A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2020. IV. 6.

Jogszabály:

92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2020/66. (IV. 6.)

Hatályos:

2020. 04. 07., 2020. 04. 21.

 

Jogszabály:

93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról szóló Korm. rendelet

Megjelent:

MK 2020/66. (IV. 6.)

Hatályos:

2020. 04. 07., 2020. 04. 21.

 

Jogszabály:

172/2020. (IV. 6.) KE határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/66. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

173/2020. (IV. 6.) KE határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/66. (IV. 6.)

 

 

2020. IV. 5.

Jogszabály:

85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról

Megjelent:

MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos:

2020. 04. 06., 2020. 04. 20.

 

Jogszabály:

86/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes honvédelmi tárgyú szabályokról

Megjelent:

MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos:

2020. 04. 06., 2020. 04. 20.

 

Jogszabály:

87/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos:

2020. 04. 06., 2020. 04. 20.

 

Jogszabály:

88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről

Megjelent:

MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos:

2020. 04. 06., 2020. 04. 20.

 

Jogszabály:

89/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes nemzetközi bűnügyi jogsegély eljárásokat érintő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos:

2020. 04. 06., 2020. 04. 20.

 

Jogszabály:

90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos:

2020. 04. 06., 2020. 04. 20.

 

Jogszabály:

91/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól

Megjelent:

MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos:

2020. 04. 06., 2020. 04. 20.

 

2020. IV. 3.

Jogszabály:

6/2020. (IV. 3.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04.

 

Jogszabály:

9/2020. (IV. 3.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2020. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

10/2020. (IV. 3.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

11/2020. (IV. 3.) AM rendelet

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04.

 

Jogszabály:

12/2020. (IV. 3.) AM rendelet

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 06.

 

Jogszabály:

10/2020. (IV. 3.) ITM rendelet

a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04.

 

Jogszabály:

1/2020. BJE határozat

felülvizsgálati eljárásban elrendelt hatályon kívül helyezés esetén az elévülés vizsgálatáról

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

2/2020. BJE határozat

büntetőeljárás során vagyonelkobzás elrendeléséről

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1137/2020. (IV. 3.) Korm. határozat

a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04.

 

Jogszabály:

24/2020. (IV. 3.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/63. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

82/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során egyes orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök beszerzésével összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/64. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04., 2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

83/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes egészségügyi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/64. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04., 2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

84/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások biztosításának a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2020/64. (IV. 3.)

Hatályos:

2020. 04. 04., 2020. 04. 18.

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a veszélyhelyzettel kapcsolatban az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M326 és M327 számú, a RID 1.5.1 szakasza szerinti 3/2020 és 4/2020 számú multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/18. (IV. 3.)

 

 

2020. IV. 1.

Jogszabály:

81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/62. (IV. 1.)

Hatályos:

2020. 04. 02., 2020. 04. 16.

 

Jogszabály:

Közlemény

a szomszédos állam polgárai esetében, valamint a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/17. (IV. 1.)

 

 

2020. III. 31.

Jogszabály:

73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2020/59. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 03. 31. 15 órától.

 

Jogszabály:

74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/59. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 03. 31. 15 órától, 2020. 04. 15.

 

Jogszabály:

2020. évi XIII. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XIV. törvény

a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2020. évi XV. törvény

a győri Káptalandomb nemzeti emlékhellyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi XVI. törvény

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 05.

 

Jogszabály:

2020. évi XVII. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

75/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

76/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01., 2020. 04. 15.

 

Jogszabály:

77/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 05. 01., 2021. 05. 01.

 

Jogszabály:

78/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központ épületének felújításával, átalakításával és a hozzá kapcsolódó Ráday Felsőoktatási Diákotthon újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 31.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

9/2020. (III. 31.) ITM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

9/2020. (III. 31) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 03. 30.

 

Jogszabály:

169/2020. (III. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

170/2020. (III. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

171/2020. (III. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1131/2020. (III. 31.) Korm. határozat

a Honvédelmi Minisztérium 2020. évi tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatellátásáról és annak forrásigényéről

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1132/2020. (III. 31.) Korm. határozat

az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok, valamint az örökségvédelmi szakmai és kapcsolódó feladatok forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1133/2020. (III. 31.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1134/2020. (III. 31.) Korm. határozat

a Békéscsaba megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1135/2020. (III. 31.) Korm. határozat

a Millenáris területén megvalósuló beruházásokkal és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokról, valamint az ezekkel összefüggő forrásbiztosításról szóló 1110/2018. (III. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

23/2020. (III. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

79/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

a települési önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékának kiegészítő támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/61. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 03. 31. 23 órától.

 

Jogszabály:

80/2020. (III. 31.) Korm. rendelet

az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékához nyújtott 2020. évi költségvetési támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/61. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 03. 31. 23 órától.

 

Jogszabály:

1136/2020. (III. 31.) Korm. határozat

a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékához nyújtott 2020. évi költségvetési támogatás biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2020/61. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

6/2020. (III. 31.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos kiadások elszámolásáról szóló 15/2019. (XII. 9.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (III. 31.) AM utasítás

a Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozóan a kormányhivatalok szakigazgatási szervei által beszedett központosított bevételek befizetésének eljárási szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) VM-KIM együttes utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 31.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

17/2020. (III. 31.) HM utasítás

a honvédelmi alkalmazottak részére előírt honvédelmi továbbképzésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2020. (III. 31.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2020. (III. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Munkavédelmi Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2020. (III. 31.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által elrendelt ideiglenes külföldi és belföldi kiküldetések, valamint egyéb hivatalos utazások rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2020. (III. 31.) OBH utasítás

az egyes OBH utasításoknak az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

11/2020. (III. 31.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

15/2020. (III. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § ának, 3. § ának és 5. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

16/2020. (III. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi LIV. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Tájékoztató

a Kormány által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (5) bekezdése alapján a 2019-es évben meghozott, a közbeszerzések alóli felmentést tartalmazó egyedi határozatok szövegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/16. (III. 31.)

 

 

2020. III. 30.

Jogszabály:

2020. évi XII. törvény

a koronavírus elleni védekezésről

Megjelent:

MK 2020/58. (III. 30.)

Hatályos:

2020. 03. 31.

 

2020. III. 28.

Jogszabály:

72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet

a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről

Megjelent:

MK 2020/57. (III. 28.)

Hatályos:

2020. 03. 29.

 

2020. III. 27.

Jogszabály:

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet

a kijárási korlátozásról

Megjelent:

MK 2020/56. (III. 27.)

Hatályos:

2020. 03. 28.

 

Jogszabály:

4/2020. (III. 27.) BM utasítás

a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/15. (III. 27.)

Hatályos:

2020. 03. 28.

 

Jogszabály:

10/2020. (III. 27.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztériumban az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről és a követendő eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/15. (III. 27.)

Hatályos:

2020. 03. 27. 22 órától.

 

2020. III. 26.

Jogszabály:

67/2020. (III. 26.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során történő gyógyszerellátással kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/55. (III. 26.)

Hatályos:

2020. 03. 27.

 

Jogszabály:

68/2020. (III. 26.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/55. (III. 26.)

Hatályos:

2020. 03. 27.

 

Jogszabály:

69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetben a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2020/55. (III. 26.)

Hatályos:

2020. 03. 27.

 

Jogszabály:

70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2020/55. (III. 26.)

Hatályos:

2020. 03. 27.

 

2020. III. 25.

Jogszabály:

64/2020. (III. 25.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során egyes gyógyszerek kivitelével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/53. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 25. 16 órától.

 

Jogszabály:

65/2020. (III. 25.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a nemzetközi szankcióban elrendelt kereskedelmi korlátozás alá eső termékekhez kapcsolódó finanszírozás engedélyezésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 28.

 

Jogszabály:

66/2020. (III. 25.) Korm. rendelet

a Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

3/2020. (III. 25.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 04. 09., 2020. 05. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (III. 25.) TNM rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

1/2020. (III. 25.) NVTNM rendelet

egyes gazdasági társaságokat érintő változások átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

6/2020. (III. 25.) AM rendelet

a natúrparkok létrehozásáról és működéséről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 04. 24.

 

Jogszabály:

7/2020. (III. 25.) AM rendelet

a Táti és süttői Duna-szigetek természetvédelmi terület létesítéséről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 04. 02.

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 25.) AM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 28.

 

Jogszabály:

12/2020. (III. 25.) EMMI rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 04. 02.

 

Jogszabály:

13/2020. (III. 25.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

7/2020. (III. 25.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 25.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 23.

 

Jogszabály:

154/2020. (III. 25.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

155/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

156/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

157/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

158/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

159/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

160/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

161/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

162/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

163/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

164/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

165/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

166/2020. (III. 25.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

167/2020. (III. 25.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

168/2020. (III. 25.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1123/2020. (III. 25.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1124/2020. (III. 25.) Korm. határozat

a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége kiegészítő támogatásáról szóló 1515/2018. (X. 17.) Korm. határozattal biztosított forrás felhasználásáról szóló 1737/2018. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1125/2020. (III. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1126/2020. (III. 25.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1127/2020. (III. 25.) Korm. határozat

a Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet felújításával és korszerűsítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1128/2020. (III. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium területén megvalósuló "Tornacsarnok és vívóterem" beruházáshoz szükséges forrásátcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1129/2020. (III. 25.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

1130/2020. (III. 25.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

22/2020. (III. 25.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/54. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 25.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

13/2020. (III. 25.) HM utasítás

a Magyar Honvédség parancsnoka beszámoltatásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

14/2020. (III. 25.) HM utasítás

az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

15/2020. (III. 25.) HM utasítás

a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

16/2020. (III. 25.) HM utasítás

az egyes képzéssel kapcsolatos honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

2/2020. (III. 25.) IM utasítás

a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének helyettesítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 25.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

9/2020. (III. 25.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

1/2020. (III. 25.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2019. (IX. 12.) BM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

7/2020. (III. 25.) BVOP utasítás

a fogvatartottak elterelés szolgáltatásban való részvételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 25.) BVOP utasítás

a Befogadási és Fogvatartási Bizottság működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 04. 02.

 

Jogszabály:

9/2020. (III. 25.) BVOP utasítás

a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 2/2017. (VI. 15.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

9/2020. (III. 25.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

Jogszabály:

MvM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei 2020. március 15-e alkalmából

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása

a 2020. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a veszélyhelyzettel kapcsolatban az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M324 és M325 számú, a RID 1.5.1 szakasza szerinti 1/2020 és 2/2020 számú, valamint az ADN 1.5.1 szakasza szerinti M025 számú multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

NMHH közlemény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2/2010. (X. 12.) számú döntésével elfogadott, majd a 223/2011. (II. 9.) számú, a 240/2011. (II. 16.) számú, az 516/2012. (III. 14.) számú, a 86/2013. (I. 23.) számú, a 176/2014. (II. 18.) számú, az 1394/2017. (XII. 19.) számú, az 1168/2019. (IX. 24.) számú, az 1353/2019. (XII. 3.) számú és a 229/2020. (III. 17.) döntéseivel módosított ügyrendjéről, egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/14. (III. 25.)

Hatályos:

2020. 03. 26.

 

2020. III. 24.

Jogszabály:

62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól

Megjelent:

MK 2020/52. (III. 24.)

Hatályos:

2020. 03. 25.

 

Jogszabály:

63/2020. (III. 24.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során az orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/52. (III. 24.)

Hatályos:

2020. 03. 25.

 

Jogszabály:

1121/2020. (III. 24.) Korm. határozat

a magyar állampolgárok testi épségének védelme és válsághelyzetből történő hatékony kimenekítése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/52. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1122/2020. (III. 24.) Korm. határozat

a koronavírus-járvány megfékezésére szolgáló intézkedések végrehajtásához szükséges további forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/52. (III. 24.)

 

 

2020. III. 23.

Jogszabály:

57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/51. (III. 23.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

58/2020. (III. 23.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/51. (III. 23.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2020/51. (III. 23.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

60/2020. (III. 23.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel az érintéses fizetések egészségügyi biztonsága növelése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/51. (III. 23.)

Hatályos:

2020. 03. 25.

 

Jogszabály:

61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/51. (III. 23.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

2020. III. 20.

Jogszabály:

49/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21. - kivételekkel.

