A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2019. IX. 18.

Jogszabály:

35/2019. (IX. 18.) ITM rendelet

a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos típusjóváhagyási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Megjelent:

MK 2019/155. (IX. 18.)

Hatályos:

2019. 10. 19.

 

Jogszabály:

399/2019. (IX. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/155. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1532/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

állami ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről és egyes kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/155. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1533/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodája működtetéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/155. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1534/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Kompetencia Központjának létrehozásáról

Megjelent:

MK 2019/155. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

a tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról

Megjelent:

MK 2019/155. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1536/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2019/155. (IX. 18.)

 

 

2019. IX. 17.

Jogszabály:

221/2019. (IX. 17.) Korm. rendelet

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

Hatályos:

2019. 09. 18.

 

Jogszabály:

390/2019. (IX. 17.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

391/2019. (IX. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

392/2019. (IX. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

393/2019. (IX. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

394/2019. (IX. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

395/2019. (IX. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

396/2019. (IX. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

397/2019. (IX. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

398/2019. (IX. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

1529/2019. (IX. 17.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében az orvosi eszköz mintaprogram megvalósításáról

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

1530/2019. (IX. 17.) Korm. határozat

a Békéscsabán a Modern Városok Program keretében kialakítandó SMART Grid rendszer II. ütem és Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása tárgyú beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

1531/2019. (IX. 17.) Korm. határozat

a Kecskemét Fejlődéséért Alap átalakításáról

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

106/2019. (IX. 17.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

Jogszabály:

107/2019. (IX. 17.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/154. (IX. 17.)

 

 

2019. IX. 13.

Jogszabály:

12/2019. (IX. 13.) NVTNM rendelet

a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/153. (IX. 13.)

Hatályos:

2019. 09. 14.

 

Jogszabály:

34/2019. (IX. 13.) ITM rendelet

a légtérhasználattal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/153. (IX. 13.)

Hatályos:

2020. 01. 30.

 

2019. IX. 12.

Jogszabály:

220/2019. (IX. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 10. 15.

 

Jogszabály:

11/2019. (IX. 12.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról és a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

1527/2019. (IX. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Földügyi Központ működésének megkezdéséhez szükséges egyes feladatokról szóló 1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

101/2019. (IX. 12.) ME határozat

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

102/2019. (IX. 12.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

103/2019. (IX. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a diplomata és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

104/2019. (IX. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú technikai együttműködésről szóló keretmegállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

105/2019. (IX. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/152. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

62/2019. (IX. 12.) HM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

30/2019. (IX. 12.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

31/2019. (IX. 12.) ITM utasítás

az illetményszámfejtés eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

32/2019. (IX. 12.) ITM utasítás

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget érintő egyes szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

33/2019. (IX. 12.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti integritást sértő eseményeinek kezelésével és az integrált kockázatkezeléssel kapcsolatos eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

34/2019. (IX. 12.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésére vonatkozó szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

18/2019. (IX. 12.) KKM utasítás

a vendégoktatói ösztöndíjprogram és a támogatás keretében finanszírozott vendégoktatói program működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

10/2019. (IX. 12.) BVOP utasítás

a panaszok, közérdekű bejelentések intézésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

11/2019. (IX. 12.) BVOP utasítás

egyes szakutasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

15/2019. (IX. 12.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

14/2019. (IX. 12.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

Hatályos:

2019. 09. 13.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2019/49. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

Alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Hivatalos Értesítő 2019/49. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/49. (IX. 12.)

 

 

2019. IX. 10.

Jogszabály:

219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

Hatályos:

2019. 10. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2019. (IX. 10.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

Hatályos:

2019. 09. 11.

 

Jogszabály:

1526/2019. (IX. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

99/2019. (IX. 10.) ME határozat

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

100/2019. (IX. 10.) ME határozat

a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/151. (IX. 10.)

 

 

2019. IX. 6.

Jogszabály:

31/2019. (IX. 6.) MNB rendelet

a "Magyar vizsla" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

32/2019. (IX. 6.) ITM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet, valamint az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

Hatályos:

2019. 09. 21., 2019. 10. 07.

 

Jogszabály:

367/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

368/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

369/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

370/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

371/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

372/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

373/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

374/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

375/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

376/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

377/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

378/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

379/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

380/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

381/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

382/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

383/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

384/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

385/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

386/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

387/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

388/2019. (IX. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

389/2019. (IX. 6.) KE határozat

a 277/2016. (VIII. 16.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2019/150. számában

Megjelent:

MK 2019/150. (IX. 6.)

 

 

2019. IX. 5.

Jogszabály:

215/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti infrastrukturális projektek területén kötött együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06. - kivétellel

 

Jogszabály:

216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 11. 04.

 

Jogszabály:

217/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

218/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2019. (IX. 5.) MNB rendelet

a "Semmelweis Egyetem" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

30/2019. (IX. 5.) MNB rendelet

a "Semmelweis Egyetem" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

31/2019. (IX. 5.) ITM rendelet

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 11. 04.

 

Jogszabály:

12/2019. (IX. 5.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

1523/2019. (IX. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú ("Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem" című) projektnek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretében előkészítési célú kiemelt projektként történő nevesítéséről, támogatási szerződése módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

1524/2019. (IX. 5.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1525/2019. (IX. 5.) Korm. határozat

a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

98/2019. (IX. 5.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/149. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

6/2019. (IX. 5.) ME utasítás

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

12/2019. (IX. 5.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

30/2019. (IX. 5.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

14/2019. (IX. 5.) PM utasítás

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 12/2018. (XII. 19.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

8/2019. (IX. 5.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet műveleti egységeinek működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

9/2019. (IX. 5.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet belső szabályozási tevékenységéről szóló 2/2013. (IX. 13.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

1/2019. (IX. 5.) SZGYF utasítás

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közszolgálati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 09. 06.

 

Jogszabály:

46/2019. (IX. 5.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi XLVII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

a 2020. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye

a 2020. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/48. (IX. 5.)

 

 

2019. IX. 4.

Jogszabály:

30/2019. (IX. 4.) ITM rendelet

a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi elemeiről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

Hatályos:

2019. 09. 12.

 

Jogszabály:

10/2019. (IX. 4.) PM rendelet

az egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

Hatályos:

2019. 09. 12., 2020. 01. 01., 2020. 03. 01. - kivétellel

 

Jogszabály:

11/2019. (IX. 4.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználásával és fejezeti kezelésű előirányzat átvételével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

Hatályos:

2019. 09. 05.

 

Jogszabály:

354/2019. (IX. 4.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

355/2019. (IX. 4.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

356/2019. (IX. 4.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

357/2019. (IX. 4.) KE határozat

államtitkári felmentésről és kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

358/2019. (IX. 4.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

359/2019. (IX. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

360/2019. (IX. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

361/2019. (IX. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

362/2019. (IX. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

363/2019. (IX. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

364/2019. (IX. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

365/2019. (IX. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

366/2019. (IX. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1515/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

az 1997. évi I. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében Bécsben, 1994. szeptember 20-án létrejött a Nukleáris Biztonságról szóló Egyezmény szerinti Nyolcadik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1516/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1517/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a Beruházás ösztönzési célelőirányzat megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1518/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

egyes Beruházás Előkészítési Alapból finanszírozott egyházi támogatásokról szóló kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1519/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1520/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a "30 éve szabadon" emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat egyes rendelkezéseinek a visszavonásáról és kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1521/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1522/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a Szeged-Csanád Egyházmegye beruházásainak támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1236/2018. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

92/2019. (IX. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

93/2019. (IX. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

94/2019. (IX. 4.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

95/2019. (IX. 4.) ME határozat

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 62/2017. (VI. 14.) ME határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

96/2019. (IX. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

97/2019. (IX. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/148. (IX. 4.)

 

 

2019. VIII. 30.

Jogszabály:

214/2019. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

40/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 04.

 

Jogszabály:

41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet

a tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 02.

 

Jogszabály:

33/2019. (VIII. 30.) BM rendelet

belügyi tárgyú miniszteri rendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 07.

 

Jogszabály:

34/2019. (VIII. 30.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 18/2019. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 01., 2019. 10. 01., 2020. 09. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

29/2019. (VIII. 30.) ITM rendelet

egyes szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

5/2019. (VIII. 30.) KKM rendelet

az Információs Hivatal rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak teljesítményértékelési rendszeréről

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

350/2019. (VIII. 30.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

351/2019. (VIII. 30.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

352/2019. (VIII. 30.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

353/2019. (VIII. 30.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1514/2019. (VIII. 30.) Korm. határozat

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatainak bővítéséről, valamint az Állami Számvevőszékkel Való Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

91/2019. (VIII. 30.) ME határozat

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/147. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

27/2019. (VIII. 30.) EMMI utasítás

a Törőcsik Mari Ösztöndíjról szóló 53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

28/2019. (VIII. 30.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

29/2019. (VIII. 30.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről szóló 19/2018. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

61/2019. (VIII. 30.) HM utasítás

a Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem támogatásáról és annak a honvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartásáról, továbbá az adatszolgáltatással és információcserével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

2/2019. (VIII. 30.) EBH utasítás

az Egyenlő Bánásmód Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2018. (X. 4.) EBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

14/2019. (VIII. 30.) LÜ utasítás

az ügyészségi informatikáról szóló 17/2013. (VIII. 9.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

32/2019. (VIII. 30.) ORFK utasítás

a kulturális javakat érintő bűncselekményekkel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 31., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

33/2019. (VIII. 30.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv katasztrófavédelmi feladatairól szóló 15/2014. (V. 23.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

Hatályos:

2019. 09. 14.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása

önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/47. (VIII. 30.)

