A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. április 23-i (KKBP) 2020/564 HATÁROZATA

az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezetének (CTBTO) Előkészítő Bizottsága által folytatott tevékenységeknek az Előkészítő Bizottság monitoring- és ellenőrzési képességeinek megerősítése céljából, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásának keretében történő uniós támogatásáról szóló (KKBP) 2018/298 határozat módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2018. február 26-án elfogadta a (KKBP) 2018/298 határozatot * .

(2) A (KKBP) 2018/298 határozat 5. cikkének második bekezdése az említett határozat 3. cikkének (3) bekezdésében említett finanszírozási megállapodás megkötésének időpontját követően 24 hónapos végrehajtási időszakot ír elő az 1. cikkében említett tevékenységekre vonatkozóan.

(3) Az Átfogó Atomcsendszerződés Szervezetének (CTBTO) Előkészítő Bizottságával kötött finanszírozási megállapodást 2018. április 28-án írták alá, az tehát 2020. április 27-én veszíti hatályát.

(4) 2020. március 19-én dr. Lassina ZERBO, a CTBTO Előkészítő Bizottságának ügyvezető főtitkára a (KKBP) 2018/298 határozatban előírt végrehajtási időszak 2020. november 30-ig történő meghosszabbítását kérelmezte a világszerte terjedő COVID-19-járvány, illetve ennek következtében a CTBTO nem kritikus tevékenységeinek ideiglenes szüneteltetése miatt.

(5) A (KKBP) 2018/298 határozatot ezért módosítani kell.

(6) A (KKBP) 2018/298 határozat 1. cikkében említett tevékenységek 2020. november 30-ig történő meghosszabbítása nem jár források igénybevételével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2018/298 határozat 5. cikke második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a határozat 2020. november 30-án hatályát veszti.”.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. GRLIĆ RADMAN


  Vissza az oldal tetejére