 

Jogszabály:

50/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatottaknak a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti illetménykülönbözet-számítással összefüggő átmeneti rendelkezéseinek alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 28.

 

Jogszabály:

52/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 23.

 

Jogszabály:

53/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

54/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

55/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 28.

 

Jogszabály:

56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 20.) AM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 25.

 

Jogszabály:

6/2020. (III. 20.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

7/2020. (III. 20.) BM rendelet

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1110/2020. (III. 20.) Korm. határozat

a Magyar-Horvát Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XV. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1111/2020. (III. 20.) Korm. határozat

a tanfelügyeleti rendszer megerősítése című koncepció alapján egyes köznevelési feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1112/2020. (III. 20.) Korm. határozat

az ecseri és gödöllői fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1113/2020. (III. 20.) Korm. határozat

győri római katolikus hitéleti és oktatási célú épületek felújításáról és fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1114/2020. (III. 20.) Korm. határozat

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei almatermesztéshez kapcsolódó komplex infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztési projekt megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1115/2020. (III. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum részét képező atlétikai pálya felújítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1116/2020. (III. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodásban foglalt, Alsóerdőn tervezett sport- és rekreációs központ kialakításához szükséges többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1117/2020. (III. 20.) Korm. határozat

az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú ("Digitális kompetencia fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

1118/2020. (III. 20.) Korm. határozat

az egyes nemzetpolitikai célokkal összefüggő központi költségvetési források felhasználásáról, valamint a Rákóczi Szövetség "A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatásból megvalósuló beszerzések" tárgyú beszerzései közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről szóló 2005/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról szóló 1146/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1119/2020. (III. 20.) Korm. határozat

a koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről szóló 1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1120/2020. (III. 20.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

21/2020. (III. 20.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/50. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

12/2020. (III. 20.) HM utasítás

az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 20.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

Hatályos:

2020. 03. 21.

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály üzemben tartási határozatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2020. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója

a közigazgatási alapvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója

az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/13. (III. 20.)

 

 

2020. III. 19.

Jogszabály:

2020. évi VIII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezete között létrejövő, az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala regionális programtámogató irodájának Budapesten történő felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

Hatályos:

2020. 03. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2020. évi IX. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

Hatályos:

2020. 03. 20.

 

Jogszabály:

2020. évi X. törvény

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

Hatályos:

2020. 03. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2020. évi XI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

Hatályos:

2020. 03. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 19.) MNB rendelet

a rendszerszintű likviditási kockázatok csökkentése érdekében szükséges követelményeket meghatározó egyes MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

146/2020. (III. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

147/2020. (III. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

148/2020. (III. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

149/2020. (III. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

150/2020. (III. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

151/2020. (III. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

152/2020. (III. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

153/2020. (III. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/48. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.)

Megjelent:

MK 2020/49. (III. 19.)

Hatályos:

2020. 03. 20.

 

2020. III. 18.

Jogszabály:

47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/47. (III. 18.)

Hatályos:

2020. 03. 19.

 

Jogszabály:

1109/2020. (III. 18.) Korm. határozat

az ország működéséhez szükséges létfontosságú állami és nem állami gazdasági társaságok veszélyhelyzeti feladat-ellátásának szakmai támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/47. (III. 18.)

 

 

2020. III. 16.

Jogszabály:

46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)

Megjelent:

MK 2020/45. (III. 16.)

Hatályos:

2020. 03. 17.

 

Jogszabály:

2020. évi V. törvény

az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

2020. évi VI. törvény

közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

2020. évi VII. törvény

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

Hatályos:

2020. 03. 24.

 

Jogszabály:

133/2020. (III. 16.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

134/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

135/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

136/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

137/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

138/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

139/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

140/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

141/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

142/2020. (III. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

143/2020. (III. 16.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

144/2020. (III. 16.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

145/2020. (III. 16.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/46. (III. 16.)

 

 

2020. III. 15.

Jogszabály:

123/2020. (III. 15.) KE határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

124/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

125/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

126/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

127/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

128/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

129/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

130/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

131/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

132/2020. (III. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

1107/2020. (III. 15.) Korm. határozat

a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2020. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

Jogszabály:

1108/2020. (III. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Kulturális Tanács elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/44. (III. 15.)

 

 

2020. III. 14.

Jogszabály:

45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.)

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

Jogszabály:

10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet

a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

Jogszabály:

11/2020. (III. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet és az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

Jogszabály:

1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1103/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat egészségügyi dolgozókra való alkalmazásának felfüggesztéséről

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

Jogszabály:

1104/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1105/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a Giro d´Italia országúti kerékpáros körverseny elhalasztásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2020/42. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1106/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/43. (III. 14.)

 

 

2020. III. 12.

Jogszabály:

42/2020. (III. 12.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

43/2020. (III. 12.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

44/2020. (III. 12.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 12.) EMMI rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

9/2020. (III. 12.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendeletnek az "A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete" cím megalapításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

1/2020. (III. 12.) PM rendelet

a pénzügyminiszter által adományozható elismerésekről

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 12.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 09.

 

Jogszabály:

6/2020. (III. 12.) OGY határozat

Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1096/2020. (III. 12.) Korm. határozat

az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) programjainak és működésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1097/2020. (III. 12.) Korm. határozat

a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő beszerzési és szervezési feladatok további támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1098/2020. (III. 12.) Korm. határozat

a bölcsődei pótlék emelésének és kiterjesztésének 2020. évi ellentételezéséről

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1099/2020. (III. 12.) Korm. határozat

az egyes turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1100/2020. (III. 12.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű ("Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

20/2020. (III. 12.) ME határozat

főiskolai rektor felmentéséről

Megjelent:

MK 2020/41. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

4/2020. (III. 12.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

11/2020. (III. 12.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 35/2019. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

7/2020. (III. 12.) PM utasítás

a honvédelmi költségvetést és annak finanszírozását felügyelő, döntés-előkészítési feladatokat ellátó munkacsoport létrehozataláról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

1/2020. (III. 12.) IM KÁT utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

6/2020. (III. 12.) BVOP utasítás

egyes szakutasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 12.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak hivatalos célú nemzetközi tevékenységéről szóló 4/2013. (III. 29.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 20.

 

Jogszabály:

6/2020. (III. 12.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

7/2020. (III. 12.) OBH utasítás

a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső bírói és igazságügyi alkalmazotti munkakörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 12.) OBH utasítás

a bírósági titkárok képzéséről szóló 18/2019. (X. 14.) OBH utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 12.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 16.

 

Jogszabály:

Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa

2020. február 27-ei ülésén hozott határozatai

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/12. (III. 12.)

 

 

2020. III. 11.

Jogszabály:

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet

veszélyhelyzet kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/39. (III. 11.)

Hatályos:

2020. 03. 11. 15 órától.

 

Jogszabály:

41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/40. (III. 11.)

Hatályos:

2020. 03. 12.

 

2020. III. 10.

Jogszabály:

38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer működtetéséhez és a területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzéséhez kapcsolódó egyes feladatok átrendezésével összefüggő, valamint egyes földügyi és építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 18.

 

Jogszabály:

39/2020. (III. 10.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

1/2020. (III. 10.) NMHH rendelet

a felügyeleti díjról szóló 7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 18.

 

Jogszabály:

7/2020. (III. 10.) EMMI rendelet

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 13.

 

Jogszabály:

114/2020. (III. 10.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

115/2020. (III. 10.) KE határozat

vezérezredesi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

116/2020. (III. 10.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

117/2020. (III. 10.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

118/2020. (III. 10.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

119/2020. (III. 10.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

120/2020. (III. 10.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

121/2020. (III. 10.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

122/2020. (III. 10.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1084/2020. (III. 10.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1085/2020. (III. 10.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében egyes programelemek megvalósításához szükséges 2020. évi előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1086/2020. (III. 10.) Korm. határozat

az Integrált Jogalkotási Rendszer próbaüzemben, majd éles üzemben történő működtetéséhez, fenntartásához, támogatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges 2020. évi központi forrásigényről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1087/2020. (III. 10.) Korm. határozat

a Szerencsejáték Felügyelet működését támogató Fortuna szakrendszer továbbfejlesztéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1088/2020. (III. 10.) Korm. határozat

a Brassó Utcai Általános Iskola tanteremfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1089/2020. (III. 10.) Korm. határozat

a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanteremfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1090/2020. (III. 10.) Korm. határozat

a szentendrei Izbégi Általános Iskola tanteremfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1091/2020. (III. 10.) Korm. határozat

a túrkevei református templom felújításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1092/2020. (III. 10.) Korm. határozat

Csoóri Sándor életműve gondozásának és gyűjteményes kiadásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1093/2020. (III. 10.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00033 azonosító számú ("A Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

Hatályos:

2020. 03. 11.

 

Jogszabály:

1094/2020. (III. 10.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00020 azonosító számú ("Kilátás - Kiváltás Gömörben" - Putnoki Foglalkoztató és Rehabilitációs Otthon ápolást-gondozást igénylő ellátottak férőhelyeinek kiváltása című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1095/2020. (III. 10.) Korm. határozat

a visegrádi országok és Németország marokkói fejlesztési együttműködéshez való magyar hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

19/2020. (III. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, az Ecuadori Köztársaság, valamint a Kenyai Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/38. (III. 10.)

 

 

2020. III. 9.

Jogszabály:

1083/2020. (III. 9.) Korm. határozat

a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat alapján szükséges intézkedések megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/37. (III. 9.)

 

 

2020. III. 6.

Jogszabály:

2020. évi II. törvény

a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a diplomata- és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07. - kivételekkel

 

Jogszabály:

2020. évi III. törvény

a polgári légi közlekedés szabályairól szóló EKLT-megállapodás I. mellékletének felváltásáról szóló EKLT vegyes bizottság 1/2019 határozatának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

2020. évi IV. törvény

a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

6/2020. (III. 6.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 09.

 

Jogszabály:

2/2020. (III. 6.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

1002/2020. (III. 6.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

1/2020. Polgári jogegységi határozat

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld eladása esetén az elővásárlási jog megsértéséből fakadó igény érvényesítéséről

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

18/2020. (III. 6.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/36. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

8/2020. (III. 6.) EMMI utasítás

egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 09.

 

Jogszabály:

1/2020. (III. 6.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

1/2020. (III. 6.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) Miniszterelnökség KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

2/2020. (III. 6.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi szervezetek 2020. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

4/2020. (III. 6.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet elektronikus távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladatainak végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 6.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek közötti kiválasztási eljárás alapjául szolgáló központi és helyi belső utánpótlási adatbázisról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

4/2020. (III. 6.) OBH utasítás

a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2020. évi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

5/2020. (III. 6.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

Hatályos:

2020. 03. 07.

 

Jogszabály:

12/2020. (III. 6.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Jemeni Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

13/2020. (III. 6.) KKM közlemény

az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye kihirdetéséről szóló 2019. évi XLV. törvény 2. § ának és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

14/2020. (III. 6.) KKM közlemény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi CXL. törvény 2. § ának, 3. § ának és 5. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösségek részére történő technikai szám kiadásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/11. (III. 6.)

 

 

2020. III. 5.

Jogszabály:

32/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 06.

 

Jogszabály:

33/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 06.

 

Jogszabály:

34/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházásokká nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 06.

 

Jogszabály:

35/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 20.

 

Jogszabály:

36/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 21., 2020. 07. 01., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

37/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

113/2020. (III. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1070/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a fogvatartottak átmeneti elhelyezésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1071/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1072/2020. (III. 5.) Korm. határozat

az Északkelet-Magyarország Nemzeti, Gazdasági és Kulturális Övezetének Koordinációs Fórumáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 06.

 

Jogszabály:

1073/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a "Creative Region" - Határtalan fejlődés Északkelet-Magyarország - gazdasági együttműködésben érintett, a fejlesztéshez csatlakozó határon túli területek bevonásával megvalósuló - nemzeti, gazdasági és kulturális övezetének fejlesztési tervéről

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1074/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a Terrorelhárítási Központ műveleti komplexumának megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1075/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről szóló 1824/2015. (XI. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

Hatályos:

2020. 03. 06.

