A jogszabály mai napon ( 2022.05.17. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.VI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

az önköltséges képzésre történő átsorolásról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48. § (2) bekezdésében foglaltaktól, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 61. § (8) bekezdésében foglaltaktól eltérően magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési formára kell átsorolni 2021. október 15-éig azt a korábbi magyar állami ösztöndíjas hallgatót, akit a 2020/2021-es tanév eredményei alapján soroltak át önköltséges képzési formára.

(2) Nem sorolható át magyar állami ösztöndíjas hallgató önköltséges képzési formára az (1) bekezdésben foglalt átsorolásra tekintettel.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseit - egyetértése esetén - megfelelően alkalmazni kell arra a korábbi magyar állami ösztöndíjas volt hallgatóra is, akit a 2020/2021-es tanév eredményei alapján soroltak át önköltséges képzési formára. Ebben az esetben a hallgatói jogviszony folyamatosnak tekintendő.

(4) A felsőoktatási intézmény 2021. október 15-éig tájékoztatja az Oktatási Hivatalt az (1) bekezdés szerinti átsorolásokról.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére