A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2020. VII. 9.

Jogszabály:

337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 17., 2020. 07. 30.

 

Jogszabály:

338/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet

a MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 10.

 

Jogszabály:

21/2020. (VII. 9.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

Hatályos:

2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

22/2020. (VII. 9.) BM rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet, valamint a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 10., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

318/2020. (VII. 9.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

319/2020. (VII. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

320/2020. (VII. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

321/2020. (VII. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1371/2020. (VII. 9.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem Belső Klinikai Tömb II. számú Belgyógyászati Klinika rekonstrukciójáról

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1372/2020. (VII. 9.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épületének rekonstrukciójáról

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1373/2020. (VII. 9.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében támogatott egyes projektek forrásszerkezetének, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 10.

 

Jogszabály:

1374/2020. (VII. 9.) Korm. határozat

a "«Kreatív város - fenntartható vidék» - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról" című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/164. (VII. 9.)

 

 

2020. VII. 8.

Jogszabály:

2020. évi LXX. törvény

a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 07. 09.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXI. törvény

a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXII. törvény

a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 07. 09., 2020. 09. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXIII. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXIV. törvény

az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 07. 16., 2020. 09. 06., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXXV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról, valamint az egyes felsőoktatási intézmények fenntartóváltásához kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 07. 09., 2020. 07. 31., 2020. 08. 01., 2020. 09. 01., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

336/2020. (VII. 8.) Korm. rendelet

a CG Electric Systems Hungary Zrt. stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 07. 09.

 

Jogszabály:

3/2020. (VII. 8.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 07. 09.

 

Jogszabály:

12/2020. (VII. 8.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a központi költségvetés címrendjének módosításával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 07. 09.

 

Jogszabály:

9/2020. (VII. 8.) IM rendelet

az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

Hatályos:

2020. 07. 09.

 

Jogszabály:

15/2020. (VII. 8.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 337. § (2) bekezdése értelmezésére és alkalmazására vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

16/2020. (VII. 8.) AB határozat

a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány által az ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató zártkörű Részvénytársaság, a Magyar Idők Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az OPUS PRESS Zártkörűen Működő Részvénytársaság megszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítéséről szóló 229/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll-indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

317/2020. (VII. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2020/163 számában

Megjelent:

MK 2020/163. (VII. 8.)

 

 

2020. VII. 6.

Jogszabály:

20/2020. (VII. 6.) BM rendelet

az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről szóló 36/2019. (X. 15.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/162. (VII. 6.)

Hatályos:

2020. 08. 05.

 

Jogszabály:

14/2020. (VII. 6.) AB határozat

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2020/162. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

23/2020. (VII. 6.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/162. (VII. 6.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

24/2020. (VII. 6.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/162. (VII. 6.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

1368/2020. (VII. 6.) Korm. határozat

az egészségügyi ellátásbiztonság javítását célzó támogatási program kidolgozásáról, valamint az egészségügyben felhasznált termékek beszerzésével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2020/162. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1369/2020. (VII. 6.) Korm. határozat

a rozsdaövezetekben megvalósuló "Városi Otthonteremtés Program" elindításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/162. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1370/2020. (VII. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó nemzeti öntözési mintaprogram támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/162. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

46/2020. (VII. 6.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/162. (VII. 6.)

 

 

2020. VII. 4.

Jogszabály:

335/2020. (VII. 4.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/161. (VII. 4.)

Hatályos:

2020. 07. 04. 13 órától.

 

Jogszabály:

10/2020. (VII. 4.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/161. (VII. 4.)

Hatályos:

2020. 07. 05.

 

Jogszabály:

1367/2020. (VII. 4.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének megemeléséről

Megjelent:

MK 2020/161. (VII. 4.)

 

 

2020. VII. 3.

Jogszabály:

20/2020. (VII. 3.) MNB rendelet

a "Szinyei Merse Pál" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

Hatályos:

2020. 07. 04.

 

Jogszabály:

21/2020. (VII. 3.) MNB rendelet

a "Szinyei Merse Pál" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

Hatályos:

2020. 07. 04.

 

Jogszabály:

24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet

egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

Hatályos:

2020. 11. 30

 

Jogszabály:

25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet

a piacfelügyelettel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

26/2020. (VII. 3.) ITM rendelet

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

Hatályos:

2020. 11. 30.

 

Jogszabály:

285/2020. (VII. 3.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

286/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

287/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

288/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

289/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

290/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

291/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

292/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

293/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

294/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

295/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

296/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

297/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

298/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

299/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

300/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

301/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

302/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

303/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

304/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

305/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

306/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

307/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

308/2020. (VII. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

309/2020. (VII. 3.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

310/2020. (VII. 3.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

311/2020. (VII. 3.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

312/2020. (VII. 3.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

313/2020. (VII. 3.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

314/2020. (VII. 3.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

315/2020. (VII. 3.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

316/2020. (VII. 3.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/160. (VII. 3.)

 

 

2020. VII. 2.

Jogszabály:

327/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet, valamint az új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházásokká nyilvánításáról szóló 34/2020. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03., 2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

328/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

329/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer főművi fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

330/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

Jánossomorja város és térségének felszíni vízpótlásával és öntözésfejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

331/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

a Szarvasi-Holtág rugalmas vízpótlási lehetősége kiépítésének I. ütemével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

332/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében Szegeden megvalósuló út- és közműfejlesztés során a csapadék és tisztított szennyvíz elvezetését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

333/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

a Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 km szelvények között elnevezésű, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által támogatott beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

334/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

281/2020. (VII. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

282/2020. (VII. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

283/2020. (VII. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

284/2020. (VII. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1361/2020. (VII. 2.) Korm. határozat

a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1362/2020. (VII. 2.) Korm. határozat

az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) szakaszolt nagyprojekt 2. fázisának módosításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

1363/2020. (VII. 2.) Korm. határozat

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1364/2020. (VII. 2.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2. azonosító jelű ("Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

1365/2020. (VII. 2.) Korm. határozat

a Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat szakmai minőségbiztosítási többletfeladatokra figyelemmel történő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

1366/2020. (VII. 2.) Korm. határozat

a Magyarország és a Marokkói Királyság között létrejött kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/159. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

6/2020. (VII. 2.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/36. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

5/2020. (VII. 2.) TNM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 2/2020. (VI. 30.) TNM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/36. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

5/2020. (VII. 2.) IM utasítás

a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/36. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

8/2020. (VII. 2.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/36. (VII. 2.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

28/2020. (VII. 2.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás hatálybalépéséről, valamint az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi XLII. törvény 4. § a és a Budapesten 1989. július 12. napján aláírt magyar-amerikai légi közlekedési egyezmény kihirdetéséről szóló 23/1990. (VIII. 13.) Korm. rendelet hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/36. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/36. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/36. (VII. 2.)

 

 

2020. VII. 1.

Jogszabály:

315/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

316/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

317/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától, 2020. 09. 01., 2021. 03. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

318/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától.

 

Jogszabály:

319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától, 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

320/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától.

 

Jogszabály:

321/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától.

 

Jogszabály:

322/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 01. 21 órától.

 

Jogszabály:

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

1357/2020. (VII. 1.) Korm. határozat

a Szeged-Hódmezővásárhely tram-train rendszer továbbfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1358/2020. (VII. 1.) Korm. határozat

a webarchiváláshoz szükséges intézkedésekről és egyes levéltári feladatok ellátásáról, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár átfogó megújításának irányairól, kiemelten a levéltárpedagógiai feladatok és a magyar vonatkozású külföldi levéltári anyag kutatásának fejlesztésével összefüggő feladatokról szóló 1107/2018. (III. 19.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1359/2020. (VII. 1.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság sikeres megrendezését szolgáló új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósító építtetői feladat átadás-átvételéhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/157. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 09.

 

Jogszabály:

325/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1360/2020. (VII. 1.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2017-00044 azonosító számú ("Budapest- Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések" című) projekt kedvezményezettje, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

Hatályos:

2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

44/2020. (VII. 1.) ME határozat

címzetes főjegyzői cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

45/2020. (VII. 1.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/158. (VII. 1.)

 

 

2020. VI. 30.

Jogszabály:

305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

306/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes társadalombiztosítási és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

307/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

308/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletnek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendeletnek a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hat. 2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 03., 2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

310/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok, oktatók bérfejlesztéséhez és a vezetői pótlék növeléséhez, valamint a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó átlagbéralapú támogatáshoz nyújtott 2020. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 03.

 

Jogszabály:

311/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

312/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által megvalósított Erzsébet-táborok egyes típusairól és egyéb rendezvényeiről

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 08.

 

Jogszabály:

313/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes egészségügyi és sport tárgyú kormányrendeletek deregulációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

314/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet

a TP Komplex Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2020. (VI. 30.) MvM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

18/2020. (VI. 30.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a szakgimnáziumok átalakításával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

19/2020. (VI. 30.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

3/2020. (VI. 30.) PM rendelet

a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 06. 30. 23 órától.

 

Jogszabály:

4/2020. (VI. 30.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 08.

 

Jogszabály:

20/2020. (VI. 30.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 06. 29.

 

Jogszabály:

21/2020. (VI. 30.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 06. 29.

 

Jogszabály:

22/2020. (VI. 30.) OGY határozat

Bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 06. 29.

 

Jogszabály:

1346/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás kifizetéséhez szükséges további többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1347/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

a minimálbér és garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet alapján 2020. július 1-jétől történő illetményemelés ellentételezéséről

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1349/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1350/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

az útdíj-rendszerek nemzetközi megismertetésével összefüggő 2020. évi feladatok ellátásához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1351/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai program 2020/2021. évi támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1352/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1353/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai feladatai ellátásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1354/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskolához kapcsolódó könnyűszerkezetes tornacsarnok megvalósításával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1355/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

a KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1356/2020. (VI. 30.) Korm. határozat

a komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1050/2020. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/156. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (VI. 30.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

3/2020. (VI. 30.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

4/2020. (VI. 30.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

13/2020. (VI. 30.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

14/2020. (VI. 30.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2020. (VI. 30.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

16/2020. (VI. 30.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

5/2020. (VI. 30.) AM utasítás

az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XII. 30.) AM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2020. (VI. 30.) BM utasítás

a határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

10/2020. (VI. 30.) BM utasítás

a statisztikai szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1/2020. (VI. 30.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Közszolgálati Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (VI. 30.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének a TAKARNET adatszolgáltatás használatáról szóló 2/2017. (VI. 28.) MBFH utasítása hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

22/2020. (VI. 30.) OBH utasítás

a bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló 26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

6/2020. (VI. 30.) SZTNH utasítás

a folyamatokra és a folyamatalapú integrált kockázatkezelés eljárásrendjére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Alapítvány

2019. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Liberális Magyarországért Alapítvány

2019. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Új Köztársaságért Alapítvány

2019. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/35. (VI. 30.)

 

 

2020. VI. 29.

Jogszabály:

6/2020. (VI. 29.) MEKH rendelet

az egyes adatszolgáltatási, műszaki és díjfizetési tárgyú MEKH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 07. 30., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2020. (VI. 29.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

34/2020. (VI. 29.) AM rendelet

az egyes szőlő-bor ágazati agrártámogatásokkal összefüggő rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

35/2020. (VI. 29.) AM rendelet

egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó rendeletek növényegészségügyi tárgyú jogharmonizációval összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 04.

 

Jogszabály:

36/2020. (VI. 29.) AM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet és a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/154. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet

az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/155. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

303/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet sugáregészségügyi feladatok ellátását érintő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/155. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

304/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet

a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2020/155. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

23/2020. (VI. 29.) ITM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/155. (VI. 29.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

2020. VI. 26.

Jogszabály:

8/2020. (VI. 26.) MvM rendelet

az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásról

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 07. 04.

 

Jogszabály:

9/2020. (VI. 26.) MvM rendelet

rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

10/2020. (VI. 26.) MvM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 07. 27.

 

Jogszabály:

32/2020. (VI. 26.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2020. évi finanszírozásának szabályairól

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 29., 2021. 03. 01.

 

Jogszabály:

33/2020. (VI. 26.) AM rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 07. 15.

 

Jogszabály:

22/2020. (VI. 26.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a dietetikai ellátásokhoz, valamint az érsebészeti és egyéb ellátásokhoz kapcsolódó módosításáról

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 29., 2020. 07. 01., 2020. 11. 01.

 

Jogszabály:

23/2020. (VI. 26.) EMMI rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

21/2020. (VI. 26.) ITM rendelet

a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5009/2020/4. határozata

nem minősül az országos szintű szabályozást kiegészítő helyi jogalkotásnak az az önkormányzati rendeleti rendelkezés, amely a kifejezett rendeletalkotási felhatalmazás keretein kívül esik, és a törvényben rögzített egyértelmű normatartalmat szűkíti

Megjelent:

MK 2020/153. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

7/2020. (VI. 26.) MK utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

8/2020. (VI. 26.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

37/2020. (VI. 26.) HM utasítás

egyes belső rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

38/2020. (VI. 26.) HM utasítás

a Magyar Honvédség közép szintű vezetési feladatokat ellátó honvédségi szervezetek, valamint a légi irányítás- vezetés feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról, továbbá egyes HM utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

16/2020. (VI. 26.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztériumban az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről és a követendő eljárásrendről szóló 10/2020. (III. 27.) KKM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 26. 22 órától.

 

Jogszabály:

12/2020. (VI. 26.) LÜ utasítás

az Eurojusttal és az Európai Igazságügyi Hálózattal kapcsolatos ügyészi tevékenységről szóló 2/2020. (I. 31.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

13/2020. (VI. 26.) LÜ utasítás

az ePostakönyv alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

6/2020. (VI. 26.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

27/2020. (VI. 26.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 49/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § a, 3. § a, az 1. melléklete és a 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

2019. évi éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/34. (VI. 26.)

 

 

2020. VI. 24.

Jogszabály:

297/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs felállításáról és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/151. (VI. 24.)

Hatályos:

2020. 06. 24. 22 órától.

 

Jogszabály:

17/2020. (VI. 24.) BM rendelet

a Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 32/2017. (XII. 20.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/151. (VI. 24.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

20/2020. (VI. 24.) ITM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/151. (VI. 24.)

Hatályos:

2020. 06. 25., 2021. 05. 23.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5010/2020/6. határozata

közterület-használat rendjének szabályozásáról

Megjelent:

MK 2020/151. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

280/2020. (VI. 24.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/151. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1342/2020. (VI. 24.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/151. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

298/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/152. (VI. 24.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

299/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/152. (VI. 24.)

Hatályos:

2020. 06. 25. - kivétellel.

 

Jogszabály:

300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/152. (VI. 24.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

301/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2018. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/152. (VI. 24.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

1343/2020. (VI. 24.) Korm. határozat

a Nemzeti Exportvédelmi Programról

Megjelent:

MK 2020/152. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1344/2020. (VI. 24.) Korm. határozat

az egyes közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/152. (VI. 24.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

1345/2020. (VI. 24.) Korm. határozat

a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogot gyakorló személy kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/152. (VI. 24.)

 

 

2020. VI. 23.

Jogszabály:

2020. évi LXI. törvény

az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú beruházási megállapodások megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 06. 24. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2020. évi LXII. törvény

a Bernben, 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének 2009. évi és 2018. évi módosításai kihirdetéséről, valamint a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 06. 24. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2020. évi LXIII. törvény

a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény Melléklete módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 06. 24.

 

Jogszabály:

2020. évi LXIV. törvény

az Erzsébet-táborokról

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 07. 02.

 

Jogszabály:

2020. évi LXV. törvény

egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXVI. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 08.

 

Jogszabály:

2020. évi LXVII. törvény

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 08. 22.

 

Jogszabály:

2020. évi LXVIII. törvény

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LXIX. törvény

egyes törvények Csongrád megye névváltozásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 06. 24.

 

Jogszabály:

19/2020. (VI. 23.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 06. 24.

 

Jogszabály:

11/2020. (VI. 23.) HM rendelet

az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyhoz kapcsolódó egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

Hatályos:

2020. 06. 24.

 

Jogszabály:

265/2020. (VI. 23.) KE határozat

a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

266/2020. (VI. 23.) KE határozat

a Kúria elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

267/2020. (VI. 23.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

268/2020. (VI. 23.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

269/2020. (VI. 23.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

270/2020. (VI. 23.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

271/2020. (VI. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

272/2020. (VI. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

273/2020. (VI. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

274/2020. (VI. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

275/2020. (VI. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

276/2020. (VI. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

277/2020. (VI. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

278/2020. (VI. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

279/2020. (VI. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

1337/2020. (VI. 23.) Korm. határozat

az esztári Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

1338/2020. (VI. 23.) Korm. határozat

a Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

1339/2020. (VI. 23.) Korm. határozat

a nyírpazonyi Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

1340/2020. (VI. 23.) Korm. határozat

a Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

1341/2020. (VI. 23.) Korm. határozat

a rétsági tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/150. (VI. 23.)

 

 

2020. VI. 22.

Jogszabály:

24/2020. (VI. 22.) AM rendelet

a termelői integrációs szervezetekről

Megjelent:

MK 2020/148. (VI. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 30.

 

Jogszabály:

25/2020. (VI. 22.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/148. (VI. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

26/2020. (VI. 22.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az egyes kertészeti tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/148. (VI. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

27/2020. (VI. 22.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az egyes mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2020/148. (VI. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

28/2020. (VI. 22.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból a méhállomány megőrzéséhez nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/148. (VI. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

29/2020. (VI. 22.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból a baromfi-, illetve sertéstartók részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2020/148. (VI. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

30/2020. (VI. 22.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból a halgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2020/148. (VI. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

31/2020. (VI. 22.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból a tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2020/148. (VI. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

12/2020. (VI. 22.) AB határozat

a Kúria ügyeleti díj megfizetése tárgyában hozott Mfv.II.10.279/2018/13. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2020/148. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

13/2020. (VI. 22.) AB határozat

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdését érintő alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/148. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

43/2020. (VI. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/148. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

295/2020. (VI. 22.) Korm. rendelet

vasúti képzési módszertani központ kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/149. (VI. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

296/2020. (VI. 22.) Korm. rendelet

a BD Park Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/149. (VI. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 23.

 

Jogszabály:

1330/2020. (VI. 22.) Korm. határozat

az UNICEF nemzetközi gyermekvédelmi programjainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/149. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1331/2020. (VI. 22.) Korm. határozat

a családszervezetek támogatását célzó költségvetési többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/149. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/149. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1333/2020. (VI. 22.) Korm. határozat

a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram finanszírozásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/149. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1334/2020. (VI. 22.) Korm. határozat

az erdélyi intézmények beruházásainak finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/149. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat

a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról

Megjelent:

MK 2020/149. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1336/2020. (VI. 22.) Korm. határozat

a Mikepércsi Református Egyházközség Élő Forrás Kútja Idősek Otthona felújításáról és fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/149. (VI. 22.)

 

 

2020. VI. 19.

Jogszabály:

17/2020. (VI. 19.) MNB rendelet

a "Budapesti Értéktőzsde" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/147. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 21.

 

Jogszabály:

18/2020. (VI. 19.) MNB rendelet

a "Budapesti Értéktőzsde" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/147. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 21.

 

Jogszabály:

20/2020. (VI. 19.) AM rendelet

a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről

Megjelent:

MK 2020/147. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

21/2020. (VI. 19.) AM rendelet

a borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető támogatásról

Megjelent:

MK 2020/147. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

22/2020. (VI. 19.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/147. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 27., 2021. 01. 01., 2021. 02. 16.

 

Jogszabály:

23/2020. (VI. 19.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/147. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 22.

 

Jogszabály:

1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozat

a 2020-2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/147. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

1329/2020. (VI. 19.) Korm. határozat

az erdélyi Iskola Alapítvány ingatlanberuházásainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/147. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

13/2020. (VI. 19.) EMMI utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 1/2020. (I. 9.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

34/2020. (VI. 19.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Elektronikus Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

35/2020. (VI. 19.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok ellátásáról szóló 49/2014. (VII. 28.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

36/2020. (VI. 19.) HM utasítás

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban részt vevő állomány szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 19.

 

Jogszabály:

19/2020. (VI. 19.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

3/2020. (VI. 19.) BM OKF utasítás

a tűzoltó alaptanfolyam oktatásszervezési és tűzoltási szakterületi feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

23/2020. (VI. 19.) BVOP utasítás

a fogvatartottak gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

24/2020. (VI. 19.) BVOP utasítás

a törzsfoglalkozás végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

25/2020. (VI. 19.) BVOP utasítás

a szolgálatképes állapot megállapításának általános rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

5/2020. (VI. 19.) KH utasítás

a Pro Procurationem-díj alapításáról és adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

11/2020. (VI. 19.) LÜ utasítás

a Legfőbb Ügyészség szervezeti átalakításával kapcsolatos egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

4/2020. (VI. 19.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ISO integrált minőség- és információbiztonság-irányítási rendszerének szabályait tartalmazó Kézikönyv és Alkalmazhatósági Nyilatkozat kötelező alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

5/2020. (VI. 19.) SZTNH utasítás

az adatvédelmi incidensek kezeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

Hatályos:

2020. 06. 20.

 

Jogszabály:

26/2020. (VI. 19.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 120/2019. (V. 17.) Korm. rendelet 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

MvM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösség részére kiadott technikai szám visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösség részére történő technikai szám kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösség elnevezésének megváltozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

a Club Hotel Füred Szálloda Korlátolt Felelősségű Társaság hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Tolna Megyei Kormányhivatal hirdetménye

elveszett hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/33. (VI. 19.)

 

 

2020. VI. 18.

Jogszabály:

294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet

a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/146. (VI. 18.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

10/2020. (VI. 18.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/146. (VI. 18.)

Hatályos:

2020. 06. 19.

 

Jogszabály:

255/2020. (VI. 18.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/146. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

256/2020. (VI. 18.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/146. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

257/2020. (VI. 18.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/146. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

258/2020. (VI. 18.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/146. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

259/2020. (VI. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/146. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

260/2020. (VI. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/146. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

261/2020. (VI. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/146. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

262/2020. (VI. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/146. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

263/2020. (VI. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/146. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

264/2020. (VI. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/146. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1326/2020. (VI. 18.) Korm. határozat

egyes operatív programok 100%-os társfinanszírozást lehetővé tevő technikai módosításáról

Megjelent:

MK 2020/146. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1327/2020. (VI. 18.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.1-15-2016-00026 azonosító számú ("A mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola sport- és oktatási célú fejlesztése" című) projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2020/146. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

42/2020. (VI. 18.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/146. (VI. 18.)

 

 

2020. VI. 17.

Jogszabály:

2020. évi LVII. törvény

a veszélyhelyzet megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2020. évi LVIII. törvény

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától, 2021. 01. 01., 2021. 05. 26., 2021. 07. 01., 2022. 01. 01., 2026. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LIX. törvény

a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

2020. évi LX. törvény

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/144. (VI. 17.)

Hatályos:

veszélyhelyzet megszűnésének napjától.

 

Jogszabály:

282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a járványügyi készültség bevezetéséről

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától, 2020. 07. 01., 2021. 01. 01., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

287/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától

 

Jogszabály:

289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

290/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a munkahelyvédelmi bértámogatással kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

292/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a menedékjogi kérelem benyújtására irányuló szándéknyilatkozattal kapcsolatban nagykövetségek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

293/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2020. (VI. 17.) BM rendelet

a menedékjogi kérelem benyújtására irányuló szándéknyilatkozattal kapcsolatos eljárásról

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

21/2020. (VI. 17.) EMMI rendelet

egyes, az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

7/2020. (VI. 17.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletnek és az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2020. (IV. 21.) IM rendeletnek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

8/2020. (VI. 17.) IM rendelet

a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet és az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet

a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

9/2020. (VI. 17.) KKM rendelet

a járványügyi készültségi időszakban nemzetközi viszonosság alapján belépésre jogosultság, valamint a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó államokról

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

1324/2020. (VI. 17.) Korm. határozat

a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1325/2020. (VI. 17.) Korm. határozat

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat egészségügyi dolgozókra való alkalmazásának felfüggesztéséről szóló 1103/2020. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

41/2020. (VI. 17.) ME határozat

a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló 2020. évi LX. törvény hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2020/145. (VI. 17.)

 

 

2020. VI. 16.

Jogszabály:

281/2020. (VI. 16.) Korm. rendelet

a határátlépésre vonatkozó különös szabályokról szóló 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/143. (VI. 16.)

Hatályos:

2020. 06. 17.

 

Jogszabály:

19/2020. (VI. 16.) AM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/143. (VI. 16.)

Hatályos:

2020. 06. 17.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2020/143. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

3/2020. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozat

a nemzeti önazonosság védelméről

Megjelent:

MK 2020/143. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1322/2020. (VI. 16.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/143. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1323/2020. (VI. 16.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2020. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/143. (VI. 16.)

 

 

2020. VI. 13.

Jogszabály:

279/2020. (VI. 13.) Korm. rendelet

a nyilvános könyvtárak megnyitásáról

Megjelent:

MK 2020/142. (VI. 13.)

Hatályos:

2020. 06. 15.

 

Jogszabály:

280/2020. (VI. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet és a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/142. (VI. 13.)

Hatályos:

2020. 06. 14.

 

2020. VI. 12.

Jogszabály:

270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 13., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

271/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

272/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 13., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

273/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet

a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

274/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 13.

 

Jogszabály:

18/2020. (VI. 12.) AM rendelet

az egyes agrártámogatások igénybevételének feltételeit meghatározó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 15.

 

Jogszabály:

17/2020. (VI. 12.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 17.

 

Jogszabály:

18/2020. (VI. 12.) ITM rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

254/2020. (VI. 12.) KE határozat

a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1305/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

az országos telefonos ügyfélszolgálat fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1306/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem-beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1307/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

a Tiszavárkonynál kialakult partcsúszás helyreállítása érdekében szükséges előkészítési feladatok forrásbiztosításáról

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1308/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának keretében nyújtott zenei-művészeti támogatásról

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1309/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége, a Csermák Antal Zeneiskola felújítása érdekében szükséges többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1310/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

André Kertész fotógyűjteményének állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1311/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

a Tuzson János Botanikus Kert fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1312/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

a mexikói földrengés által sújtott Jézus Szíve templom és Tepoztlán-i kolostortemplom helyreállításáról és a földrengési károk enyhítéséről szóló 1632/2018. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/140. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

275/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról

Megjelent:

MK 2020/141. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 13.

 

Jogszabály:

276/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/141. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 13.

 

Jogszabály:

277/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet

az augusztus 20-ai hivatalos állami ünnep megtartásával kapcsolatos rendelkezésekről és szervezőjének kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/141. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 13.

 

Jogszabály:

278/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/141. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 13.

 

Jogszabály:

8/2020. (VI. 12.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/141. (VI. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 13.

 

Jogszabály:

1313/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/141. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1314/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

a Marek József Alapítvány létrehozásáról, valamint a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/141. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1315/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/141. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1316/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

a Neumann János Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/141. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1317/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

a Soproni Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/141. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1318/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/141. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1319/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

az Universitas Miskolcinensis Alapítvány létrehozásáról, valamint az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/141. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1320/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2020/141. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1321/2020. (VI. 12.) Korm. határozat

az UNESCO kulturális világörökség részét képező Crac des Chevaliers keresztes lovagvár rekonstrukciójának Hungary Helps Program keretében történő megsegítéséről

Megjelent:

MK 2020/141. (VI. 12.)

 

 

2020. VI. 11.

Jogszabály:

2020. évi LVI. törvény

az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló Jegyzőkönyvének kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12. - kivétellel.

 

Jogszabály:

264/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet

a határátlépésre vonatkozó különös szabályokról szóló 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12. 8 órától

 

Jogszabály:

265/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12., 2021. 05. 23.

 

Jogszabály:

266/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 19.

 

Jogszabály:

267/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet

a debreceni Latinovits Színház átalakításával kapcsolatos feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

268/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

269/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet

a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

16/2020. (VI. 11.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

253/2020. (VI. 11.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1293/2020. (VI. 11.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásához kapcsolódó honvédelmi munkaerőpiaci helyzet fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1294/2020. (VI. 11.) Korm. határozat

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak jelöléséről

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1295/2020. (VI. 11.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1296/2020. (VI. 11.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1297/2020. (VI. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi Atlétikai Stadion komplex megújításának I. ütemeként megvalósuló új tornász gyakorló csarnok építéséhez szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1298/2020. (VI. 11.) Korm. határozat

a debreceni velodrom előkészítésével összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1299/2020. (VI. 11.) Korm. határozat

a "Törzshálózati elemek összekötése a közlekedési ágazatban: a Rajna-Duna folyosó Komárom-Révkomárom (Komárno) határon átívelő hídja" című, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt támogatási összegének módosításáról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1300/2020. (VI. 11.) Korm. határozat

a Sóskút külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1301/2020. (VI. 11.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

1302/2020. (VI. 11.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű felhívás keretében megvalósuló egyes projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1303/2020. (VI. 11.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú nagyprojekt-javaslat Európai Bizottság részére történő benyújtásának jóváhagyásáról és egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

1304/2020. (VI. 11.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00122 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/139. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

12/2020. (VI. 11.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Másolatkészítési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

12/2020. (VI. 11.) EMMI utasítás

a 2021-2027-es európai uniós programozási időszak Tervezési Döntés-előkészítő munkacsoportja létrehozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

32/2020. (VI. 11.) HM utasítás

a Magyar Honvédség repülésbiztonsági rendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 14.

 

Jogszabály:

33/2020. (VI. 11.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Kockázatelemzési és Kockázatkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

10/2020. (VI. 11.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 15.

 

Jogszabály:

11/2020. (VI. 11.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium információátadási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 07. 15.

 

Jogszabály:

12/2020. (VI. 11.) PM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

21/2020. (VI. 11.) BVOP utasítás

a fogvatartottak ellátásának és elhelyezésének szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

22/2020. (VI. 11.) BVOP utasítás

a mozgósítási megbízottak kijelöléséről és feladataik meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

12/2020. (VI. 11.) ORFK utasítás

a Csongrád-Csanád megye névváltoztatásával összefüggésben egyes ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

13/2020. (VI. 11.) ORFK utasítás

a támadásjelző rendszer működtetéséről szóló 20/2011. (X. 7.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

3/2020. (VI. 11.) SZTNH utasítás

a leltározási és leltárkészítési szabályokról szóló 6/2016. (VII. 5.) SZTNH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2020. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Megújuló Magyarországért Alapítvány

2019. évi éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/32. (VI. 11.)

 

 

2020. VI. 10.

Jogszabály:

2020. évi LV. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

Hatályos:

2020. 06. 15.

 

Jogszabály:

7/2020. (VI. 10.) MvM rendelet

az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

Hatályos:

2020. 06. 18.

 

Jogszabály:

20/2020. (VI. 10.) EMMI rendelet

a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet módosításáról és a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról szóló 4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

Hatályos:

2020. 07 01.

 

Jogszabály:

9/2020. (VI. 10.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

Hatályos:

2020. 06. 25.

 

Jogszabály:

3/2020. Büntető jogegységi határozat

életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén kizárás feltételes szabadságra bocsátásból

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

4/2020. Büntető jogegységi határozat

a tanúzási figyelmeztetésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

232/2020. (VI. 10.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

233/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

234/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

235/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

236/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

237/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

238/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

239/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

240/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

241/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

242/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

243/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

244/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

245/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

246/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

247/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

248/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

249/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

250/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

251/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

252/2020. (VI. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat

Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020-2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/138. (VI. 10.)

 

 

2020. VI. 9.

Jogszabály:

2020. évi XLIV. törvény

a klímavédelemről

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

2020. évi XLV. törvény

a kiskereskedelmi adóról

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

2020. évi XLVI. törvény

egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XLVII. törvény

egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XLVIII. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XLIX. törvény

egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós jogi szabályozás módosításával összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi L. törvény

egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység ösztönzésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2021. 01. 01., 2021. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LI. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LII. törvény

az agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási rendszer működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 17.

 

Jogszabály:

2020. évi LIII. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 08. 01., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi LIV. törvény

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

15/2020. (VI. 9.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

5/2020. (VI. 9.) NVTNM rendelet

a NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz Megfelelőségértékelő és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

19/2020. (VI. 9.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/137. (VI. 9.)

Hatályos:

2020. 06. 08.

 

2020. VI. 6.

Jogszabály:

263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet

a határátlépésre vonatkozó különös szabályokról

Megjelent:

MK 2020/136. (VI. 6.)

Hatályos:

2020. 06. 07. 8 órától, 2020. 06. 21.

 

2020. VI. 5.

Jogszabály:

262/2020. (VI. 5.) Korm. rendelet

az Osztrák Köztársaságból, a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről

Megjelent:

MK 2020/134. (VI. 5.)

Hatályos:

2020. 06. 05. 8 órától, 2020. 06. 19.

 

Jogszabály:

16/2020. (VI. 5.) ITM rendelet

a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/135. (VI. 5.)

Hatályos:

2020. 06. 06., 2020. 06. 08.

 

Jogszabály:

1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat

a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről

Megjelent:

MK 2020/135. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1291/2020. (VI. 5.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.4-15-2020-00006 azonosító számú ("Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/135. (VI. 5.)

 

 

2020. VI. 4.

Jogszabály:

259/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet

az autós zenei rendezvényekről

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 05., 2020. 06. 19.

 

Jogszabály:

260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet

egyes központosított infokommunikációs közszolgáltatások ellátása szabályainak módosításáról

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 12., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

261/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet

a Műcsarnok teljes körű rekonstrukciójának és korszerűsítésének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 05.

 

Jogszabály:

15/2020. (VI. 4.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

18/2020. (VI. 4.) OGY határozat

az éghajlatváltozás mértékéből fakadó, halasztást nem tűrő feladatokról

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 05.