 

Jogszabály:

1076/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság ideiglenes elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1031/2020. (II. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1077/2020. (III. 5.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a Közös Agrárpolitika 2020 utáni szabályozásának tárgyalásait segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely 2020. évre vonatkozó fedezetének átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1078/2020. (III. 5.) Korm. határozat

az önkormányzati tűzoltóságok 2020. évi működési kiadásainak kiegészítése érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XIV. Belügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1079/2020. (III. 5.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1080/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a cigándi tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1081/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a gazdagréti tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1082/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a pannonhalmi tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2020/35. (III. 5.)

 

 

2020. III. 3.

Jogszabály:

4/2020. (III. 3.) BM rendelet

az egyes szervezetek működéséhez szükséges informatikai támogatás, valamint egyéb szakrendszerek tekintetében üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások központi szolgáltató általi nyújtása érdekében a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/34. (III. 3.)

Hatályos:

2020. 03. 04.

 

Jogszabály:

6/2020. (III. 3.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 870. § (3) bekezdés ", fellebbezés" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a Kúria Bhar.I.690/2018/12. számú ítéletével befejezett büntetőeljárás felülvizsgálatának elrendeléséről

Megjelent:

MK 2020/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1067/2020. (III. 3.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Szeged megyei jogú város tömegközlekedése elektromos alapra helyezésének megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1068/2020. (III. 3.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosai kezdeményezés Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos tagállami feladatok ellátásáról szóló 1045/2017. (II. 3.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/34. (III. 3.)

Hatályos:

2020. 03. 04.

 

Jogszabály:

1069/2020. (III. 3.) Korm. határozat

az Alba Airport repülőtér nemzetközi kereskedelmi repülőtérré fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/34. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

17/2020. (III. 3.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2020/34. (III. 3.)

 

 

2020. II. 29.

Jogszabály:

30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/33. (II. 29.)

Hatályos:

2020. 03. 01., 2020. 03. 02., 2020. 07. 01.. 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/33. (II. 29.)

Hatályos:

2020. 03. 01., 2020. 09. 01.

 

2020. II. 28.

Jogszabály:

27/2020. (II. 28.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 02. 29.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 28.) MvM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 02. 29.

 

Jogszabály:

2/2020. (II. 28.) AM rendelet

az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 03. 04.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 28.) AM rendelet

a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 03. 04.

 

Jogszabály:

4/2020. (II. 28.) AM rendelet

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 02. 29.

 

Jogszabály:

4/2020. (II. 28.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 02. 29.

 

Jogszabály:

8/2020. (II. 28.) ITM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 03. 15.

 

Jogszabály:

5/2020. (II. 28.) KKM rendelet

a nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység formáiról

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 02. 29.

 

Jogszabály:

6/2020. (II. 28.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 02. 29.

 

Jogszabály:

97/2020. (II. 28.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

98/2020. (II. 28.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

99/2020. (II. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

100/2020. (II. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

101/2020. (II. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

102/2020. (II. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

103/2020. (II. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

104/2020. (II. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

105/2020. (II. 28.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

106/2020. (II. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

107/2020. (II. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

108/2020. (II. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

109/2020. (II. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

110/2020. (II. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

111/2020. (II. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

112/2020. (II. 28.) KE határozat

a 66/2017. (III. 2.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1065/2020. (II. 28.) Korm. határozat

települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben új jogcímek létrehozásáról

Megjelent:

MK 2020/31. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/32. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 02. 29., 2020. 04. 30.

 

Jogszabály:

29/2020. (II. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ körzeti erdőtervezési feladatainak megkezdéséhez szükséges kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/32. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 03. 01., 2020. 03.02.

 

Jogszabály:

1066/2020. (II. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Földügyi Központ körzeti erdőtervezési feladatainak megkezdéséhez szükséges feladatokról

Megjelent:

MK 2020/32. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 28.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/10. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 28.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/10. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 03. 01.

 

Jogszabály:

7/2020. (II. 28.) EMMI utasítás

az "A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" akcióterv (2021-2030) kidolgozásáért felelős munkacsoport létrehozásáról és működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/10. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 02. 29.

 

Jogszabály:

10/2020. (II. 28.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium vezetési rendszerének átalakításával összefüggő egyes tervezési és szervezési feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/10. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 02. 29.

 

Jogszabály:

9/2020. (II. 28.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/10. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 02. 29.

 

Jogszabály:

6/2020. (II. 28.) KKM utasítás

az egyes elismerések és a soron kívüli rangadományozás részletes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/10. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 02. 29.

 

Jogszabály:

7/2020. (II. 28.) KKM utasítás

egyes külügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/10. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 02. 29.

 

Jogszabály:

6/2020. (II. 28.) PM utasítás

a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében nyújtott támogatásokkal összefüggő döntés-előkészítési feladatokat ellátó munkacsoport létrehozataláról szóló 7/2018. (X. 17.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/10. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 02. 29.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 28.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/10. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 02. 29.

 

Jogszabály:

1/2020. (II. 28.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/10. (II. 28.)

Hatályos:

2020. 02. 29.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/10. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

KSH közlemény

a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/10. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/10. (II. 28.)

 

 

2020. II. 27.

Jogszabály:

2/2020. (II. 27.) ME utasítás

a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 1/2018. (VI. 1.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/9. (II. 27.)

Hatályos:

2020. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 27.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Másolatkészítési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/9. (II. 27.)

Hatályos:

2020. 02. 28.

 

Jogszabály:

9/2020. (II. 27.) HM utasítás

a honvédelmi alkalmazottak és a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2020. évi felszámításáról és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/9. (II. 27.)

Hatályos:

2020. 02. 28.

 

Jogszabály:

2/2020. (II. 27.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és egyes központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről szóló 10/2018. (XII. 17.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/9. (II. 27.)

Hatályos:

2020. 02. 28.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 27.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium beszerzéseinek szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/9. (II. 27.)

Hatályos:

2020. 02. 28.

 

Jogszabály:

4/2020. (II. 27.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium által nyújtandó támogatások szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/9. (II. 27.)

Hatályos:

2020. 02. 28.

 

Jogszabály:

5/2020. (II. 27.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium kötelezettségvállalásának a szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/9. (II. 27.)

Hatályos:

2020. 02. 28.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 27.) BVOP utasítás

a csomagküldés, valamint a kiétkezés egységes végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/9. (II. 27.)

Hatályos:

2020. 03. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (II. 27.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/9. (II. 27.)

Hatályos:

2020. 02. 28.

 

Jogszabály:

5/2020. (II. 27.) ORFK utasítás

a 2020. évi bankszámla-hozzájárulásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/9. (II. 27.)

Hatályos:

2020. 02. 28.

 

Jogszabály:

6/2020. (II. 27.) ORFK utasítás

a 2020. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/9. (II. 27.)

Hatályos:

2020. 02. 28.

 

Jogszabály:

7/2020. (II. 27.) ORFK utasítás

a Független Rendészeti Panasztestület megszűnésével összefüggésben egyes ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/9. (II. 27.)

Hatályos:

2020. 02. 28.

 

Jogszabály:

1/2020. (II. 27.) SZGYF utasítás

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közszolgálati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/9. (II. 27.)

Hatályos:

2020. 02. 28.

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/9. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/9. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/9. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

6. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/9. (II. 27.)

 

 

2020. II. 26.

Jogszabály:

2020. évi I. törvény

a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény, valamint az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2020/30. (II. 26.)

Hatályos:

2020. 03. 01.

 

Jogszabály:

5/2020. (II. 26.) EMMI rendelet

az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/30. (II. 26.)

Hatályos:

2020. 02. 29.

 

Jogszabály:

96/2020. (II. 26.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/30. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

1062/2020. (II. 26.) Korm. határozat

A földügyi szabályozás érvényesítésének koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2020/30. (II. 26.)

Hatályos:

2020. 02. 27.

 

Jogszabály:

1063/2020. (II. 26.) Korm. határozat

a Budapest Fejlesztési Központ létrehozásáról, a kiemelt budapesti állami magasépítési beruházások megvalósításának felelősségi rendjéről, valamint a budapesti városfejlesztési, várostervezési, urbanisztikai, városkutatási és közlekedéstervezési feladatok, továbbá a nemzetközi sportesemények megpályázásával és megrendezésével összefüggő feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2020/30. (II. 26.)

Hatályos:

2020. 02. 27.

 

2020. II. 25.

Jogszabály:

25/2020. (II. 25.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/29. (II. 25.)

Hatályos:

2020. 02. 26.

 

Jogszabály:

26/2020. (II. 25.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/29. (II. 25.)

Hatályos:

2020. 02. 26.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 25.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/29. (II. 25.)

Hatályos:

2020. 02. 26.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 25.) OGY határozat

a "Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért" elnevezésű európai polgári kezdeményezésről

Megjelent:

MK 2020/29. (II. 25.)

Hatályos:

2020. 02. 26.

 

Jogszabály:

4/2020. (II. 25.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/29. (II. 25.)

Hatályos:

2020. 02. 24.

 

Jogszabály:

93/2020. (II. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/29. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

94/2020. (II. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/29. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

95/2020. (II. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/29. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1058/2020. (II. 25.) Korm. határozat

a 2020-ban Budapesten rendezendő női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs torna megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/29. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1059/2020. (II. 25.) Korm. határozat

az Innovációs és Technológiai Minisztérium projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2020/29. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1060/2020. (II. 25.) Korm. határozat

a Közszolgálati Apartmanház létrehozásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/29. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1061/2020. (II. 25.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/29. (II. 25.)

 

 

2020. II. 24.

Jogszabály:

24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/28. (II. 24.)

Hatályos:

2020. 07. 01.

 

Jogszabály:

87/2020. (II. 24.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/28. (II. 24.)

 

 

Jogszabály:

88/2020. (II. 24.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/28. (II. 24.)

 

 

Jogszabály:

89/2020. (II. 24.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/28. (II. 24.)

 

 

Jogszabály:

90/2020. (II. 24.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/28. (II. 24.)

 

 

Jogszabály:

91/2020. (II. 24.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/28. (II. 24.)

 

 

Jogszabály:

92/2020. (II. 24.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/28. (II. 24.)

 

 

2020. II. 21.

Jogszabály:

1/2020. (II. 21.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/27. (II. 21.)

Hatályos:

2020. 02. 22.

 

Jogszabály:

1057/2020. (II. 21.) Korm. határozat

a Davis Kupa világcsoport, Magyarország-Belgium találkozó 2020. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/27. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

8/2020. (II. 21.) HM utasítás

NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/8. (II. 21.)

Hatályos:

2020. 02. 22.

 

Jogszabály:

8/2020. (II. 21.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Másolatkészítési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/8. (II. 21.)

Hatályos:

2020. 02. 22.

 

Jogszabály:

5/2020. (II. 21.) KKM utasítás

a közérdekű adatoknak, a közérdekből nyilvános adatoknak, valamint a jogszabálytervezeteknek és szabályozási koncepcióknak Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján történő közzétételéről, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjének szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/8. (II. 21.)

Hatályos:

2020. 03. 02.

 

Jogszabály:

1/2020. (II. 21.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/8. (II. 21.)

Hatályos:

2020. 02. 27.

 

Jogszabály:

1/2020. (II. 21.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/8. (II. 21.)

Hatályos:

2020. 02. 22.

 

Jogszabály:

1/2020. (II. 21.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezetben működtetett fegyveres biztonsági őrségről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/8. (II. 21.)

Hatályos:

2020. 02. 22.

 

Jogszabály:

2/2020. (II. 21.) BVOP utasítás

a választható béren kívüli juttatások rendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/8. (II. 21.)

Hatályos:

2020. 02. 22.

 

Jogszabály:

4/2020. (II. 21.) LÜ utasítás

az elektronikus dokumentumoknak az ügyészségi feladatok ellátása során történő kezeléséről szóló 28/2017. (XII. 22.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/8. (II. 21.)

Hatályos:

2020. 02. 29.

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/8. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/8. (II. 21.)

 

 

2020. II. 20.

Jogszabály:

23/2020. (II. 20.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/26. (II. 20.)

Hatályos:

2020. 02. 21.

 

Jogszabály:

2/2020. (II. 20.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/26. (II. 20.)

Hatályos:

2020. 02. 21.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5037/2019/4. határozata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a telekadóról szóló 44/2009. (XII. 12.) számú önkormányzati rendelete törvényességének vizsgálatáról

Megjelent:

MK 2020/26. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5039/2019/4. határozata

Az Mötv. 41. § (4) bekezdése és 142/A. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat képviselő-testülete nem ruházhatja át az átruházott hatáskörben hozott döntések elleni fellebbezés elbírálására vonatkozó hatáskörét.

Megjelent:

MK 2020/26. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

84/2020. (II. 20.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/26. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

85/2020. (II. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/26. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

86/2020. (II. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/26. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

1055/2020. (II. 20.) Korm. határozat

a büntetés-végrehajtás szervezeténél egyes szolgálati beosztásokat érintő illetményemelés végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/26. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

1056/2020. (II. 20.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/26. (II. 20.)

Hatályos:

2020. 02. 21.

 

2020. II. 19.

Jogszabály:

18/2020. (II. 19.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/25. (II. 19.)

Hatályos:

2020. 02. 20.

 

Jogszabály:

19/2020. (II. 19.) Korm. rendelet

a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/25. (II. 19.)

Hatályos:

2020. 02. 20.

 

Jogszabály:

20/2020. (II. 19.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/25. (II. 19.)

Hatályos:

2020. 02. 20.

 

Jogszabály:

21/2020. (II. 19.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/25. (II. 19.)

Hatályos:

2020. 02. 20.

 

Jogszabály:

22/2020. (II. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Tudományos Akadémia Székház és Könyvtár épületegyüttese felújításával és bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/25. (II. 19.)

Hatályos:

2020. 02. 20.

 

Jogszabály:

1051/2020. (II. 19.) Korm. határozat

a Magyarország Bécsi Nagykövetsége hivatali épületének teljes körű felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1052/2020. (II. 19.) Korm. határozat

a Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról szóló 1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

1053/2020. (II. 19) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról szóló 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat vasútfejlesztési felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2020/25. (II. 19.)

Hatályos:

2020. 02. 20.

 

Jogszabály:

1054/2020. (II. 19.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának vis maior helyzet okán szükséges magasépítési beruházás rendkívüli sürgősséggel történő megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/25. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

16/2020. (II. 19.) ME határozat

Magyarország és az Indiai Köztársaság között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/25. (II. 19.)

 

 

2020. II. 18.

Jogszabály:

17/2020. (II. 18.) Korm. rendelet

a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról szóló 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/24. (II. 18.)

Hatályos:

2020. 02. 19.

 

Jogszabály:

1/2020. (II. 18.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/24. (II. 18.)

Hatályos:

2020. 02. 19.

 

Jogszabály:

2/2020. (II. 18.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2020. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Megjelent:

MK 2020/24. (II. 18.)

Hatályos:

2020. 02. 19.

 

Jogszabály:

1/2020. (II. 18.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank 2018. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2020/24. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

2/2020. (II. 18.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/24. (II. 18.)

Hatályos:

2020. 02. 17.

 

Jogszabály:

1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat

az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020-2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről

Megjelent:

MK 2020/24. (II. 18.)

Hatályos:

2020. 02. 19.

 

Jogszabály:

1047/2020. (II. 18.) Korm. határozat

a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/24. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1048/2020. (II. 18.) Korm. határozat

az egyes kormányhatározatokban rögzített forrásbiztosítási feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/24. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1049/2020. (II. 18.) Korm. határozat

a Puskás Aréna 2020. évi üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/24. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1050/2020. (II. 18.) Korm. határozat

a komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/24. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

15/2020. (II. 18.) ME határozat

a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács társelnökének és tagjainak kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/24. (II. 18.)

 

 

2020. II. 17.

Jogszabály:

1/2020. (II. 17.) IM rendelet

a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelményekről és azok teljesítéséről

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

Hatályos:

2020. 02. 18.

 

Jogszabály:

7/2020. (II. 17.) ITM rendelet

az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

Hatályos:

2020. 02. 18.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 17.) KKM rendelet

a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

Hatályos:

2020. 02. 18.

 

Jogszabály:

4/2020. (II. 17.) KKM rendelet

a tartós külszolgálat ellátására kihelyezett kormánytisztviselő házastársa jogcímén fennálló deviza-illetménypótlék és költségtérítés jogosultságának megállapításához szükséges nyilatkozat megtételéről

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

Hatályos:

2020. 02. 18.

 

Jogszabály:

73/2020. (II. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

74/2020. (II. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

75/2020. (II. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

76/2020. (II. 17.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

77/2020. (II. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

78/2020. (II. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

79/2020. (II. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

80/2020. (II. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

81/2020. (II. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

82/2020. (II. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

83/2020. (II. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat

a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

1042/2020. (II. 17.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

1044/2020. (II. 17.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló mellékúthálózatok felújításának ütemezett megvalósításáról

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

1045/2020. (II. 17.) Korm. határozat

a kárpátaljai Magyar Házak program bővítéséről szóló 1672/2019. (XII. 4.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/23. (II. 17.)

 

 

2020. II. 14.

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkára közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2020. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/7. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Hivatalos Értesítő 2020/7. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/7. (II. 14.)

 

 

2020. II. 13.

Jogszabály:

2/2020. (II. 13.) KKM rendelet

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/22. (II. 13.)

Hatályos:

2020. 02. 14.

 

Jogszabály:

1031/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság ideiglenes elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/22. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1032/2020. (II. 13.) Korm. határozat

az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti szurkolói programjainak megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/22. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1033/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/22. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1034/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a Bocuse d´Or Europe 2022 rendezvény magyarországi megrendezésének előkészítéséhez szükséges kormányzati támogatásról

Megjelent:

MK 2020/22. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1035/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/22. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1036/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/22. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1037/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi uszodaberuházás közműfejlesztésének megvalósítása érdekében szükséges többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/22. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1038/2020. (II. 13.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. és 4. prioritási tengelyén egyes projektek forrásszerkezetének, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/22. (II. 13.)

Hatályos:

2020. 02. 14.

 

Jogszabály:

1039/2020. (II. 13.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2016-00012 azonosító számú ("Budapest Kelenföld - Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciója 1/3. ütem Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése" című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2020/22. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1040/2020. (II. 13.) Korm. határozat

a Premontrei Női Kanonokrend kolostor bővítési beruházásának kiegészítő támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/22. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

14/2020. (II. 13.) ME határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

Megjelent:

MK 2020/22. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1/2020. (II. 13.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (V. 23.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

Hatályos:

2020. 02. 14.

 

Jogszabály:

2/2020. (II. 13.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak 2020. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

Hatályos:

2020. 02. 14.

 

Jogszabály:

6/2020. (II. 13.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

Hatályos:

2020. 02. 14.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 13.) HM utasítás

egyes honvédelmi szabályozók hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

Hatályos:

2020. 02. 14.

 

Jogszabály:

4/2020. (II. 13.) HM utasítás

a képrögzítésre vagy kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

Hatályos:

2020. 05. 13.

 

Jogszabály:

5/2020. (II. 13.) HM utasítás

a Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítési programjával kapcsolatos feladatokról szóló 85/2008. (HK 17.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

Hatályos:

2020. 02. 14.

 

Jogszabály:

6/2020. (II. 13.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

Hatályos:

2020. 02. 14.

 

Jogszabály:

7/2020. (II. 13.) HM utasítás

a belső szabályozási tevékenységről szóló 19/2019. (III. 13.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

Hatályos:

2020. 02. 14.

 

Jogszabály:

7/2020. (II. 13.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

Hatályos:

2020. 02. 14.

 

Jogszabály:

1/2020. (II. 13.) ITM KÁT utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

Hatályos:

2020. 02. 14.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 13.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

Hatályos:

2020. 02. 15., 2020. 04. 01.

 

Jogszabály:

11/2020. (II. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Marshall-szigeteki Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a belügyminiszter által felügyelt szakképesítésekre vonatkozó, az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékekbe kerülés tekintetében benyújtott pályázatokat elbíráló bizottság létrehozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról 2020-ban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkára közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Cegléd 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/6. (II. 13.)

 

 

2020. II. 12.

Jogszabály:

14/2020. (II. 12.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/21. (II. 12.)

Hatályos:

2020. 02. 20.

 

Jogszabály:

15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/21. (II. 12.)

Hatályos:

2020. 02. 13.

 

Jogszabály:

16/2020. (II. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kastélyprogram részét képező szabadkígyósi Wenckheim-kastély és park rekonstrukciójával és turisztikai célú fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2020/21. (II. 12.)

Hatályos:

2020. 02. 13.

 

Jogszabály:

2/2020. (II. 12.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/21. (II. 12.)

Hatályos:

2020. 03. 01.

 

Jogszabály:

1022/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a 2022. évben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnokság versenyhelyszínének biztosítása érdekében a debreceni Főnix Csarnok felújítására irányuló beruházás megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1023/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a 2027. évi Női Kézilabda Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1024/2020. (II. 12.) Korm. határozat

az intermodális csomópont projektek közlekedésszakmai felülvizsgálatáról és a kecskeméti és zalaegerszegi intermodális csomópont projektekkel kapcsolatos döntések meghozataláról

Megjelent:

MK 2020/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1025/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztési beruházásához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1026/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épületének rekonstrukciójáról

Megjelent:

MK 2020/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1027/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont létrehozását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2020/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1028/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil programelem - civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatásáról szóló 1737/2019. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2020/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1029/2020. (II. 12.) Korm. határozat

az MMXH Lakberendezési Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2020/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1030/2020. (II. 12.) Korm. határozat

a 2020. évi Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Verseny megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2020/21. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

13/2020. (II. 12.) ME határozat

az Európai Unió egyes tagállamainak kormányai közötti beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló kétoldalú megállapodások felmondásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2020/21. (II. 12.)

 

 

2020. II. 7.

Jogszabály:

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/20. (II. 7.)

Hatályos:

2020. 02. 15.

 

Jogszabály:

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2020/20. (II. 7.)

Hatályos:

2020. 02. 15., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2020/20. (II. 7.)

Hatályos:

2020. 02. 15., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2020. (II. 7.) ITM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/20. (II. 7.)

Hatályos:

2020. 02. 08., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 08. 01., 2025. 01. 01., 2026. 02. 01.

 

Jogszabály:

69/2020. (II. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/20. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

70/2020. (II. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/20. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

71/2020. (II. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/20. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

72/2020. (II. 7.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2020/20. (II. 7.)

 

 

2020. II. 6.

Jogszabály:

1/2020. (II. 6.) AM rendelet

az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2020/19. (II. 6.)

Hatályos:

2020. 02. 07.

 

Jogszabály:

4/2020. (II. 6.) EMMI rendelet

egyes szociális és fogyatékosságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2020/19. (II. 6.)

Hatályos:

2020. 02. 09.

 

Jogszabály:

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

Megjelent:

MK 2020/19. (II. 6.)

Hatályos:

2020. 02. 07.

 

Jogszabály:

63/2020. (II. 6.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/19. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

64/2020. (II. 6.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/19. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

65/2020. (II. 6.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/19. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

66/2020. (II. 6.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/19. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

67/2020. (II. 6.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2020/19. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

68/2020. (II. 6.) KE határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/19. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1019/2020. (II. 6.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, valamint a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2020/19. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2020/19. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1021/2020. (II. 6.) Korm. határozat

a 2020. évi Nyári Dicsőítő Iskola megrendezésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2020/19. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

11/2020. (II. 6.) ME határozat

a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja megbízásának visszavonásáról és új tag megbízásáról

Megjelent:

MK 2020/19. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

12/2020. (II. 6.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2020/19. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

4/2020. (II. 6.) MK utasítás

a kormányzati tájékoztatásért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/5. (II. 6.)

Hatályos:

2020. 02. 07.

 

Jogszabály:

2/2020. (II. 6.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálya és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya közötti együttműködés eljárásrendjéről szóló 14/2017. (IV. 20.) MvM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/5. (II. 6.)

Hatályos:

2020. 02. 07.

 

Jogszabály:

6/2020. (II. 6.) ITM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről szóló 11/2019. (IV. 4.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/5. (II. 6.)

Hatályos:

2020. 02. 07.

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/5. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/5. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2020/5. (II. 6.)

 


  Vissza az oldal tetejére