 

 

2019. VIII. 27.

Jogszabály:

209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

210/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 08. 30.

 

Jogszabály:

211/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 08. 28.

 

Jogszabály:

212/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 08. 28.

 

Jogszabály:

213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 10. 26.

 

Jogszabály:

28/2019. (VIII. 27.) ITM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 10. 26.

 

Jogszabály:

1513/2019. (VIII. 27.) Korm. határozat

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

Hatályos:

2019. 08. 28.

 

Jogszabály:

90/2019. (VIII. 27.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/146. (VIII. 27.)

 

 

2019. VIII. 26.

Jogszabály:

208/2019. (VIII. 26.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 27.

 

Jogszabály:

25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (3) bekezdésének hatálybalépésével összefüggésben, valamint jogharmonizációs szempontok alapján egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet

a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

27/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet

a Nemzeti Hozzáférési Pontról és a közúti közlekedési információs szolgáltatásokról

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

1511/2019. (VIII. 26.) Korm. határozat

a Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi vagyonkezelésű ingatlanok kiváltásához szükséges ingatlanok biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1512/2019. (VIII. 26.) Korm. határozat

a Szeged-Szabadka vasútvonal fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

89/2019. (VIII. 26.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya közötti Audiovizuális Koprodukciós Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/145. (VIII. 26.)

 

 

2019. VIII. 23.

Jogszabály:

202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 26.

 

Jogszabály:

203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

204/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat létrehozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

205/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

207/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a Puskás Aréna működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet

a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

1499/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Közép-Duna menti térséget érintő egyes fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1500/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a 2017-2018. évi Komplex Útfelújítási Program befejezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1501/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

1502/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem alapítása 250 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1503/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által megrendezésre kerülő befektetésösztönzési fókuszú nemzetközi gazdasági konferencia szervezéséről

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges feladatokról és a "30 éve szabadon" emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1505/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Várprogram részét képező mosonmagyaróvári Óvári vár állagmegóvó munkáihoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1506/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1507/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1509/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú ("Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

Hatályos:

2019. 08. 24.

 

Jogszabály:

1510/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

az iraki jezidi menekültek helyben maradását és hazatérését támogató projektek megvalósításáról és a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

Jogszabály:

88/2019. (VIII. 23.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a Közös Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/144. (VIII. 23.)

 

 

2019. VIII. 22.

Jogszabály:

326/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

327/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

328/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

329/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

330/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

331/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

332/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

333/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

334/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

335/2019. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

336/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

337/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

338/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

339/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

340/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

341/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

342/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

343/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

344/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

345/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

346/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

347/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

348/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

349/2019. (VIII. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1497/2019. (VIII. 22.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2019. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1498/2019. (VIII. 22.) Korm. határozat

a Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont komplex fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/143. (VIII. 22.)

 

 

2019. VIII. 15.

Jogszabály:

201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról

Megjelent:

MK 2019/142. (VIII. 15.)

Hatályos:

2019. 08. 16., 2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

11/2019. (VIII. 15.) NVTNM rendelet

az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/142. (VIII. 15.)

Hatályos:

2019. 08. 16.

 

Jogszabály:

1/2019. (VIII. 15.) NVTNM utasítás

a Szerencsejáték Felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2018. (X. 30.) NVTNM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

Hatályos:

2019. 08. 16.

 

Jogszabály:

17/2019. (VIII. 15.) BM utasítás

a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek elektronikus információbiztonsággal összefüggő biztonságtudatos viselkedési kódexe kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

Hatályos:

2019. 08. 30.

 

Jogszabály:

26/2019. (VIII. 15.) EMMI utasítás

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok megismerésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

Hatályos:

2019. 08. 16.

 

Jogszabály:

29/2019. (VIII. 15.) ITM utasítás

a protokollkiadásokról szóló 29/2011. (V. 23.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

Hatályos:

2019. 08. 16.

 

Jogszabály:

45/2019. (VIII. 15.) KKM közlemény

a Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának, 3. §-ának és 6. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2019. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Pásztó székhelyű és Balassagyarmat 1. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Szeged 1. és Kiskőrös 2. székhelyű közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Békéscsaba Megyei Jogú Város pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/46. (VIII. 15.)

 

 

2019. VIII. 14.

Jogszabály:

10/2019. (VIII. 14.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 08. 15.

 

Jogszabály:

12/2019. (VIII. 14.) MvM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott kormánytisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 08. 15., 2020. 01. 01., 2020. 02. 15.

 

Jogszabály:

19/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendeletnek a Herczeg Ferenc-díj megalapításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 08. 17.

 

Jogszabály:

23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 08. 19.

 

Jogszabály:

24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet

a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

Hatályos:

2019. 08. 17.

 

Jogszabály:

323/2019. (VIII. 14.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

324/2019. (VIII. 14.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

325/2019. (VIII. 14.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1496/2019. (VIII. 14.) Korm. határozat

a 2019-ben Budapesten megrendezésre kerülő 7. FINA Junior Úszó Világbajnokság járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról

Megjelent:

MK 2019/141. (VIII. 14.)

 

 

2019. VIII. 10.

Jogszabály:

38/2019. (VIII. 10.) AM rendelet

az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/140. (VIII. 10.)

Hatályos:

2019. 08. 11.

 

Jogszabály:

22/2019. (VIII. 10.) ITM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/140. (VIII. 10.)

Hatályos:

2019. 08. 18.

 

2019. VIII. 9.

Jogszabály:

58/2019. (VIII. 9.) HM utasítás

a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/45. (VIII. 9.)

Hatályos:

2019. 08. 10., 2019. 09. 02., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

59/2019. (VIII. 9.) HM utasítás

a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/45. (VIII. 9.)

Hatályos:

2019. 08. 10.

 

Jogszabály:

60/2019. (VIII. 9.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek készenléti szolgálatairól szóló 5/2019. (I. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/45. (VIII. 9.)

Hatályos:

2019. 08. 10.

 

Jogszabály:

28/2019. (VIII. 9.) ITM utasítás

a felügyeleti igazolványról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/45. (VIII. 9.)

Hatályos:

2019. 08. 10.

 

Jogszabály:

13/2019. (VIII. 9.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/45. (VIII. 9.)

Hatályos:

2019. 08. 10.

 

Jogszabály:

6/2019. (VIII. 9.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Beszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/45. (VIII. 9.)

Hatályos:

2019. 08. 10.

 

Jogszabály:

7/2019. (VIII. 9.) BVOP utasítás

a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak által betölthető munkakörökről és az azok betöltéséhez szükséges képesítési követelményekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/45. (VIII. 9.)

Hatályos:

2019. 08. 10.

 

Jogszabály:

1/2019. (VIII. 9.) NFK utasítás

a Nemzeti Földügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/45. (VIII. 9.)

Hatályos:

2019. 08. 10.

 

Jogszabály:

3/2019. (VIII. 9.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/45. (VIII. 9.)

Hatályos:

2019. 08. 10., 2019. 08. 31.

 

Jogszabály:

42/2019. (VIII. 9.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi LI. törvény 2. § ának, 3. § ának és 6. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/45. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

43/2019. (VIII. 9.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi XVI. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/45. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

44/2019. (VIII. 9.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipe3ské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi LVIII. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/45. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/45. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Alapszabályának közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/45. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

Négynap Párt közleménye

a párt feloszlatásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/45. (VIII. 9.)

 

 

Jogszabály:

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hirdetménye

számlatömb, K/7 típusú menetjegytömb, és készpénzátvételi elismervény érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/45. (VIII. 9.)

 

 

2019. VIII. 5.

Jogszabály:

10/2019. (VIII. 5.) NVTNM rendelet

az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/139. (VIII. 5.)

Hatályos:

2019. 08. 06.

 

Jogszabály:

11/2019. (VIII. 5.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet Budapest Főváros fejlesztésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/139. (VIII. 5.)

Hatályos:

2019. 08. 08.

 

Jogszabály:

17/2019. (VIII. 5.) EMMI rendelet

az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet és az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/139. (VIII. 5.)

Hatályos:

2019. 08. 20.

 

Jogszabály:

183/2019. NVB határozat

a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2019/139. (VIII. 5.)

 

 

2019. VIII. 2.

Jogszabály:

3/2019. (VIII. 2.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/138. (VIII. 2.)

Hatályos:

2019. 08. 03.

 

Jogszabály:

23/2019. (VIII. 2.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/138. (VIII. 2.)

Hatályos:

2019. 08. 17.

 

Jogszabály:

24/2019. (VIII. 2.) IM rendelet

egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/138. (VIII. 2.)

Hatályos:

2019. 08. 10.

 

Jogszabály:

21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet

a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról

Megjelent:

MK 2019/138. (VIII. 2.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

1494/2019. (VIII. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/138. (VIII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1495/2019. (VIII. 2.) Korm. határozat

a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elhelyezésével összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/138. (VIII. 2.)

 

 

2019. VIII. 1.

Jogszabály:

195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet

egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 09., 2019. 09. 01., 2020. 01.01.

 

Jogszabály:

197/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 09.

 

Jogszabály:

198/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (3) bekezdésének hatálybalépésével összefüggő, valamint iparszabályozási szempontból történő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02., 2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

199/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

200/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2019. (VIII. 1.) ITM rendelet

a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

322/2019. (VIII. 1.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1471/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiájáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

1472/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a 2014-2020. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 2019. évi módosításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1473/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a 2021. évi FIG Ritmikus Gimnasztika Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének II. üteméről

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1475/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet címrendjének módosításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1476/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1477/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1478/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1479/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

az Alkotmánybíróság épületének felújításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1480/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

az egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1481/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

egyházi közösségi célú beruházás megvalósításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő 2019. június 27-ei viharos időjárás okozta károk enyhítéséről

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1483/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a kecskeméti Városháza felújítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1484/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium területén megvalósuló "Tornacsarnok és vívóterem" beruházáshoz szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1485/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

1486/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú ("Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése" című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

1487/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2018-00049 azonosító számú ("Csepeli Szabadkikötő kapacitásbővítő fejlesztése, valamint a csepeli gerincút 2. ütemét magában foglaló projekt előkészítése" című) projekt címének módosításáról, támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

1488/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

az IKOP-3.2.0-15-2016-00013 azonosító számú, "Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása" című projekt megnevezésének, és szakmai elvárásainak módosításáról, továbbá az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

1489/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 azonosító számú ("Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

1490/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00061 azonosító számú ("Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

1491/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 azonosító számú ("Innovációs iparterület elérhetőségének javítása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1492/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a VP5-8.4.1-16 azonosító jelű "Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása", valamint a VP5-8.5.1-17 azonosító jelű "Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1493/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

85/2019. (VIII. 1.) ME határozat

az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága Irányító Testülete elnökének és tagjainak kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

86/2019. (VIII. 1.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

87/2019. (VIII. 1.) ME határozat

főiskolai rektor felmentéséről és főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/137. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

5/2019. (VIII. 1.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/44. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 01. 19 órakor.

 

Jogszabály:

5/2019. (VIII. 1.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 30.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/44. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 01. 19 órakor.

 

Jogszabály:

9/2019. (VIII. 1.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/44. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 01. 19 órakor.

 

Jogszabály:

10/2019. (VIII. 1.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/44. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

Jogszabály:

12/2019. (VIII. 1.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (I. 28.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/44. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 09.

 

Jogszabály:

1/2019. (VIII. 1.) EMMI KÁT utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/44. (VIII. 1.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

2019. VII. 31.

Jogszabály:

5/2019. (VII. 31.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

Hatályos:

2019. 08. 08.

 

Jogszabály:

32/2019. (VII. 31.) BM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

Hatályos:

2019. 08. 08.

 

Jogszabály:

21/2019. (VII. 31.) IM rendelet

a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

22/2019. (VII. 31.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

19/2019. (VII. 31.) ITM rendelet

a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

Hatályos:

2019. 08. 05.

 

Jogszabály:

313/2019. (VII. 31.) KE határozat

közigazgatási államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

314/2019. (VII. 31.) KE határozat

közigazgatási államtitkári felmentésről és kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

315/2019. (VII. 31.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

316/2019. (VII. 31.) KE határozat

közigazgatási államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

317/2019. (VII. 31.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

78/2019. (VII. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

79/2019. (VII. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

80/2019. (VII. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

81/2019. (VII. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

82/2019. (VII. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

83/2019. (VII. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

84/2019. (VII. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/135. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

318/2019. (VII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/136. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

319/2019. (VII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/136. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

320/2019. (VII. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/136. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

321/2019. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/136. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1465/2019. (VII. 31.) Korm. határozat

Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programot koordináló szervezetrendszer kialakításáról

Megjelent:

MK 2019/136. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1466/2019. (VII. 31.) Korm. határozat

a World Urban Games sportesemény kiemelt nemzetközi sportrendezvénynek nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2019/136. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1467/2019. (VII. 31.) Korm. határozat

Budapest Fővárosban munkásszállás kialakításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/136. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1468/2019. (VII. 31.) Korm. határozat

a határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról szóló 1810/2018. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/136. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1469/2019. (VII. 31.) Korm. határozat

a Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/136. (VII. 31.)

 

 

2019. VII. 30.

Jogszabály:

187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 07.

 

Jogszabály:

188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

az állattenyésztésről

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 01., 2020. 08. 01.

 

Jogszabály:

189/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

190/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 14., 2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 01., 2019. 10. 01., 2020. 01. 01., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

192/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 07. 31.

 

Jogszabály:

16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 14.

 

Jogszabály:

309/2019. (VII. 30.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

310/2019. (VII. 30.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

311/2019. (VII. 30.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

312/2019. (VII. 30.) KE határozata

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

a gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések és további települések közbiztonsági kamerarendszerének támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1458/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási agglomerációk fejlesztési igényeinek finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1459/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1460/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjnak a tanító alapképzésben részt vevőkre történő kiterjesztéséhez szükséges forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1461/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 74. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

77/2019. (VII. 30.) ME határozat

az Emberi Találkozások és Párbeszéd Akadémiája létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/133. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségeiről

Megjelent:

MK 2019/134. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 07. 31.

 

Jogszabály:

194/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/134. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 08. 01., 2019. 08. 15.

 

Jogszabály:

10/2019. (VII. 30.) MvM rendelet

a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/134. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 10. 13.

 

Jogszabály:

31/2019. (VII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/134. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 07. 31.

 

Jogszabály:

20/2019. (VII. 30.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

Megjelent:

MK 2019/134. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 07. 31.

 

Jogszabály:

1462/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Iparos Park beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/134. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1463/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 6. számú módosításának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2019/134. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

1464/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

a kutatási, fejlesztési és innovációs célú támogatások bővítéséről

Megjelent:

MK 2019/134. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

4/2019. (VII. 30.) MK utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/43. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 07. 31., 2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

56/2019. (VII. 30.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Állandó Strukturált Együttműködésben (PESCO) való részvételével összefüggő feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/43. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 07. 31.

 

Jogszabály:

57/2019. (VII. 30.) HM utasítás

a hadfelszerelési együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/43. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 07. 31.

 

Jogszabály:

27/2019. (VII. 30.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/43. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 07. 31.

 

Jogszabály:

1/2019. (VII. 30.) PM KÁT utasítás

a Pénzügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/43. (VII. 30.)

Hatályos:

2019. 07. 31.

 

Jogszabály:

39/2019. (VII. 30.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXVI. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/43. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

40/2019. (VII. 30.) KKM közlemény

a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi CIX. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/43. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

41/2019. (VII. 30.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Salvadori Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/43. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/43. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/43. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2019/40. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/43. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Nívódíj - 2019 elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/43. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2019 elnyerésére felsőoktatási intézmények tanulói számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/43. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2019 elnyerésére felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/43. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/43. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Göd Város Önkormányzata pályázati felhívása

Göd Város területén autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/43. (VII. 30.)

 

 

2019. VII. 29.

Jogszabály:

19/2019. (VII. 29.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/132. (VII. 29.)

Hatályos:

2019. 07. 30.

 

2019. VII. 26.

Jogszabály:

36/2019. (VII. 26.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

30/2019. (VII. 26.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

Hatályos:

2020. 01. 22.

 

Jogszabály:

14/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek szemészeti, nőgyógyászati beavatkozásokhoz és kemoterápiás protokollokhoz kapcsolódó módosításáról

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27., 2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

299/2019. (VII. 26.) KE határozat

a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

300/2019. (VII. 26.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

301/2019. (VII. 26.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

302/2019. (VII. 26.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

303/2019. (VII. 26.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

304/2019. (VII. 26.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

305/2019. (VII. 26.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

306/2019. (VII. 26.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

307/2019. (VII. 26.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/129. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27., 2019. 08. 01., 2019. 12. 31., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

181/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a belügyi tárgyú kormányrendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 03.

 

Jogszabály:

182/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

183/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

184/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 03.

 

Jogszabály:

185/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 31.

 

Jogszabály:

186/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2019. (VII. 26.) AM rendelet

a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 29.