 

Jogszabály:

1284/2020. (VI. 4.) Korm. határozat

a koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet kezelése folytán felmerült költségek finanszírozása érdekében az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA) igényelhető támogatásról, valamint lélegeztetőgép-készlet magyarországi raktárbázisának kialakításáról

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1285/2020. (VI. 4.) Korm. határozat

a kőbányai multifunkcionális sportcsarnok és uszoda megvalósítására irányuló beruházással összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1286/2020. (VI. 4.) Korm. határozat

a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány alapítói jogainak a Magyar Művészeti Akadémia részére történő ingyenes átruházásáról

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1287/2020. (VI. 4.) Korm. határozat

a külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1288/2020. (VI. 4.) Korm. határozat

a Belarusz Köztársaság Mogiljev városában található Uszpenszkij Szűz Mária és Szent Sztaniszláv Székesegyház rekonstrukciójához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1289/2020. (VI. 4.) Korm. határozat

a Sátoraljaújhely város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/133. (VI. 4.)

 

 

Jogszabály:

5/2020. (VI. 4.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/31. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 05.

 

Jogszabály:

11/2020. (VI. 4.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/31. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 05.

 

Jogszabály:

20/2020. (VI. 4.) BVOP utasítás

egyes szakutasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/31. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 05.

 

Jogszabály:

19/2020. (VI. 4.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/31. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 05.

 

Jogszabály:

20/2020. (VI. 4.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/31. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 05.

 

Jogszabály:

21/2020. (VI. 4.) OBH utasítás

a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról, képzéséről és értékeléséről szóló 17/2019. (X. 14.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/31. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 05.

 

Jogszabály:

1/2020. (VI. 4.) SZF utasítás

a Szerencsejáték Felügyelet Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/31. (VI. 4.)

Hatályos:

2020. 06. 05.

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/31. (VI. 4.)

 

 

Jogszabály:

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

2019. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/31. (VI. 4.)

 

 

2020. VI. 3.

Jogszabály:

256/2020. (VI. 3.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/131. (VI. 3.)

Hatályos:

2020. 06. 04.

 

Jogszabály:

257/2020. (VI. 3.) Korm. rendelet

a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ végleges elhelyezésére szolgáló épületegyüttes rekonstrukciójának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/131. (VI. 3.)

Hatályos:

2020. 06. 04.

 

Jogszabály:

14/2020. (VI. 3.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/131. (VI. 3.)

Hatályos:

2020. 06. 04.

 

Jogszabály:

11/2020. (VI. 3.) AB határozat

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § (1), (4) és (5) bekezdéseit érintő alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/131. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1277/2020. (VI. 3.) Korm. határozat

Magyarország kötött segélyhitelezési koncepciójáról

Megjelent:

MK 2020/131. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1278/2020. (VI. 3.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/131. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1279/2020. (VI. 3.) Korm. határozat

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 2020. évben szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/131. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1280/2020. (VI. 3.) Korm. határozat

az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosító számú ("Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/131. (VI. 3.)

Hatályos:

2020. 06. 04.

 

Jogszabály:

258/2020. (VI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során teendő egyes, a vasúti közlekedést érintő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/132. (VI. 3.)

Hatályos:

2020. 06. 16., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

1281/2020. (VI. 3.) Korm. határozat

a koronavírus-járvány elleni nemzetközi fellépés elősegítésére felajánlott magyar hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/132. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1282/2020. (VI. 3.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének ismételt megemeléséről

Megjelent:

MK 2020/132. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1283/2020. (VI. 3.) Korm. határozat

a Fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/132. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

40/2020. (VI. 3.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/132. (VI. 3.)

 

 

2020. VI. 2.

Jogszabály:

255/2020. (VI. 2.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

Hatályos:

2020. 06. 03.

 

Jogszabály:

5/2020. (VI. 2.) MEKH rendelet

egyes földgáz rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos MEKH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

Hatályos:

2020. 06. 05., 2020. 10. 01.

 

Jogszabály:

17/2020. (VI. 2.) AM rendelet

a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

Hatályos:

2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

19/2020. (VI. 2.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek deregulációs célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

Hatályos:

2020. 06. 03., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

1268/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

a 2022. évi Felnőtt Karate Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1269/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

az EU Afrikai Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alap líbiai integrált határigazgatási és migrációkezelési projekthez tett V4 hozzájárulás felhasználásának részbeni átalakításáról

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1270/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 2021-ről

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1271/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

az iparterület fejlesztését szolgáló önkormányzati támogatásról

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1272/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Terv hulladék behozatallal kapcsolatos felülvizsgálatáról és kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1274/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

a Nyíregyháza város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1275/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

a fővárosi és megyei kormányhivatalok iratanyagainak központosított tárolása és megőrzése forrásigényének meghatározása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1181/2020. (IV. 24.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1276/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/130. (VI. 2.)

 

 

2020. V. 29.

Jogszabály:

251/2020. (V. 29.) Korm. rendelet

a Bolgár Köztársaságból történő határátlépésről

Megjelent:

MK 2020/128. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 05. 30., 2020. 06. 13.

 

Jogszabály:

229/2020. (V. 29.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/128. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

230/2020. (V. 29.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2020/128. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

231/2020. (V. 29.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/128. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

1265/2020. (V. 29.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/128. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

1266/2020. (V. 29.) Korm. határozat

bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek egyházi személyeinek kiegészítő jövedelempótlékáról

Megjelent:

MK 2020/128. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

1267/2020. (V. 29.) Korm. határozat

a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság kezelésébe tartozó egyes tőkealapok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/128. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

11/2020. (V. 29.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 05. 30., 2020. 06. 04.

 

Jogszabály:

15/2020. (V. 29.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 05. 30.

 

Jogszabály:

9/2020. (V. 29.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (V. 29.) IM KÁT utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2020. (III. 12.) IM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 05. 30.

 

Jogszabály:

15/2020. (V. 29.) BVOP utasítás

a fogvatartottak élelmezési ellátásának élelmezési szakmai és táplálkozás-egészségügyi követelményeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 06.

 

Jogszabály:

16/2020. (V. 29.) BVOP utasítás

a fogvatartotti többletinformáció adatmező vezetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 05. 30.

 

Jogszabály:

17/2020. (V. 29.) BVOP utasítás

az opiátfüggő fogvatartottak szubsztitúciós kezeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 05. 30.

 

Jogszabály:

18/2020. (V. 29.) BVOP utasítás

a fogvatartotti krízisek, öngyilkossági kísérletek és önártalmak megelőzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 05. 30.

 

Jogszabály:

19/2020. (V. 29.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet katasztrófavédelmi feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 05. 30.

 

Jogszabály:

4/2020. (V. 29.) KH utasítás

a Közbeszerzési Hatóság szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020. (IV. 24.) KH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

10/2020. (V. 29.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatáról szóló 26/2018. (XII. 28.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 06.

 

Jogszabály:

2/2020. (V. 29.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala intézményi tervezési, költségvetési beszámolási és adatszolgáltatási rendjéről szóló szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 05. 30.

 

Jogszabály:

25/2020. (V. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Ruandai Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat pályázati felhívása

bányászati jog megszerzésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

Alternatíva Párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

Demokratikus Koalíció

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

Lehet Más a Politika

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Idealisták Szövetsége

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Liberális Párt - Liberálisok

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Munkáspárt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

Momentum Mozgalom

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

Párbeszéd Magyarországért párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

Barankovics István Alapítvány

2019. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

Táncsics Mihály Alapítvány

2019. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/30. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

2020. évi XLIII. törvény

a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 11. 20, 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

252/2020. (V. 29.) Korm. rendelet

a gyermekvállalás és az otthonteremtés támogatásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 13., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

253/2020. (V. 29.) Korm. rendelet

a babaváró támogatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 05. 30., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

254/2020. (V. 29.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv Család- és nyugdíjasvédelmi programja keretében a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges egyes rendelkezésekről szóló 144/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/129. (V. 29.)

Hatályos:

2020. 06. 13.

 

2020. V. 28.

Jogszabály:

243/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

a Szlovén Köztársaságból történő határátlépésről

Megjelent:

MK 2020/124. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 28. 15 órától, 2020. 06. 11.

 

Jogszabály:

2020. évi XXVII. törvény

az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXVIII. törvény

az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXIX. törvény

a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 06. 27.

 

Jogszabály:

2020. évi XXX. törvény

egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXI. törvény

egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 09. 01., 2021. 01. 01., 2021. 02. 01., 2021. 03. 01., 2022. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXII. törvény

a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2020. 11. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXIII. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 31., 2020. 08. 01., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXIV. törvény

a Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 08. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXV. törvény

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 08. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXVI. törvény

a Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 07. 31., 2020. 08. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXVII. törvény

a Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 08. 01., 2022. 01. 22.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXVIII. törvény

a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 08. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXXIX. törvény

az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 08. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XL. törvény

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01., 2021. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XLI. törvény

egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

2020. évi XLII. törvény

a Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott naptól.

