A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2025.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány

1. *  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 750 146 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere

a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2022. december 31.

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 15 616 038 739 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaságvédelmi programok jogcímcsoport terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 222 370 097 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 2 119 397 571 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 4. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel a veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló 13/2021. (I. 22.) Korm. rendeletre - 969 974 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, az 5. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
K1 Személyi juttatások 4 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 620 000
K3 Dologi kiadások 59 380 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 944 000 000
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
386706 1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 462 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 462 500 000
23 Sporttevékenység támogatása
386395 4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 517 146 000
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok
4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 750 146 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 300 000 000
LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 300 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
LXV. Bethlen Gábor Alap
2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 300 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
5214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 64 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 1 944 000 000
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
386706 1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 925 000 000
23 Sporttevékenység támogatása
386395 4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 517 146 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 3 750 146 000 3 750 146 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
385540 14 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 160 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség
K6 Beruházások 480 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok
K3 Dologi kiadások 20 000 000
K6 Beruházások 1 128 000 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
329639 1 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása
K6 Beruházások 1 680 000 000
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások
296335 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
K6 Beruházások 2 750 000 000
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaságvédelmi programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -15 616 038 739
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések
4 Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések
K3 Dologi kiadások 4 666 686
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 333 372 053
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
385540 14 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok 220 000 000
XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség 480 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 1 148 000 000
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések
390039 4 Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések 9 338 038 739
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 15 616 038 739 15 616 038 739
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3. melléklet az 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -5 000 000
XII. Agrárminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
386184 1 Környezet- és természetvédelmi feladatok
K6 Beruházások 15 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása
K1 Személyi juttatások 1 066 802 597
K3 Dologi kiadások -1 066 802 597
379406 15 Lázár Ervin Program
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 135 567 500
343451 48 Kincstári díj
K3 Dologi kiadások 567 500
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 5 000 000
6 Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések
386540 2 Vasúti fejlesztések
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -15 000 000
8 Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
386484 4 Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 135 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék -5 000 000
XII. Agrárminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
386184 1 Környezet- és természetvédelmi feladatok 15 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek
379406 15 Lázár Ervin Program -1 135 567 500
343451 48 Kincstári díj 567 500
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 5 000 000
6 Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések
386540 2 Vasúti fejlesztések -15 000 000
8 Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
386484 4 Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása 1 135 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 2 222 370 097 2 222 370 097
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

4. melléklet az 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozathoz

II. Köztársasági Elnökség
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
II. Köztársasági Elnökség
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
017530 1 Állami kitüntetések
K1 Személyi juttatások 243 950 000
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
K3 Dologi kiadások 51 793 140
XV. Pénzügyminisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár
K1 Személyi juttatások 857 850 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 132 966 750
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
K6 Beruházások 572 837 681
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása
387017 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 260 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 119 397 571
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
II. Köztársasági Elnökség
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
017530 1 Állami kitüntetések 243 950 000
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 51 793 140
XV. Pénzügyminisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár 990 816 750
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 572 837 681
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása
387017 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 260 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 2 119 397 571 2 119 397 571
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

5. melléklet az 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3 Dologi kiadások 370 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság
K6 Beruházások 230 000 000
002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ
K1 Személyi juttatások 126 800 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 654 000
K3 Dologi kiadások 223 520 000
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
2 Járvány elleni védekezési alap
271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -969 974 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 370 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság 230 000 000
002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ 369 974 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 969 974 000 969 974 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére