carriage on the territories of the ADN Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those the ADN Contracting Parties signatory to this Agreement which have not revoked it.”

A multilaterális megállapodásokat aláíró szerződő felek felsorolása a következő linkeken érhető el:

M324 és M325: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html

M025: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/multilateral-agreements.html

RID 1/2020 és RID 2/2020: https://otif.org/en/?page_id=176


  Vissza az oldal tetejére