 

Jogszabály:

244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

245/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

közlekedési tárgyú egyes kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 06. 12., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

246/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2021. 07. 16.

 

Jogszabály:

12/2020. (V. 28.) MNB rendelet

a "Harsányi János" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

13/2020. (V. 28.) MNB rendelet

a "Harsányi János" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

9/2020. (V. 28.) AB határozat

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (2a) bekezdésére és a 197. § (10) bekezdésére vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

10/2020. (V. 28.) AB határozat

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjai szerinti időtartam meghatározásával összefüggő alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/125. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

247/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésekről

Megjelent:

MK 2020/126. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

248/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

az autós könnyűzenei koncertek megtartásáról

Megjelent:

MK 2020/127. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

249/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/127. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

250/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/127. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

Jogszabály:

1262/2020. (V. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/127. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről

Megjelent:

MK 2020/127. (V. 28.)

 

 

Jogszabály:

1264/2020. (V. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/127. (V. 28.)

Hatályos:

2020. 05. 29.

 

2020. V. 27.

Jogszabály:

240/2020. (V. 27.) Korm. rendelet

a fővárosi védelmi intézkedések következő üteméről

Megjelent:

MK 2020/123. (V. 27.)

Hatályos:

2020. 05. 29., 2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet

a szabadtéri rendezvényekről

Megjelent:

MK 2020/123. (V. 27.)

Hatályos:

2020. 05. 28., 2020. 06. 11.

 

Jogszabály:

242/2020. (V. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre alkalmazandó különös szabályokról

Megjelent:

MK 2020/123. (V. 27.)

Hatályos:

2020. 05. 28., 2020. 06. 11.

 

Jogszabály:

8/2020. (V. 27.) HM rendelet

egyes lakáscélú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/123. (V. 27.)

Hatályos:

2020. 05. 28.

 

Jogszabály:

1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat

a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról

Megjelent:

MK 2020/123. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1261/2020. (V. 27.) Korm. határozat

a Záhony logisztikai és ipari övezet konzorciumhoz kapcsolódó pénzügyi intézkedésekről szóló 1741/2019. (XII. 19.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/123. (V. 27.)

 

 

2020. V. 26.

Jogszabály:

233/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a menekültügyi eljárás szabályairól

Megjelent:

MK 2020/121. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27., 2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

234/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/121. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27.

 

Jogszabály:

235/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről

Megjelent:

MK 2020/121. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27., 2020. 06. 10.

 

Jogszabály:

15/2020. (V. 26.) BM rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a menekültügyi eljárás szabályairól szóló 233/2020. (V. 26.) Korm. rendelet végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/121. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27.

 

Jogszabály:

236/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

a közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27.

 

Jogszabály:

237/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek deregulációs célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

238/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27.

 

Jogszabály:

227/2020. (V. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

228/2020. (V. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1254/2020. (V. 26.) Korm. határozat

a csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola tornaterem-építéséről

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1255/2020. (V. 26.) Korm. határozat

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1256/2020. (V. 26.) Korm. határozat

a Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterem-építéséről

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1257/2020. (V. 26.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00054 azonosító számú ("A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

Hatályos:

2020. 05. 27.

 

Jogszabály:

1258/2020. (V. 26.) Korm. határozat

a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú ("Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1259/2020. (V. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/122. (V. 26.)

 

 

2020. V. 25.

Jogszabály:

226/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

a Szerb Köztársaságból történő határátlépésről

Megjelent:

MK 2020/119. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 25. 10 órától, 2020. 06. 08.

 

Jogszabály:

227/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 26., 2020. 06. 09.

 

Jogszabály:

228/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során egyes bányászati szabályok eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 26., 2020. 06. 09.

 

Jogszabály:

229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

230/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 26.

 

Jogszabály:

231/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 26.

 

Jogszabály:

232/2020. (V. 25.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő kiegészítéséről szóló 104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 26.

 

Jogszabály:

6/2020. (V. 25.) IM rendelet

a bírói pályaalkalmassági vizsgálatról

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

Hatályos:

2020. 05. 26.

 

Jogszabály:

39/2020. (V. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/120. (V. 25.)

 

 

2020. V. 22.

Jogszabály:

220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet

az iskolák 2020. júniusi működéséről

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 02., 2020. 06. 16.

 

Jogszabály:

221/2020. (V. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a köznevelési intézmény működési engedély iránti kérelmének benyújtási határidejéről

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23., 2020. 06. 06.

 

Jogszabály:

222/2020. (V. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekről

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23., 2020. 06. 06.

 

Jogszabály:

223/2020. (V. 22.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a rendészeti tárgyú szakképzéssel kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

224/2020. (V. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő munkanélküliségi kockázatokat mérséklő európai uniós hitelkerethez kapcsolódó állami garanciavállalásról

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23., 2020. 06. 06.

 

Jogszabály:

225/2020. (V. 22.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

4/2020. (V. 22.) NVTNM rendelet

az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és az egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlóként való kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

2/2020. (V. 22.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak enyhítésével összefüggő támogatási szabályainak módosításáról

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

1252/2020. (V. 22.) Korm. határozat

a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő munkanélküliségi kockázatokat mérséklő európai uniós hitelkerethez kapcsolódó állami garanciavállalási megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

1253/2020. (V. 22.) Korm. határozat

a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/118. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

5/2020. (V. 22.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

6/2020. (V. 22.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

4/2020. (V. 22.) AM utasítás

a borászati termékek promóciójára vonatkozó programjavaslatok jóváhagyásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

29/2020. (V. 22.) HM utasítás

egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

30/2020. (V. 22.) HM utasítás

az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

31/2020. (V. 22.) HM utasítás

a minősítői jogkör átruházásáról szóló 45/2018. (XII. 13.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

18/2020. (V. 22.) ITM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 5/2020. (I. 31.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

7/2020. (V. 22.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap leltárkészítési és leltározási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

16/2020. (V. 22.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott szabályozókról szóló 10/2016. (X. 26.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

17/2020. (V. 22.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

18/2020. (V. 22.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

11/2020. (V. 22.) ORFK utasítás

a 2020. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról szóló 6/2020. (II. 27.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

Hatályos:

2020. 05. 23.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

Berhida Város Önkormányzatának pályázati felhívása

helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

Kereszténydemokrata Néppárt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/29. (V. 22.)

 

 

2020. V. 21.

Jogszabály:

216/2020. (V. 21.) Korm. rendelet

az Osztrák Köztársaságból történő határátlépésről

Megjelent:

MK 2020/115. (V. 21.)

Hatályos:

2020. 05. 22., 2020. 06. 05.

 

Jogszabály:

217/2020. (V. 21.) Korm. rendelet

a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve közötti együttműködés rendjéről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

215/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

216/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

217/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

218/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

219/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

220/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

221/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

222/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

223/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

224/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

225/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

226/2020. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1249/2020. (V. 21.) Korm. határozat

az egyes irodalmi ösztöndíjak finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1250/2020. (V. 21.) Korm. határozat

az egri vízilabdasport további működéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1251/2020. (V. 21.) Korm. határozat

Szikszó város gazdaságfejlesztési céljaihoz kapcsolódó fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

37/2020. (V. 21.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

38/2020. (V. 21.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2020/116. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

218/2020. (V. 21.) Korm. rendelet

a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről

Megjelent:

MK 2020/117. (V. 21.)

Hatályos:

2020. 05. 22., 2020. 06. 05.

 

Jogszabály:

219/2020. (V. 21.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a járművezetésre jogosító okmány kiadásával kapcsolatos eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2020/117. (V. 21.)

Hatályos:

2020. 05. 22., 2020. 06. 05.

 

2020. V. 20.

Jogszabály:

2020. évi XXVI. törvény

a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet

az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 05. 25., 2020. 06. 02., 2020. 06. 08.

 

Jogszabály:

14/2020. (V. 20.) BM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5004/2020/4. határozata

Nem elegendő formai szempontok szerint elemezni az önkormányzati rendeletek felépítését, hanem e normák tartalmát, az egyes részek egymáshoz való viszonyát és a meghozatalukkor hatályos jogszabályi környezetet is szükséges érdemben vizsgálni. Az önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel módosítható, egészíthető ki. Az önkormányzat határozata nem jogszabály, az önkormányzat határozata tartalmától függetlenül nem járhat olyan joghatással, amely az önkormányzati rendelet módosításához vagy kiegészítéséhet vezet.