 

Jogszabály:

1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

az Új Roma Stratégiával (2019-2030) összefüggő feladatok meghatározásáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1428/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatoknak a központi hivatalok hatáskörének változásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

1429/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

Magyarország közúti határátkelőhelyeinek átfogó fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1430/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Magyarország védelmi ipari kapacitásbővítéséhez szükséges állami kezességvállalásról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1431/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a tankönyvellátás finanszírozásának és az állami tankönyvfejlesztés folyamatának hosszú távú biztosításával kapcsolatos kormányzati állásfoglalásról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1433/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Nemzeti Védelmi Szolgálat létszámfejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1434/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1435/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Határtalanul! program 2019. évi többletforrás-igényének biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1436/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1437/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a 2019-ben Budapesten megrendezendő Maccabi Európa Játékok járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1438/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a kiemelt fővárosi sportegyesületek, valamint a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatás biztosításával összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1439/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai feladatai ellátásához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1440/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a K-12 Mesterszalon kialakításával és működésével összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1441/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a "Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése" tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekménnyel kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1442/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Dunakiliti-Dobrohost (Doborgaz) közötti gyalogos-kerékpáros Duna-híd magyar oldali létesítményeinek kezeléséről

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1443/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhely-kialakítását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1444/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Steindl Imre Programra vonatkozó egyes részhatáridők egységesítéséről

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1445/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Jedlik Ányos Terv felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1446/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Bay Zoltán Nemzeti Kutatóintézet-hálózat kialakításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1447/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület központi költségvetési támogatásból megvalósuló egyes beszerzései tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1448/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1449/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú ("Digitális kompetencia fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

1450/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.2-15-2016-00008 azonosító számú ("A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése" című) és a GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú ("A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése" című) projektek támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

1451/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú ("Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

1452/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 azonosító számú ("Dávodi Földvári-tó és a karapancsai erdei tavak rehabilitációja kotrással, bioremediációval, kisműtárgy építéssel, cserjeirtással" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

1453/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1454/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott négy darab projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1455/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009, TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 és a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00012 azonosító számú projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1456/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a VEKOP-5.3.3-17-2017-00006 azonosító számú ("Az Érd, Riminyáki út - Gellért utca csomópontjának fejlesztése" című) és a VEKOP-5.3.3- 17-2017-00007 azonosító számú ("Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

73/2019. (VII. 26.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M2 gyorsforgalmi út Vác - Hont-Parassapuszta, országhatár szakasza és az R3 gyorsforgalmi út Ipolyság (Sahy), országhatár - Zólyom (Zvolen) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

74/2019. (VII. 26.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló, Pozsonyban, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

75/2019. (VII. 26.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló, Budapesten, 2017. év szeptember hó 14. napján aláírt Megállapodást módosító megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

76/2019. (VII. 26.) ME határozat

az Emberi Találkozások és Párbeszéd Akadémiája létrehozásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/130. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

308/2019. (VII. 26.) KE határozat

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2019/131. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

3/2019. (VII. 26.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

15/2019. (VII. 26.) BM-EMMI-ITM-PTNM együttes utasítás

a Paks II. Projekt térség- és infrastruktúra-fejlesztési munkacsoportjának létrehozásáról és működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

16/2019. (VII. 26.) BM utasítás

a vízügyi ágazatban foglalkoztatottak ruházati szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 11.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 31.

 

Jogszabály:

49/2019. (VII. 26.) HM utasítás

NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

50/2019. (VII. 26.) HM utasítás

a Közép-Európai Védelmi Együttműködés keretében végrehajtandó Cooperative Security 2019 nemzetközi migrációs válságkezelési gyakorlat honvédelmi ágazatot érintő feladatainak előkészítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

51/2019. (VII. 26.) HM utasítás

a hazafias és általános honvédelmi neveléssel, valamint a Honvéd Kadét Programmal összefüggő feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

52/2019. (VII. 26.) HM utasítás

az átlátható szervezetekkel összefüggő feladatok ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

53/2019. (VII. 26.) HM utasítás

az ideiglenes határátkelőhely megnyitásával összefüggő feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 31.

 

Jogszabály:

54/2019. (VII. 26.) HM utasítás

a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének előkészítéséről szóló 21/2016. (V. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

55/2019. (VII. 26.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium képernyő előtti munkát végző személyi állománya éleslátást biztosító eszközzel történő ellátásáról szóló 45/2012. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

11/2019. (VII. 26.) PM utasítás

a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

1/2019. (VII. 26.) Miniszterelnökség KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

3/2019. (VII. 26.) MBFSZ utasítás

a mélyfúrási magminta-gyűjtemény kezeléséről és nyilvántartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

13/2019. (VII. 26.) OBH utasítás

a bírósági szervezet informatikai biztonsági szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

38/2019. (VII. 26.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 104/2019. (V. 8.) Korm. rendelet 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2019. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. pályázati felhívása

Kecskemét Megyei Jogú Város területén autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/42. (VII. 26.)

 

 

2019. VII. 23.

Jogszabály:

2019. évi LXXI. törvény

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 11. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXII. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24., 2019. 08. 01., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01., 2020. 01. 02., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi LXXIII. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

Hatályos:

2019. 07. 24., 2019. 08. 23., 2020. 01. 01., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2019. (VII. 23.) AB határozat

a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 22. § (1) bekezdése, 24/A. § a és 29. § a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

25/2019. (VII. 23.) AB határozat

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § (1) bekezdés a) és b) pontját összekötő "és" szövegrésze, valamint b) pontjának "ugyanazon gyermekre tekintettel" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § ának alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és alkalmazási tilalom kimondásáról

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

26/2019. (VII. 23.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.21.039/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5014/2019/3. határozata

Törvénysértő az olyan önkormányzati normaalkotás, amelyik eredeti jogalkotói jogkörre hivatkozással, feladatkörében oly módon tér el a rávonatkozó törvénytől, hogy azzal tartalmilag kifejezetten ellentétes irányú szabályozást hoz létre.

Megjelent:

MK 2019/128. (VII. 23.)

 

 

2019. VII. 22.

Jogszabály:

294/2019. (VII. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/127. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

295/2019. (VII. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/127. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

296/2019. (VII. 22.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/127. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

297/2019. (VII. 22.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/127. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

298/2019. (VII. 22.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/127. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

71/2019. (VII. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/127. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

72/2019. (VII. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/127. (VII. 22.)

 

 

2019. VII. 18.

Jogszabály:

2019. évi LXX. törvény

a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2019/126. (VII. 18.)

Hatályos:

2019. 07. 26., 2019. 09. 01., 2020. 01. 01., 2020. 04. 01., 2020. 09. 01., 2021. 09. 01.

 

Jogszabály:

176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet

az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/126. (VII. 18.)

Hatályos:

2019. 08. 17., 2019. 09. 01., 2019. 09. 30., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

177/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet

a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/126. (VII. 18.)

Hatályos:

2019. 07. 19.

 

Jogszabály:

178/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/126. (VII. 18.)

Hatályos:

2019. 08. 18.

 

Jogszabály:

179/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/126. (VII. 18.)

Hatályos:

2019. 07. 19.

 

Jogszabály:

18/2019. (VII. 18.) ITM rendelet

a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/126. (VII. 18.)

Hatályos:

2019. 08. 18.

 

Jogszabály:

23/2019. (VII. 18.) AB határozat

a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.009/2018/4/II. számú ítélete alaptörvény- ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2019/126. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5013/2019/3. határozata

A Képviselő-testület a településképi törvényben előírt szabályozandó tárgykörökben a település teljes közigazgatási területére kiterjedő településképi rendelet megalkotására köteles. E törvényi kötelezettség a településképirendelet-tervezet véleményezésére tett intézkedésekkel még nem tekinthető teljesítettnek.

Megjelent:

MK 2019/126. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5012/2019/3. határozata

A telekadóról szóló szabályozás során a törvényben meghatározott elvek alkalmazása körében igazodni kell ahhoz a szemponthoz, hogy az adómérték az adótárgy telek forgalmi értékéhez képest ne legyen túlzott.

Megjelent:

MK 2019/126. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1422/2019. (VII. 18.) Korm. határozat

a fővárosi közösségi közlekedési autóbusz-járműpark 2019. évben induló cseréjéhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/126. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozat

a települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/126. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1424/2019. (VII. 18.) Korm. határozat

a TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002 azonosító számú ("Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása" című) és a TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00010 azonosító számú ("Városközponti Óvoda Budai Nagy Antal Utcai Székhelyintézménye felújítása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/126. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1425/2019. (VII. 18.) Korm. határozat

a Nemzeti Olimpiai Központtal kapcsolatos városfejlesztési és az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/126. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

48/2019. (VII. 18.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok kezelésére vonatkozó szabályzatáról, valamint a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási rendjéről szóló 2/2019. (I. 24.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/41. (VII. 18.)

Hatályos:

2019. 07. 19.

 

Jogszabály:

7/2019. (VII. 18.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/41. (VII. 18.)

Hatályos:

2019. 07. 19.

 

Jogszabály:

8/2019. (VII. 18.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/41. (VII. 18.)

Hatályos:

2019. 07. 19.

 

Jogszabály:

26/2019. (VII. 18.) ITM utasítás

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/41. (VII. 18.)

Hatályos:

2019. 07. 19.

 

Jogszabály:

16/2019. (VII. 18.) KKM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/41. (VII. 18.)

Hatályos:

2019. 07. 19.

 

Jogszabály:

17/2019. (VII. 18.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/41. (VII. 18.)

Hatályos:

2019. 07. 19.

 

Jogszabály:

2/2019. (VII. 18.) MBFSZ utasítás

a 16/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás és a 7/2011. (XII. 30.) MHFH utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/41. (VII. 18.)

Hatályos:

2019. 07. 19.

 

Jogszabály:

1/2019. (VII. 18.) NEAK utasítás

a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/41. (VII. 18.)

Hatályos:

2019. 07. 19.

 

Jogszabály:

4/2019. (VII. 18.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/41. (VII. 18.)

Hatályos:

2019. 07. 19.

 

Jogszabály:

30/2019. (VII. 18.) ORFK utasítás

a gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/41. (VII. 18.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

31/2019. (VII. 18.) ORFK utasítás

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelése és használata engedélyezésével, illetve ellenőrzésével összefüggő rendőri feladatokról szóló 1/2017. (I. 8.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/41. (VII. 18.)

Hatályos:

2019. 07. 26.

 

Jogszabály:

37/2019. (VII. 18.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi XLII. törvény 2. §-ának, 3. §-ának és 5. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/41. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/41. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Bátaszék Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/41. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/41. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/41. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatalának hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/41. (VII. 18.)

 

 

2019. VII. 17.

Jogszabály:

29/2019. (VII. 17.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/125. (VII. 17.)

Hatályos:

2019. 07. 18.

 

Jogszabály:

9/2019. (VII. 17.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja és kormánytisztviselője által a szolgálati feladatok ellátása, illetve a munkavégzés során magánál tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól

Megjelent:

MK 2019/125. (VII. 17.)

Hatályos:

2019. 07. 25.

 

Jogszabály:

292/2019. (VII. 17.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/125. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

293/2019. (VII. 17.) KE határozat

Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/125. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1420/2019. (VII. 17.) Korm. határozat

az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi csapatmozgásainak engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2019/125. (VII. 17.)

Hatályos:

2019. 07. 18.

 

Jogszabály:

1421/2019. (VII. 17.) Korm. határozat

a Ráday Felsőoktatási Diákotthon és a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központjának újjáépítéséről

Megjelent:

MK 2019/125. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

70/2019. (VII. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/125. (VII. 17.)

 

 

2019. VII. 16.

Jogszabály:

173/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet

a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos típusjóváhagyási eljárás egyes kiegészítő szabályairól és az ezen motorokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

Hatályos:

2019. 08. 16.

 

Jogszabály:

174/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag- kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával összefüggésben történő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

Hatályos:

2019. 08. 16.

 

Jogszabály:

175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet

a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

Hatályos:

2019. 07. 17.

 

Jogszabály:

290/2019. (VII. 16.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

291/2019. (VII. 16.) KE határozat

közigazgatási államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1416/2019. (VII. 16.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1417/2019. (VII. 16.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1418/2019. (VII. 16.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

Hatályos:

2019. 07. 17.

 

Jogszabály:

1419/2019. (VII. 16.) Korm. határozat

a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú ("Iparterület fejlesztése Mélykúton" című) és a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00012 azonosító számú ("Zákányszék Község belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

67/2019. (VII. 16.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

68/2019. (VII. 16.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

69/2019. (VII. 16.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/124. (VII. 16.)

 

 

2019. VII. 15.

Jogszabály:

2019. évi LXIX. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/123. (VII. 15.)

Hatályos:

2019. 07. 30.

 

Jogszabály:

35/2019. (VII. 15.) AM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/123. (VII. 15.)

Hatályos:

2019. 07. 20.

 

Jogszabály:

288/2019. (VII. 15.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/123. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

289/2019. (VII. 15.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/123. (VII. 15.)

 

 

2019. VII. 12.

Jogszabály:

2019. évi LXVIII. törvény

a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 08. 01., 2019. 09. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 13., 2019. 09. 01., 2020. 01. 17.

 

Jogszabály:

171/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 15., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

8/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet

a rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok harmadik országok tekintetében történő alkalmazhatóságáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 15.

 

Jogszabály:

9/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

2/2019. (VII. 12.) MK rendelet

a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 15.

 

Jogszabály:

34/2019. (VII. 12.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2019. évi finanszírozásának szabályairól

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 15., 2020. 03. 01.

 

Jogszabály:

13/2019. (VII. 12.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

1/2019. Polgári jogegységi határozat

a keresetlevél visszautasításáról rendelkező végzés ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5011/2019/4. határozata

A helyi építési szabályzat szövegének és a szabályozási tervlapnak összhangban kell állnia. A szabályozási tervnek az építési szabályzattal való együttalkalmazhatósága bizonytalanná válik, amennyiben a szabályozási tervlap olyan övezeti megjelölést is tartalmaz, ami a helyi építési szabályzatban kizárólag a normaszövegben elhelyezett táblázatban van elsőként nevesítve. Az ilyen szabályozás nem felel meg a jogbiztonság és normavilágosság követelményének.

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

26/2019. (VII. 12.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

27/2019. (VII. 12.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

28/2019. (VII. 12.) OGY határozat

Demeter Márta országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

29/2019. (VII. 12.) OGY határozat

Dr. Serkisian Szeván Simon nemzetiségi szószóló mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

30/2019. (VII. 12.) OGY határozat

a központi költségvetés címrendjének módosításáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

280/2019. (VII. 12.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

281/2019. (VII. 12.) KE határozat

miniszteri kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

282/2019. (VII. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

283/2019. (VII. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

284/2019. (VII. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

285/2019. (VII. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

286/2019. (VII. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

287/2019. (VII. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

66/2019. (VII. 12.) ME határozat

címzetes főjegyzői cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/122. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

11/2019. (VII. 12.) MvM utasítás

miniszteri biztosi kinevezés visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

47/2019. (VII. 12.) HM utasítás

a NATO és EU együttműködésre kijelölt személyek képviseleti felhatalmazásáról szóló 71/2013. (IX. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 17.

 

Jogszabály:

6/2019. (VII. 12.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

25/2019. (VII. 12.) ITM utasítás

az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakával kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendjéről szóló 10/2016. (V. 27.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

10/2019. (VII. 12.) PM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásának, őrzésének, kezelésének és nyilvántartásának szabályairól szóló 10/2013. (V. 17.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

1/2019. (VII. 12.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

2/2019. (VII. 12.) AJBH utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

2/2019. (VII. 12.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatalon belüli ügyintézéshez kapcsolódó egyes eljárási szabályok módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 15.

 

Jogszabály:

3/2019. (VII. 12.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal iratkezelési szabályzatáról szóló 2/2015. (II. 16.) GVH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 15., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

28/2019. (VII. 12.) ORFK utasítás

a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

29/2019. (VII. 12.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 27.

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

Fényes Elek-díjak adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2019/40. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest V. kerület 3. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földügyi Központ

alapító okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Zala Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/40. (VII. 12.)

 

 

2019. VII. 10.

Jogszabály:

1412/2019. (VII. 10.) Korm. határozat

a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/121. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1413/2019. (VII. 10.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/121. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1414/2019. (VII. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/121. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1415/2019. (VII. 10.) Korm. határozat

a Józsefvárosi strand- és gyógyfürdő beruházás előkészítésének támogatása érdekében fejezetek közötti átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2019/121. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

65/2019. (VII. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/121. (VII. 10.)

 

 

2019. VII. 9.

Jogszabály:

2019. évi LXVI. törvény

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 10., 2019. 07. 17., 2019. 07. 24., 2019. 07. 25., 2019. 08. 09., 2019. 08. 15., 2019. 08. 23. 2019. 09. 01., 2019. 10. 01., 2020. 01. 01., 2020. 02. 01., 2020. 10. 01., 2022. 01. 01., a 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napja.

 

Jogszabály:

2019. évi LXVII. törvény

a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 17., 2019. 07. 25., 2019. 09. 01., 2019. 10. 01., 2020. 01. 01., 2020. 01. 17., 2020. 07. 01., 2020. 09. 03.

 

Jogszabály:

167/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 25.

 

Jogszabály:

168/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 10.

 

Jogszabály:

169/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 10.

 

Jogszabály:

33/2019. (VII. 9.) AM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 17.

 

Jogszabály:

28/2019. (VII. 9.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/800 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 17.

 

Jogszabály:

25/2019. (VII. 9.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 08.

 

Jogszabály:

278/2019. (VII. 9.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

279/2019. (VII. 9.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1409/2019. (VII. 9.) Korm. határozat

a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

Hatályos:

2019. 07. 17.

 

Jogszabály:

1410/2019. (VII. 9.) Korm. határozat

a gazdaság versenyképességének növelése érdekében végrehajtandó, a hazai szabályozott szakmák rendszerének felülvizsgálatáról és a szabályozott szakmák számának csökkentéséről

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1411/2019. (VII. 9.) Korm. határozat

az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezésű felsőoktatási program 2019/20-as tanévébe belépő hallgatói létszámról, az ehhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az alumni rendszer kialakításáról és fenntartásáról

Megjelent:

MK 2019/120. (VII. 9.)

