A jogszabály mai napon ( 2022.05.20. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.VI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

675/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló egyes rendelkezések eltérő alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 23. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 474/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet hatálybalépését követően a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig benyújtott szabadalmi bejelentések esetében a szabadalmi oltalom első három évében fenntartási díjat nem kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szabadalmi bejelentések esetében a szabadalmi oltalom fenntartási díja

a) a negyedik évre 44 000 forint;

b) az ötödik évre 55 000 forint;

c) a hatodik évre 66 000 forint;

d) a hetedik évre 77 000 forint;

e) a nyolcadik évre 88 000 forint;

f) a kilencedik évre 99 000 forint;

g) a tizedik évre 110 000 forint;

h) a tizenegyediktől a tizenkettedik évig évente 148 500 forint;

i) a tizenharmadiktól a tizenhatodik évig évente 154 000 forint;

j) a tizenhetediktől a tizennyolcadik évig évente 159 500 forint;

k) a tizenkilencediktől a huszadik évig évente 165 000 forint.

2. § Az 1. § szerinti szabadalmi bejelentések esetében a szabadalmi oltalom fenntartási díjára a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet 3. § (7) bekezdése nem alkalmazható.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

5. § * 


  Vissza az oldal tetejére