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

15/2020. (V. 20.) OGY határozat

a Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2018. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

16/2020. (V. 20.) OGY határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

17/2020. (V. 20.) OGY határozat

az ügyészség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

206/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

207/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

208/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

209/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

210/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

211/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

212/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

213/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

214/2020. (V. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1246/2020. (V. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a tatabányai és szegedi helyszíneken megvalósuló sportcélú beruházások fejlesztéseivel kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1247/2020. (V. 20.) Korm. határozat

a nemzetpolitikai szempontból kiemelt célok finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

1248/2020. (V. 20.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/114. (V. 20.)

 

 

2020. V. 18.

Jogszabály:

214/2020. (V. 18.) Korm. rendelet

az elektronikus információbiztonsági korai figyelmeztető rendszerről

Megjelent:

MK 2020/113. (V. 18.)

Hatályos:

2020. 05. 30.

 

Jogszabály:

1241/2020. (V. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/113. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1242/2020. (V. 18.) Korm. határozat

a Váci és Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséről

Megjelent:

MK 2020/113. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1243/2020. (V. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/113. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1244/2020. (V. 18.) Korm. határozat

az EFOP-4.2.1-16-2017-00021 azonosító számú ("BME Balatonfüredi Tudáscentrum" létrehozása hazánk digitalizációs versenyképességének, egyetemünk szolgáltatásainak fejlesztése, gyakorlatintegrált oktatás-képzési és kutatási infrastruktúránk kapacitásbővítésével című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/113. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1245/2020. (V. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, összhangban a Modern Városok Program célkitűzéseivel a Székesfehérváron megvalósuló új multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok-beruházás támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/113. (V. 18.)

 

 

2020. V. 16.

Jogszabály:

211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet

a fővárosi védelmi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/112. (V. 16.)

Hatályos:

2020. 05. 18., 2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

212/2020. (V. 16.) Korm. rendelet

a belföldi hasznosításra szolgáló közegészségügyi kényszerengedélyről

Megjelent:

MK 2020/112. (V. 16.)

Hatályos:

2020. 05. 17., 2020. 05. 31.

 

Jogszabály:

213/2020. (V. 16.) Korm. rendelet

a hűtő-fűtő berendezés veszélyhelyzeti üzemeltetéséről

Megjelent:

MK 2020/112. (V. 16.)

Hatályos:

2020. 05. 17., 2020. 05. 31.

 

2020. V. 15.

Jogszabály:

205/2020. (V. 15.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 20.

 

Jogszabály:

206/2020. (V. 15.) Korm. rendelet

a Szegedi Szerb Oktatási Központ épületének bővítésével és homlokzatának felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

1228/2020. (V. 15.) Korm. határozat

az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 18.

 

Jogszabály:

1229/2020. (V. 15.) Korm. határozat

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 18.

 

Jogszabály:

1230/2020. (V. 15.) Korm. határozat

az egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 18.

 

Jogszabály:

1231/2020. (V. 15.) Korm. határozat

az Országos Levegőterhelés-csökkentési Programról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

1232/2020. (V. 15.) Korm. határozat

a konzervatív, tradicionális értékeket képviselő, magyarországi szervezet támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1233/2020. (V. 15.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar fejlesztéséről, továbbá a Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg kialakításáról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1234/2020. (V. 15.) Korm. határozat

az Iparművészeti Múzeum múzeumszakmai koncepciójának elfogadásáról, valamint a nagyrekonstrukció ideje alatt felmerülő, az átmeneti működéshez szükséges többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1235/2020. (V. 15.) Korm. határozat

az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsődéhez csatlakozó tornaterem építéséről

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1236/2020. (V. 15.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

1237/2020. (V. 15.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. számú módosításáról szóló 1759/2019. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1238/2020. (V. 15.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú ("Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1239/2020. (V. 15.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

35/2020. (V. 15.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

36/2020. (V. 15.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/110. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések következő üteméről

Megjelent:

MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 18., 2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

208/2020. (V. 15.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16., 2020. 05. 30.

 

Jogszabály:

209/2020. (V. 15.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a légijárműiparban tevékenykedő vállalkozások közteher kötelezettségeinek csökkentéséről

Megjelent:

MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16., 2020. 05. 30., 2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

210/2020. (V. 15.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

1240/2020. (V. 15.) Korm. határozat

a veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/111. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

7/2020. (V. 15.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

10/2020. (V. 15.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

27/2020. (V. 15.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

28/2020. (V. 15.) HM utasítás

a határidőn túli tartozásállomány kezelésének és az egyes adatszolgáltatások rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

14/2020. (V. 15.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium beszerzéseinek és közbeszerzéseinek szabályairól szóló 45/2019. (XII. 9.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

15/2020. (V. 15.) ITM utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

16/2020. (V. 15.) ITM utasítás

a protokolláris és hivatalos rendezvényi reprezentációra fordítható kiadásokról és a tolmácsolás igénylésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

17/2020. (V. 15.) ITM utasítás

a fordítási feladatok ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

2/2020. (V. 15.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

3/2020. (V. 15.) AJB utasítás

az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereiről szóló 3/2015. (XI. 30.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

9/2020. (V. 15.) LÜ utasítás

az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

6/2020. (V. 15.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

23/2020. (V. 15.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi X. törvény 2. § ának, 3. § ának, 1. mellékletének és 2. mellékletének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

24/2020. (V. 15.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 292/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. § ának, 3. § ának, 1. mellékletének és 2. mellékletének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Munkáspárt 2006 - Európai Baloldal

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/28. (V. 15.)

 

 

2020. V. 14.

Jogszabály:

202/2020. (V. 14.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

Hatályos:

2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet

a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

Hatályos:

2020. 05. 15.

 

Jogszabály:

204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet

az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

Hatályos:

2020. 09. 01., 2022. 09. 01., 2025. 09. 01.

 

Jogszabály:

1217/2020. (V. 14.) Korm. határozat

Az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1218/2020. (V. 14.) Korm. határozat

az Európai Unió által a 2021-2027 közötti európai uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alap, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint az Integrált Határigazgatási Alap - Határigazgatás és Vízumeszköz fejlesztési irányairól és az intézményrendszer kialakításáról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1219/2020. (V. 14.) Korm. határozat

a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges feladatok meghatározásáról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1220/2020. (V. 14.) Korm. határozat

az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban nyújtott ösztöndíj kifizetéséhez szükséges többletforrásigény biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1221/2020. (V. 14.) Korm. határozat

a Wáli István Református Cigány Szakkollégium ingatlanfejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1222/2020. (V. 14.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Múzeum megelőző régészeti feltárásokkal összefüggő feladatellátásának modelljéről és a feladatellátáshoz szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1223/2020. (V. 14.) Korm. határozat

a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1224/2020. (V. 14.) Korm. határozat

az EFOP-2.1.1-16-2016-00011 azonosító számú ("Borostyánkő Gyermekotthon létrehozása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1225/2020. (V. 14.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00023 azonosító számú ("A Holdfény Otthon kiváltása Nagykanizsán" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1226/2020. (V. 14.) Korm. határozat

Magyarország csatlakozásáról a Multilaterális Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Központhoz

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1227/2020. (V. 14.) Korm. határozat

a Magyar Kézilabda Szövetség 2020. évi szakmai programjának megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

34/2020. (V. 14.) ME határozat

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény Végrehajtási Megállapodása módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/109. (V. 14.)

 

 

2020. V. 13.

Jogszabály:

2020. évi XXII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti Partnerségi és Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2020. évi XXIII. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XXIV. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 06. 12.

 

Jogszabály:

2020. évi XXV. törvény

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

199/2020. (V. 13.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

4/2020. (V. 13.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2020. (V. 13.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 28.

 

Jogszabály:

14/2020. (V. 13.) ITM rendelet

a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

Hatályos:

2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2020. (V. 13.) AB határozat

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3a) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

8/2020. (V. 13.) AB határozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (36) bekezdés ", és 95. § ával megállapított 60/A. § (1a) bekezdését" szövegrészének visszaható hatállyal történő megsemmisítéséről és bármely bíróság előtt folyamatban lévő ügyben való alkalmazhatóságának kizárásáról

Megjelent:

MK 2020/107. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

200/2020. (V. 13.) Korm. rendelet

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 14.

 

Jogszabály:

201/2020. (V. 13.) Korm. rendelet

a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 14.

 

Jogszabály:

1213/2020. (V. 13.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének megemeléséről

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1214/2020. (V. 13.) Korm. határozat

az Európai Unió Mali Kiképző Misszióban ("EUTM Mali") történő további magyar katonai szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1215/2020. (V. 13.) Korm. határozat

az egyházi és nemzetiségi fejezeti kezelésű előirányzatok között a veszélyhelyzetre tekintettel szükséges átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1216/2020. (V. 13.) Korm. határozat

a Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódó új Tivadari közúti híd építése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/108. (V. 13.)