 

 

2019. VII. 8.

Jogszabály:

2019. évi LXI. törvény

a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 09.

 

Jogszabály:

2019. évi LXII. törvény

a babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásával kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 09.

 

Jogszabály:

2019. évi LXIII. törvény

a médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 08. 01., 2020. 09. 19.

 

Jogszabály:

2019. évi LXIV. törvény

egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 16., 2019. 08. 08., 2019. 09. 30.

 

Jogszabály:

2019. évi LXV. törvény

a képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 16.

 

Jogszabály:

164/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 09.

 

Jogszabály:

165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 09., 2020. 01. 01., Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból történő kilépésének időpontjában.

 

Jogszabály:

166/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 09.

 

Jogszabály:

28/2019. (VII. 8.) MNB rendelet

a "Kandó Kálmán" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 09.

 

Jogszabály:

32/2019. (VII. 8.) AM rendelet

a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet és az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 11.

 

Jogszabály:

277/2019. (VII. 8.) KE határozat

a 198/2018. (V. 22.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1405/2019. (VII. 8.) Korm. határozat

az egyes kormányhatározatoknak a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal névváltozásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

Hatályos:

2019. 07. 09.

 

Jogszabály:

1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozat

a vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1407/2019. (VII. 8.) Korm. határozat

a 2020. évi EuroVelo és Kerékpáros Turisztikai Konferencia megrendezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozat

a budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése és bővítése beruházás előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/119. (VII. 8.)

 

 

2019. VII. 5.

Jogszabály:

162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet

a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

163/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet

az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

Hatályos:

2019. 07. 13.

 

Jogszabály:

27/2019. (VII. 5.) MNB rendelet

a 2019-ben Magyarországon megrendezésre kerülő Vívó-Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

Hatályos:

2019. 07. 08.

 

Jogszabály:

9/2019. (VII. 5.) NVTNM rendelet

az Agrárminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

Hatályos:

2019. 07. 06.

 

Jogszabály:

22/2019. (VII. 5.) AB határozat

a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései és a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze, valamint egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról, illetve visszautasításáról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

252/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

253/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

254/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

255/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

256/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

257/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

258/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

259/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

260/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

261/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

262/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

263/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

264/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

265/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

266/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

267/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

268/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

269/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

270/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

271/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

272/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

273/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

274/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

275/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

276/2019. (VII. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1400/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

Hatályos:

2019. 07. 06.

 

Jogszabály:

1401/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

Hatályos:

2019. 07. 06.

 

Jogszabály:

1402/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

Hatályos:

2019. 07. 06.

 

Jogszabály:

1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat

a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának megalapozásáról

Megjelent:

MK 2019/118. (VII. 5.)

 

 

2019. VII. 4.

Jogszabály:

161/2019. (VII. 4.) Korm. rendelet

a közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Megjelent:

MK 2019/117. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

8/2019. (VII. 4.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/117. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 07. 05.

 

Jogszabály:

1397/2019. (VII. 4.) Korm. határozat

a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról

Megjelent:

MK 2019/117. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozat

az építésgazdaság általános fejlesztését, az építőanyagok hazai gyártását és a hazai építőipari alapanyag-kitermelés támogatását célzó stratégiáról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/117. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1399/2019. (VII. 4.) Korm. határozat

a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/117. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

179/2019. (VII. 4.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2019/117. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

10/2019. (VII. 4.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 07. 05.

 

Jogszabály:

6/2019. (VII. 4.) AM utasítás

a Közös Agrárpolitika 2021-2027 közötti időszakára vonatkozó Stratégiai Terv egyes elemeinek előkészítéséről, megalkotásáról és az ahhoz kapcsolódó eljárási rendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 07. 05.

 

Jogszabály:

13/2019. (VII. 4.) BM utasítás

a fogvatartott személyek eljárási cselekményen történő jelenlétének a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott telekommunikációs eszköz útján való biztosításának eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 07. 05.

 

Jogszabály:

14/2019. (VII. 4.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 07. 05.

 

Jogszabály:

23/2019. (VII. 4.) ITM utasítás

álláshelyi, munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 07. 05.

 

Jogszabály:

24/2019. (VII. 4.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Ügyfélszolgálati Információs Irodája működésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 07. 05.

 

Jogszabály:

1/2019. (VII. 4.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat szervezeti változások következtében aktualitását vesztett elnöki utasításainak hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

Hatályos:

2019. 07. 05.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Állami Számvevőszék közleménye

a 2019. évi Gajzágó Salamon-díj adományozásáról és elnöki dicséretről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/39. (VII. 4.)

 

 

2019. VII. 3.

Jogszabály:

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

a 2019/2020. tanév rendjéről

Megjelent:

MK 2019/116. (VII. 3.)

Hatályos:

2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

egyes járványügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/116. (VII. 3.)

Hatályos:

2019. 08. 02.

 

2019. VII. 2.

Jogszabály:

20/2019. (VII. 2.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2019/115. (VII. 2.)

Hatályos:

2019. 07. 02.

 

Jogszabály:

21/2019. (VII. 2.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Megjelent:

MK 2019/115. (VII. 2.)

Hatályos:

2019. 07. 02.

 

Jogszabály:

22/2019. (VII. 2.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának megválasztásáról

Megjelent:

MK 2019/115. (VII. 2.)

Hatályos:

2019. 07. 02.

 

Jogszabály:

23/2019. (VII. 2.) OGY határozat

az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2019/115. (VII. 2.)

Hatályos:

2019. 07. 02.

 

Jogszabály:

24/2019. (VII. 2.) OGY határozat

a Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról

Megjelent:

MK 2019/115. (VII. 2.)

Hatályos:

2019. 07. 03.

 

2019. VII. 1.

Jogszabály:

25/2019. (VII. 1.) MNB rendelet

a "Himnusz megzenésítése" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/114. (VII. 1.)

Hatályos:

2019. 07. 02.

 

Jogszabály:

26/2019. (VII. 1.) MNB rendelet

a "Himnusz megzenésítése" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2019/114. (VII. 1.)

Hatályos:

2019. 07. 02.

 

Jogszabály:

1396/2019. (VII. 1.) Korm. határozat

a muravidéki magyar közösségi ház kialakításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/114. (VII. 1.)

 

 

2019. VI. 28.

Jogszabály:

156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/112. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

2019. évi LVII. törvény

az Észak-Macedón Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi LVIII. törvény

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipe3ské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi LIX. törvény

egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01., 2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi LX. törvény

egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01

 

Jogszabály:

157/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

27/2019. (VI. 28.) BM rendelet

az idegenrendészeti szervvel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

18/2019. (VI. 28.) IM rendelet

a bírósági végrehajtással összefüggő egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 08. 12.

 

Jogszabály:

16/2019. (VI. 28.) ITM rendelet

a hajózási tevékenység folytatásának egyes feltételeiről

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 30.

 

Jogszabály:

17/2019. (VI. 28.) ITM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

250/2019. (VI. 28.) KE határozat

miniszteri felmentésről

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

251/2019. (VI. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Földügyi Központ működésének megkezdéséhez szükséges egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1394/2019. (VI. 28.) Korm. határozat

intézmények elhelyezésével összefüggő további intézkedésekről, valamint az azzal összefüggő fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1395/2019. (VI. 28.) Korm. határozat

a bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

64/2019. (VI. 28.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/113. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

9/2019. (VI. 28.) MvM utasítás

a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Széchenyi Programirodák szervezetének, működésének, valamint tevékenységének alapvető szabályairól szóló 3/2013. (II. 28.) Miniszterelnökségi utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

23/2019. (VI. 28.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29., 2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

24/2019. (VI. 28.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29., 2019. 09. 02.

 

Jogszabály:

25/2019. (VI. 28.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

4/2019. (VI. 28.) IM utasítás

a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

5/2019. (VI. 28.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium informatikai biztonsági szabályzatáról szóló 6/2018. (III. 26.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

20/2019. (VI. 28.) ITM utasítás

a minisztérium által közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kormányzati honlapon történő megjelentetésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

21/2019. (VI. 28.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

22/2019. (VI. 28.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium nemzeti "Szigorúan Titkos!" /"EU Titkos!"/ "NATO Titkos!" minősítésű munkaállomás Rendszerbiztonsági követelményei és Üzemeltetés-biztonsági Szabályzata kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

14/2019. (VI. 28.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

15/2019. (VI. 28.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium éves diplomáciai és operatív tervezéséről és beszámoltatásáról szóló 1/2017. (I. 5.) KKM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

9/2019. (VI. 28.) PM utasítás

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

12/2019. (VI. 28.) LÜ utasítás

az ügyészségi ügyviteli vizsgáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

13/2019. (VI. 28.) LÜ utasítás

az ügyészségi statisztikai vizsgáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

25/2019. (VI. 28.) ORFK utasítás

a rendőri intézkedések gyakorlati végrehajtásának alapvető taktikáiról szóló 18/2008. (OT 10.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

26/2019. (VI. 28.) ORFK utasítás

a gazdálkodási szabályzatról szóló 7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

27/2019. (VI. 28.) ORFK utasítás

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság létrehozására tekintettel egyes ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

Tájékoztató

a Kormány által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (5) bekezdése alapján a 2018-as évben meghozott, a közbeszerzések alóli felmentést tartalmazó egyedi határozatok szövegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

ITM pályázati felhívás

a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

2018. évi éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Alapítvány

2018. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Liberális Magyarországért Alapítvány

2018. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Megújuló Magyarországért Alapítvány

2018. évi éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Ökopolisz Alapítvány

éves jelentése a 2018. évről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Új Köztársaságért Alapítvány

2018. évi éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Váradi András Alapítvány

2018. évi pénzügyi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Hadigondozottak Közalapítványa

Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/38. (VI. 28.)