 

 

2020. V. 12.

Jogszabály:

196/2020. (V. 12.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával, továbbá a hallgatói hitelrendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

197/2020. (V. 12.) Korm. rendelet

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 20.

 

Jogszabály:

198/2020. (V. 12.) Korm. rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 06. 11.

 

Jogszabály:

16/2020. (V. 12.) AM rendelet

egyes természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 20.

 

Jogszabály:

204/2020. (V. 12.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

205/2020. (V. 12.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1211/2020. (V. 12.) Korm. határozat

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos további döntések meghozataláról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1212/2020. (V. 12.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

33/2020. (V. 12.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/106. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1/2020. (V. 12.) TNM utasítás

a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/27. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

4/2020. (V. 12.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VIII. 1.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/27. (V. 12.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

2020. V. 11.

Jogszabály:

194/2020. (V. 11.) Korm. rendelet

különös méltányossági jog gyakorlásának rendjéről

Megjelent:

MK 2020/105. (V. 11.)

Hatályos:

2020. 05. 13., 2020. 05.27.

 

Jogszabály:

195/2020. (V. 11.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/105. (V. 11.)

Hatályos:

2020. 05. 12.

 

Jogszabály:

Közlemény

az államhatár személyforgalomban történő átlépése során irányadó szabályok alóli felmentés tárgyában a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes által meghozható méltányossági döntés iránt benyújtható elektronikus kérelem formai és tartalmi szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/26. (V. 11.)

 

 

2020. V. 8.

Jogszabály:

191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 18., 2020. 06. 01.

 

Jogszabály:

192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet

a "Fényes Okos Intézmények Program" keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

193/2020. (V. 8.) Korm. rendelet

az egyes hajózási hatósági eljárásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 06. 08.

 

Jogszabály:

13/2020. (V. 8.) ITM rendelet

a nyaralóhajózással kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 06. 08.

 

Jogszabály:

1206/2020. (V. 8.) Korm. határozat

a "Fényes Okos Intézmények Program" keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzéséről energiahatékonysági szolgáltatási konstrukcióban

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

1207/2020. (V. 8.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásról

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

1208/2020. (V. 8.) Korm. határozat

a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

1209/2020. (V. 8.) Korm. határozat

a Kvassay HÉV-híd felújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

1210/2020. (V. 8.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/104. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

10/2020. (V. 8.) MvM utasítás

Miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

26/2020. (V. 8.) HM utasítás

a Magyarországon telepítésre tervezett "Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság" kialakításával összefüggő szervezési feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

13/2020. (V. 8.) BVOP utasítás

a polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartott őrzésének vagy ellenőrzésének illetékességi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

14/2020. (V. 8.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet műveleti egységeinek működéséről szóló 8/2019. (IX. 5.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

8/2020. (V. 8.) LÜ utasítás

a szervezeti tanúsítványok és az időbélyegző szolgáltatás alkalmazásáról szóló 9/2016. (VI. 24.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 16.

 

Jogszabály:

5/2020. (V. 8.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

14/2020. (V. 8.) OBH utasítás

a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

15/2020. (V. 8.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

EMMI-BM együttes pályázati felhívás

a 2020. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési híreiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

1/2020. (III. 31.) KKB határozat

a 2020 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2020. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

AQUILA Párt

2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

Baranya Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/25. (V. 8.)

 

 

2020. V. 7.

Jogszabály:

187/2020. (V. 7.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése, valamint a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásának erősítése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/102. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 08., 2020. 05. 22.

 

Jogszabály:

188/2020. (V. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes büntetőjogi tárgyú intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/102. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 08., 2020. 05. 22.

 

Jogszabály:

189/2020. (V. 7.) Korm. rendelet

az Európai Határregisztrációs Rendszerbe bevitt adatok helyesbítésére, kiegészítésére és törlésére, valamint az érintett jogainak érvényesítésére vonatkozó eljárási szabályokról, továbbá az Európai Határregisztrációs Rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés eljárási szabályairól

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 08., 2020. 06. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

190/2020. (V. 7.) Korm. rendelet

egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 15., 2020. 06. 13., 2020. 11. 30.

 

Jogszabály:

18/2020. (V. 7.) EMMI rendelet

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

Hatályos:

2020. 05. 08.

 

Jogszabály:

1201/2020. (V. 7.) Korm. határozat

az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) budapesti Globális Szolgáltató Központjának második ütemű bővítéséről

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

1202/2020. (V. 7.) Korm. határozat

a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer kialakításához és működtetéséhez szükséges feltételekről

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

1203/2020. (V. 7.) Korm. határozat

a békéscsabai Evangélikus Kistemplom felújításáról és fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

1204/2020. (V. 7.) Korm. határozat

a Mórichidán megvalósuló, a Fő utca útburkolatának felújításával kapcsolatos költségek támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

1205/2020. (V. 7.) Korm. határozat

a Veszkényen megvalósuló VÉDA rendszerbe illeszkedő ellenőrzési infrastruktúra kialakítása érdekében felmerülő költségek támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/103. (V. 7.)

 

 

2020. V. 6.

Jogszabály:

183/2020. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új helyszínének megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/100. (V. 6.)

Hatályos:

2020. 05. 07.

 

Jogszabály:

184/2020. (V. 6.) Korm. rendelet

megújuló energia projektek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/100. (V. 6.)

Hatályos:

2020. 05. 09.

 

Jogszabály:

1198/2020. (V. 6.) Korm. határozat

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítésének további támogatásáról, valamint az átmeneti működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/100. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1199/2020. (V. 6.) Korm. határozat

megújuló energia projektek megvalósításával összefüggésben egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/100. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1200/2020. (V. 6.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00020 azonosító számú támogatási kérelem tekintetében a költségek ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2020/100. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

185/2020. (V. 6.) Korm. rendelet

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/101. (V. 6.)

Hatályos:

2020. 05. 07., 2020. 05. 08.

 

Jogszabály:

186/2020. (V. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról és a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet helyiségbérleti szerződésekre vonatkozó rendelkezésének módosításáról

Megjelent:

MK 2020/101. (V. 6.)

Hatályos:

2020. 05. 07., 2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

Közlemény

az agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) munkaerőigényének biztosítása céljából a szomszédos országokból érkező, a szomszédos állam állampolgárai vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok határátlépésére, Magyarország területén tartózkodására és a munkahelyi karanténra vonatkozó szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/24. (V. 6.)

 

 

2020. V. 5.

Jogszabály:

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2020/99. (V. 5.)

Hatályos:

2020. 05. 06.

 

Jogszabály:

2/2020. (V. 5.) OGY politikai nyilatkozat

a gyermekek és nők védelmének fontosságáról, valamint az Isztambuli Egyezményhez való csatlakozás elutasításáról

Megjelent:

MK 2020/99. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

12/2020. (V. 5.) OGY határozat

a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területi lehatárolásáról

Megjelent:

MK 2020/99. (V. 5.)

Hatályos:

2020. 05. 06.

 

Jogszabály:

13/2020. (V. 5.) OGY határozat

a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/99. (V. 5.)

Hatályos:

2020. 05. 06.

 

Jogszabály:

14/2020. (V. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/99. (V. 5.)

Hatályos:

2020. 05. 05.

 

2020. V. 4.

Jogszabály:

176/2020. (V. 4.) Korm. rendelet

a kapcsolattartásra és a távoltartásra a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05., 2020. 05. 19.

 

Jogszabály:

177/2020. (V. 4.) Korm. rendelet

EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról, a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbításáról, valamint az egyes időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05., 2020. 05. 19.

 

Jogszabály:

178/2020. (V. 4.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerinti teljes hiteldíj mutató számítására és közzétételére vonatkozó részletszabályokról

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 19., 2020. 06. 02.

 

Jogszabály:

179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05., 2020. 05. 19.

 

Jogszabály:

180/2020. (V. 4.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05.

 

Jogszabály:

181/2020. (V. 4.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában elrendelt hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzéséről

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 07., 2020. 05. 21.

 

Jogszabály:

182/2020. (V. 4.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában a Garantiqa Krízis Garanciaprogrammal kapcsolatos eljárások elektronikus útjáról

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05., 2020. 05. 19.

 

Jogszabály:

3/2020. (V. 4.) NVTNM rendelet

az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05.

 

Jogszabály:

12/2020. (V. 4.) BM rendelet

az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről szóló 36/2019. (X. 15.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/98. (V. 4.)

Hatályos:

2020. 05. 05.

 

2020. V. 2.

Jogszabály:

1/2020. (V. 2.) OGY politikai nyilatkozat

Magyarország népképviseleti rendszerének harminc évvel ezelőtti visszaállításáról

Megjelent:

MK 2020/97. (V. 2.)

 


  Vissza az oldal tetejére