 

 

2019. VI. 27.

Jogszabály:

2019. évi LI. törvény

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi LII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi LIII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi LIV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi LV. törvény

egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 07. 01., 2019. 07. 27., 2019. 09. 30., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi LVI. törvény

az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

26/2019. (VI. 27.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet, továbbá a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 28.

 

Jogszabály:

247/2019. (VI. 27.) KE határozat

allampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

248/2019. (VI. 27.) KE határozat

allampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

249/2019. (VI. 27.) KE határozat

allampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/110. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

154/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet

a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/111. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 28.

 

Jogszabály:

155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/111. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 28., 2019. 07. 28., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2019. (VI. 27.) PM rendelet

az automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről

Megjelent:

MK 2019/111. (VI. 27.)

Hatályos:

2019. 06. 28.

 

Jogszabály:

1390/2019. (VI. 27.) Korm. határozat

a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/111. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

1391/2019. (VI. 27.) Korm. határozat

a Törökbálint Sportközpont továbbfejlesztése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/111. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

1392/2019. (VI. 27.) Korm. határozat

a 2003/87/EK irányelv 10c. cikke által elérhetővé tett finanszírozási mechanizmus magyarországi felhasználásáról

Megjelent:

MK 2019/111. (VI. 27.)

 

 

2019. VI. 26.

Jogszabály:

151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet és a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet

egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 01., 2019. 07. 11., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

Hatályos:

2019. 06. 29.

 

Jogszabály:

24/2019. (VI. 26.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

31/2019. (VI. 26.) AM rendelet

a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

Hatályos:

2019. 07. 04.

 

Jogszabály:

20/2019. (VI. 26.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény megismételt eljárásra irányadó szabályaival kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 631. § a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

21/2019. (VI. 26.) AB határozat

a Kúria Kvk.II.37.706/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1380/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1381/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a Hungary Helps Program keretében az Etióp Ortodox Tewahido Egyház, az Etióp Katolikus Egyház és a Jézus Helye Etióp Evangéliumi Egyház projektjeinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1382/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

egyes egyházi támogatási célú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1383/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről szóló 1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1384/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

az országos szúnyoggyérítési program kiterjesztéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1385/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a Recirquel Újcirkusz Társulat infrastrukturális hátterének megteremtéséhez, valamint a 2019-2023. évi művészeti munkájának biztosításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1386/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű felhívásra benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1387/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1388/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú ("Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1389/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/109. (VI. 26.)

 

 

2019. VI. 25.

Jogszabály:

145/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2019/106. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 26.

 

Jogszabály:

1365/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről szóló 2126/2017. (XII. 29.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2019/106. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1366/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről

Megjelent:

MK 2019/106. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1367/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/106. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

2019. évi XLIX. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2019/107. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 25. 18 órakor.

 

Jogszabály:

2019. évi L. törvény

a Londonban, 1985. október 16-án kelt, "a hajókon telepíthető INMARSAT földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben" tárgyú megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 26.

 

Jogszabály:

146/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya között a gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 26 - kivétellel.

 

Jogszabály:

147/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Társadalombiztosítási Azonosító Jel generálás és nyilvántartás feladatának a Magyar Államkincstár által történő átvételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 26., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

148/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 30.

 

Jogszabály:

149/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 26.

 

Jogszabály:

150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 26.

 

Jogszabály:

30/2019. (VI. 25.) AM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 07. 03. 2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

7/2019. (VI. 25.) PM rendelet

a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2019. Büntető jogegységi határozat

az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

19/2019. (VI. 25.) OGY határozat

a Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

239/2019. (VI. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

240/2019. (VI. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

241/2019. (VI. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

242/2019. (VI. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

243/2019. (VI. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

244/2019. (VI. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

245/2019. (VI. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

246/2019. (VI. 25.) KE határozat

a 201/2016. (VI. 17.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1368/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának második ütemű bővítéséről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1370/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a 2020. évi Hun Challenge Világkupa nemzetközi férfi és női tornaverseny megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1371/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja megvalósításának előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1372/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1373/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Pásztó és térsége árvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatok forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a belvízzel halmozottan sújtott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások előkészítési, tervezési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1375/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Szolnoki Atlétikai Centrum beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1376/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Tállya községi sporttelep komplex fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1377/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1378/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a Bock Hungária Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1379/2019. (VI. 25.) Korm. határozat

a 2019. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1688/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

Hatályos:

2019. 06. 26.

 

Jogszabály:

62/2019. (VI. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti, infrastrukturális projektekben való együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

63/2019. (VI. 25.) ME határozat

a Magyar-Paraguayi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/108. (VI. 25.)

 

 

2019. VI. 24.

Jogszabály:

2019. évi XLI. törvény

az Európai Hírközlési Hivatal (ECO) létrehozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/105. (VI. 24.)

Hatályos:

2019. 06. 25. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi XLII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ITU Telecom World 2019 rendezvényének lebonyolításáról, szervezéséről és finanszírozásáról szóló, a fogadó országgal kötött Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/105. (VI. 24.)

Hatályos:

2019. 06. 25. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi XLIII. törvény

a Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet létrehozásáról szóló egyezmény és annak 2008. évi módosítása kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/105. (VI. 24.)

Hatályos:

2019. 06. 25.

 

Jogszabály:

2019. évi XLIV. törvény

az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/105. (VI. 24.)

Hatályos:

2019. 06. 25.

 

Jogszabály:

2019. évi XLV. törvény

az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/105. (VI. 24.)

Hatályos:

2019. 06. 25. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi XLVI. törvény

a Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/105. (VI. 24.)

Hatályos:

2019. 06. 25. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi XLVII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2019/105. (VI. 24.)

Hatályos:

2019. 06. 25. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2019. évi XLVIII. törvény

a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2019/105. (VI. 24.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

2019. VI. 20.

Jogszabály:

143/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

144/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet

a Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

28/2019. (VI. 20.) AM rendelet

az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 25.

 

Jogszabály:

29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 23.

 

Jogszabály:

16/2019. (VI. 20.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 08. 01.

 

Jogszabály:

17/2019. (VI. 20.) IM rendelet

a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5009/2019/4. számú határozata

A helyi önkormányzati rendeletben foglaltak a képviselő-testületet is kötik. Az SZMSZ-ben ülésszünetként jelzett időszakra - amennyiben a szabályozás ezt tartalmazza - rendes ülés nem hívható össze.

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1363/2019. (VI. 20.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos kormányzati feladatokról

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1364/2019. (VI. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2019/104. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

8/2019. (VI. 20.) MvM utasítás

egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

22/2019. (VI. 20.) EMMI utasítás

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

44/2019. (VI. 20.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

45/2019. (VI. 20.) HM utasítás

a KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése című európai uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek felhasználásra kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának feladatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

46/2019. (VI. 20.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 21/2019. (III. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

17/2019. (VI. 20.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Internet Laboratóriumának működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

18/2019. (VI. 20.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Internet Laboratórium által végzett próbavásárlások elszámolásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

19/2019. (VI. 20.) ITM utasítás

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

4/2019. (VI. 20.) BM OKF utasítás

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

Hatályos:

2019. 06. 21.

 

Jogszabály:

MvM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2019. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

2018. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Demokrácia Központ Közalapítvány

Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány

Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/37. (VI. 20.)

 

 

2019. VI. 19.

Jogszabály:

141/2019. (VI. 19.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/103. (VI. 19.)

Hatályos:

2019. 06. 22.

 

Jogszabály:

142/2019. (VI. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/103. (VI. 19.)

Hatályos:

2019. 07. 04.

 

Jogszabály:

10/2019. (VI. 19.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó módosításáról

Megjelent:

MK 2019/103. (VI. 19.)

Hatályos:

2019. 07. 04.

 

Jogszabály:

1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az egykori MÁV Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásának egyes elemeiről

Megjelent:

MK 2019/103. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1360/2019. (VI. 19.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00012 azonosító számú ("A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a HNPI működési területén" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/103. (VI. 19.)

Hatályos:

2019. 06. 20.

 

Jogszabály:

1361/2019. (VI. 19.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/103. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1362/2019. (VI. 19.) Korm. határozat

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a fővárosi agglomeráció közlekedési kapcsolatainak fejlesztése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről, valamint a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/103. (VI. 19.)

Hatályos:

2019. 06. 20.

 

Jogszabály:

61/2019. (VI. 19.) ME határozat

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén kötött Egyezmény módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/103. (VI. 19.)

 

 

2019. VI. 18.

Jogszabály:

8/2019. (VI. 18.) NVTNM rendelet

az EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében, valamint a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/102. (VI. 18.)

Hatályos:

2019. 06. 19.

 

Jogszabály:

25/2019. (VI. 18.) BM rendelet

az egyes miniszteri rendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/102. (VI. 18.)

Hatályos:

2019. 06. 19.

 

Jogszabály:

15/2019. (VI. 18.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/102. (VI. 18.)

Hatályos:

2019. 06. 26.

 

Jogszabály:

19/2019. (VI. 18.) AB határozat

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. §-a alaptörvény-ellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról és e rendelkezés alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2019/102. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

18/2019. (VI. 18.) OGY határozat

a 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2019/102. (VI. 18.)

Hatályos:

2019. 06. 19.

 

Jogszabály:

60/2019. (VI. 18.) ME határozat

főiskolai rektor felmentéséről

Megjelent:

MK 2019/102. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

1/2019. (VI. 18.) NVB közlemény

az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának eredményéről

Megjelent:

MK 2019/102. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2019/102. számában

Megjelent:

MK 2019/102. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

12/2019. (VI. 18.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/36. (VI. 18.)

Hatályos:

2019. 06. 19.

 

Jogszabály:

21/2019. (VI. 18.) EMMI utasítás

az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/36. (VI. 18.)

Hatályos:

2019. 06. 19.

 

2019. VI. 14.

Jogszabály:

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet

a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról

Megjelent:

MK 2019/100. (VI. 14.)

Hatályos:

2019. 06. 22.

 

Jogszabály:

139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

Hatályos:

2019. 06. 15., 2019. 07. 01., 2020. 01. 01., 2020. 11. 01., 2022. 01. 01.

 

Jogszabály:

140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletnek, valamint az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletnek a 2019. évi minimálbér-kompenzációval összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

Hatályos:

2019. 06. 15.

 

Jogszabály:

27/2019. (VI. 14.) AM rendelet

a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

Hatályos:

2019. 06. 17.

 

Jogszabály:

4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

Hatályos:

2019. 06. 15.

 

Jogszabály:

1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat

a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1355/2019. (VI. 14.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1356/2019. (VI. 14.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1357/2019. (VI. 14.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1358/2019. (VI. 14.) Korm. határozat

a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósítása további előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

59/2019. (VI. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2019/101. (VI. 14.)

 

 

2019. VI. 13.

Jogszabály:

138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/99. (VI. 13.)

Hatályos:

2019. 06. 14.

 

Jogszabály:

4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet

a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról

Megjelent:

MK 2019/99. (VI. 13.)

Hatályos:

2019. 06. 18.

 

Jogszabály:

15/2019. (VI. 13.) IM rendelet

az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/99. (VI. 13.)

Hatályos:

2019. 06. 28.

 

Jogszabály:

3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/99. (VI. 13.)

Hatályos:

2019. 06. 14.

 

Jogszabály:

1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/99. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

58/2019. (VI. 13.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/99. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

11/2019. (VI. 13.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

20/2019. (VI. 13.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

Hatályos:

2019. 06. 14.

 

Jogszabály:

13/2019. (VI. 13.) KKM utasítás

egyes elismerések, vezetői dicséretek és a soron kívüli rangadományozás részletes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

Hatályos:

2019. 06. 14.

 

Jogszabály:

36/2019. (VI. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2019/35. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Szervezeti és Működési Szabályzata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Balatoni Hajózási Zrt. közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Táncsics Mihály Alapítvány

2018. évi éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2018. évi közhasznú éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/35. (VI. 13.)

 

 

2019. VI. 12.

Jogszabály:

6/2019. (VI. 12.) MEKH rendelet

a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról szóló 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/98. (VI. 12.)

Hatályos:

2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2019/98. (VI. 12.)

Hatályos:

2019. 06. 13.

 

Jogszabály:

18/2019. (VI. 12.) AB határozat

a Kúria Kvk.II.37.628/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2019/98. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

17/2019. (VI. 12.) OGY határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnöke megbízatásával kapcsolatos indítványról

Megjelent:

MK 2019/98. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

237/2019. (VI. 12.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/98. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

238/2019. (VI. 12.) KE határozat

kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/98. (VI. 12.)

 

 

2019. VI. 11.

Jogszabály:

135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet

a szakképzési megállapodásról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

Hatályos:

2019. 06. 12.

 

Jogszabály:

136/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet

beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

Hatályos:

2019. 06. 12.

 

Jogszabály:

137/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

Hatályos:

2019. 06. 19., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat- átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1344/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalásának növeléséről

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a 2021. évi népszámlálás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1347/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Múzeum kertrekonstrukciójának befejezéséhez szükséges feladatokról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1348/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó közúti beruházásokhoz szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a szenttamási Almásy-kastély és a hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1350/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Seuso-kincs időszaki kiállításának támogatásáról, valamint az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1351/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a Muzsikáló Magyarország projekt 2019. évi folytatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1352/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a nigériai katolikus Sokotoi Egyházmegye és a protestáns Church of Christ in Nations egyház projektjeinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

57/2019. (VI. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2019/97. (VI. 11.)

 

 

2019. VI. 7.

Jogszabály:

134/2019. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

Hatályos:

2019. 06. 15.

 

Jogszabály:

26/2019. (VI. 7.) AM rendelet

az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

Hatályos:

2019. 06. 08.

 

Jogszabály:

24/2019. (VI. 7.) BM rendelet

a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

Hatályos:

2019. 06. 12.

 

Jogszabály:

7/2019. (VI. 7.) HM rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

Hatályos:

2019. 06. 08.

 

Jogszabály:

6/2019. (VI. 7.) PM rendelet

a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

Hatályos:

2019. 06. 08., 2019. 07. 01., 2019. 10. 01.

 

Jogszabály:

235/2019. (VI. 7.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

236/2019. (VI. 7.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1339/2019. (VI. 7.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1340/2019. (VI. 7.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok megvalósítása érdekében szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/96. (VI. 7.)

 

 

2019. VI. 6.

Jogszabály:

18/2019. (VI. 6.) EMMI utasítás

a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 06. 07.

 

Jogszabály:

19/2019. (VI. 6.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 06. 07.

 

Jogszabály:

42/2019. (VI. 6.) HM utasítás

a Stratégiai Légiszállítási Képesség Program befogadó nemzeti támogatásának biztosításához kapcsolódó egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 06. 07.

 

Jogszabály:

43/2019. (VI. 6.) HM utasítás

a Magyar-Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről és a Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről szóló 28/2019. (IV. 17.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 06. 07.

 

Jogszabály:

15/2019. (VI. 6.) ITM utasítás

egyes gazdálkodással összefüggő normatív utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 06. 07.

 

Jogszabály:

16/2019. (VI. 6.) ITM utasítás

egyes NFM és NGM utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 06. 07.

 

Jogszabály:

8/2019. (VI. 6.) PM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 06. 07., 2019. 06. 16.

 

Jogszabály:

3/2019. (VI. 6.) BM OKF utasítás

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 06. 07.

 

Jogszabály:

11/2019. (VI. 6.) LÜ utasítás

a nyugalmazott ügyészek igazolványáról szóló 23/2011. (XII. 27.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

Hatályos:

2019. 07. 10.

 

Jogszabály:

BM közlemény

a tartósan vízhiányos időszak végéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2019/34. (VI. 6.)

 

 

2019. VI. 5.

Jogszabály:

131/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet

az állam tulajdonában álló Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

Hatályos:

2019. 06. 06.

 

Jogszabály:

132/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet

a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

Hatályos:

2019. 06. 06.

 

Jogszabály:

133/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

Hatályos:

2019. 06. 06.

 

Jogszabály:

23/2019. (VI. 5.) MNB rendelet

pénzforgalmi tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

Hatályos:

2019. 06. 06.

 

Jogszabály:

1/2019. Büntető jogegységi határozat

gazdasági társaság vagyonkezelője által a társaságban meglévő tulajdonosi helyzetétől függetlenül a társaság sérelmére megvalósuló hűtlen kezelés elkövetéséről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

230/2019. (VI. 5.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

231/2019. (VI. 5.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

232/2019. (VI. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

233/2019. (VI. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

234/2019. (VI. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1326/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2019. június 10-21. között Genfben sorra kerülő 108. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1327/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a 2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

Hatályos:

2019. 06. 06.

 

Jogszabály:

1328/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1329/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló 2019-2020. évi gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1330/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítése érdekében többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1331/2019. (VI. 5.) Korm. határozat

a határkeresztező vasúti kapcsolatok fejlesztéséről, a hiányosságok felszámolásáról

Megjelent:

MK 2019/95. (VI. 5.)